Sett deg inn i rettighetene dine, så stiller du sterkere i møte med selger, dersom produktet du har kjøpt har en feil ved seg.

Du bør ikke nøle med å si ifra til selger, dersom du oppdager at det er noe galt med produktet du har kjøpt. Forbrukerkjøpsloven sier at du må melde fra innen «rimelig tid».

Det kan være en god idé å dokumentere tidspunktet for når du først fremsatte klagen for selger/produsent. Du kan for eksempel gjøre dette ved å sende en mail til selger. Saken din vil alltid stå sterkere, dersom du har skriftlig dokumentasjon å vise til.

To eller fem år

De absolutte klagefristene tilsier at du må klage senest to år etter at du kjøpte varen.

Men for enkelte produkter som er ment å skulle vare lenger, er det en klagefrist - eller reklamasjonsrett - på fem år. Eksempler på slike varer er møbler, biler, brune- og hvitevarer og mobiltelefoner.

Sistnevnte produkt, altså mobiltelefon, har til og med Høyesterett slått fast at det skal være fem års klagefrist på.

Gjelder ikke ved slitasje

Nærmere bestemt vil dette si at du har rett til gratis reparasjon, ny vare eller pengene tilbake i fem - eller to år for andre varer - hvis det er en fabrikasjonsfeil på produktet.

Skyldes varefeilen slitasje, eller du har brukt varen feil eller uforsiktig, så regnes det ikke som en mangel - og du må dermed regne med å koste på eventuell reperasjon selv.

Reparasjon eller ny vare

Du kan enten kreve av selger at han gir deg en ny tilsvarende gjenstand (såkalt omlevering), eller at selgeren retter mangelen. Det er i utgangspunktet du som kjøper som skal kunne velge om varen skal repareres eller om du vil ha en ny vare.

Men selger kan kreve reparasjon i enkelte tilfeller, blant annet dersom reparasjonen ikke fører til nevneverdig ulempe for kjøper (at det går raskt og tingen blir god som ny) eller når det er snakk om dyre varer som faller mye i verdi, som for eksempel en bil.

Prisavslag eller heving av kjøp

Klarer ikke selger å rette (den samme) feilen på to forsøk, kan du kreve prisavslag som tilsvarer reduksjonen i varens verdi.

Hvis det er en vesentlig mangel på produktet, kan du heve kjøpet. Du må da levere varen tilbake til selgeren, mens selgeren må betale tilbake kjøpesummen pluss forsinkelsesrente fra det tidspunktet du reklamerte på feilen.

Med enkelte produkter følger det også en garanti som kan gi deg enda lenger klagefrist enn det du har ifølge forbrukerkjøpsloven.

Bevisbyrde

De første seks månedene etter kjøpet, er det selger som har bevisbyrden. Det vil kort sagt si at alle feil som oppstår i denne perioden skal regnes som fabrikkfeil.

Etter seks måneder er det du som kjøper som har bevisbyrden, men selger har da også en plikt til å undersøke årsaken til feilen. Dersom selger ikke finner årsaken, eller årsaken til feilen er for dårlig kvalitet på produktet, er det en mangel.

Du må alltid fremsette klagen din for selger først, men dersom du ikke kommer noen vei med klagen din, kan du klage saken inn for Forbrukerrådet.

 

Forbrukerrettigheter:

Kjøpsrettigheter

Angrerett

Bytterett

Forbrukerkjøpsloven

Garanti

Kjøpsloven

Klage på utenlandskjøp

Klagefrister

Mangel på vare du har kjøpt

Slik klager du på en vare