Studenter som sparer i BSU.

Er du 33 år eller yngre kan du skaffe deg de skyhøye BSU-rentene uten å spare i BSU.

Bankenes innskuddsrenter på BSU-kontoen har for lengst passert lånerentene. Faktisk kan du få utrolige 5 prosent rente på BSU-kontoen i beste bank som er åpen for kunder fra hele landet.

Bankene lokker med svært fristende renter på BSU-kontoen fordi ungdommen er deres mest attraktive kundegruppe - de har et helt bankliv foran seg med både boliglån og spareprodukter. Derfor subsidieres BSU-rentene kraftig.

Er du student med litt i formue, men ikke høy nok skattbar inntekt for å nyttiggjøre deg av skattefradraget, kan du likevel ta del i BSU-renten.

 Unnamanøver fra hovedregelen

BSU-ordningen fungerer slik at du kan spare inntil 25.000 kroner årlig til og med det året du fyller 33 år. Hele 20 prosent av sparebeløpet trekkes da fra i skatten. Men hvis din skattbar inntekt er lavere enn 69.650 kroner i 2015 få du ikke nyttiggjort deg av den fulle sparekvoten på 25.000 kroner.

Har du minst 25.000 kroner i formue, men ikke nok skattbar inntekt til å utnytte BSU, skaffer du deg BSU-renten på følgende måte:

Du setter inn inntil 25.000 kroner på BSU-kontoen i begynnelsen av året, så tar du ut pengene før nyttår. For at du skal få BSU-fradraget må nemlig pengene stå på konto ut året. Slik er reglene. Du står fr4itt til å ta ut pengene i løpet av året, og de spiser da ikke av BSU-kvoten.

Det er dessuten ikke noe sleipt i dette. Du unndrar ikke skatt, så myndighetene er like tilfreds. Det eneste du gjør er å sikre deg bankens desidert beste innskuddsrente. Banken er neppe lei seg heller. De ønsker bare å kapre ungdommen som kunder og det gjør de jo like fullt om du sparer i BSU med skattefradrag eller om du bare bruker den til sparekonto.

Nesten dobbelt så høy innskuddsrente

Norges beste vanlige innskuddsrente per i dag er 2,7 prosent og tilbyr BlueStep Finans. Se Smarte Pengers oversikt over de beste innskuddsrentene. Beste innskuddsrente i storbankene varierer mellom bare 1 prosent til 1,8 prosent.

BSU-renten i Sunndal Sparebank er på hele 5 prosent - hele 2,3 prosent høyere enn beste innskuddsrente (5 % - 2,7 % = 2,3 %). I løpet av ett kalenderår gir det 575 kroner i ekstra renteinntekter før skatt. Er man to personer i husstanden, blir det 1.150 kroner, og 839 kroner etter skatt. Men flytter du fra en lav innskuddsrente i en storbank, blir besparelsen større.

Du må typisk være helkunde i banken for å få åpnet BSU-konto. Du må altså ha en aktiv brukskonto, kort, nettbank/mobilbank og sparekonto. Sunndal Sparebank krever det.

Kan spare 25.000 kroner årlig

Innenfor BSU-ordningen kan du kan spare 25.000 kroner i året. Maksimalt samlet beløp er 200.000 kroner. Skal du komme opp i dette beløpet i løpet av 8 år må du spare 25.000 kroner i gjennomsnitt.

Du er fri til å spare fra null til 25.000 kroner etter som det passer. Du får trukket fra 20 prosent direkte i fra på skatten. Totalt kan du derfor oppnå 40.000 kroner i skattefradrag, og maksimalt 5.000 kroner på ett år.

Les mer om BSU her.

Du er heller ikke nødt til å spare hvert år. Hvis beløpet ikke brukes til bolig (eller dekning av krav ved konkurs) må tidligere gitte skattefradrag tilbakebetales. Men som nevnt er det ikke noe krav at beløpet må brukes før du er 34 år. Du kan spare i BSU til og med det året du fyller 33 år. Du kan flytte BSU-kontoen fra en bank til. Skattefordelene beholdes fullt ut.

 

Markedsoversikt:

BSU - Renteoversikt
Oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.

Kalkulatorer:

BSU-kalkulator
Her kan du se hvor mye du tjener på å spare videre på BSU, i stedet for å nedbetale boliglånet. Dette er en aktuell situasjon for mange når de kjøper hus eller leilighet første gang.

BSU-lønnsomhet
Beregn hvilken avkastning BSU-sparingen din gir deg etter skatt. Legg inn når, og hvor mye du skal spare innenfor BSU-ordningen.