Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

DNBs lokaler i Oslo.

Bankene tilbyr ekstra lave lånerenter til mange av dem som kontakter banken og pruter.

Bankenes rentemargin er fortsatt høy, og det er i slike tider det er rom for å prute på boliglånsrenten. Banken tjener nemlig gode penger på lånet ditt selv om de må gi deg inntil 0,5 prosentpoeng lavere rente.

Gir lavere lånerente til noen

Det er to forhold som kan gi deg lavere rente enn bankenes offisielle rentesatser.

1) Banken driver individuell prising, dvs at kunder med ekstra høy sikkerhet og god betjeningsevne får lavere rente. Det er gjerne slik bankene begrunner at noen kunder får bedre betingelser enn andre.

2) Bankene forsøker å holde marginene opp ved å gi spesielt konkurransedyktig lånerente når en kunder ettertrykkelig ber om det, og opprettholder høyere marginer fra kundene som sitter stille uten å følge med. Bankene kvier seg for å innrømme dette, men har antydet det i intervjuer i mediene.

Den laveste boliglånerenten, som gis til 10 prosent av kundene, er gjennomgående 0,5 prosent lavere enn bankens standardrente innenfor 75 prosent sikkerhet, viser DNs renteundersøkelse.

Aller lavest var lånerenten hos Nordea med 2,5 prosent nominell lånerente for de 10 prosent beste kundene. Den effektive renten er gjerne 0,1 prosentpoeng høyere enn det nominelle, dvs 2,6 prosent.

Det kan være mange titusenkroner årlig å tjene på å kontakte banken og argumentere seg til deres beste rente, eventuelt bytte bank.

Slik pruter du på boliglånsrenten

  • Ikke prut mens bankene er i ferd med å endre renten, typisk i etterkant av Norges Banks renteendring. Vent til alt har roet seg og rentene har satt seg.
  • Sjekk hvilke banker som har lavest rente i renteoversikter. Har andre banker lavere rente enn din bank, bruk det som argument overfor banken din. Kontakt de beste bankene og be om et tilbud. Din eksisterende bank vil bli mer innstilt på å komme deg i møte om du kan true med et konkret tilbud.
  • Ofte har boligen steget i verdi slik at belåningsgraden er lavere enn da låneavtalen ble inngått. Dessuten har du antagelig nedbetalt på lånet. Banken liker høy sikkerhet og kan gi lavere rente. Særlig dersom lånet smetter innenfor 75 prosent av boligens markedsverdi, har du tilgang til bankenes beste renter.
  • Høyere lønn øker din betjeningsevne og er et argument for lavere lånerente.
  • Lån mer kan faktisk lønne seg. Dersom du lånet faller under et lånebeløpstrinn som gir lavere rente, kan det lønne seg å låne over denne grensen. Så kan du måneden etterpå nedbetale det du måtte ha for mye. NB: Gjelder ved flytende rente.
  • Bankene sikler etter de unge kundene siden banken ofte har dem livet ut og kan selge inn mange produkter på dem. Derfor bør du forvente ekstra gunstig lånerente i forhold til sikkerheten om du under 34 år.

Les også: Dette må du vurdere ved låneopptak

Bankenes boligrenter

Dette er priser som er hentet fra bankenes prislister. Disse prisene skal i utgangspunktet være de beste satsene de kan tilby. Men det er det altså ikke for de aller fleste.

Skandiabanken var den siste som satte ned renten med 0,2 prosentpoeng. Flere vil også følge opp med å sette ned de offisielle prislistene, uoffisielt har de jo allerede satt ned renten.

Listen under er rangert etter effektiv rente med lån på to millioner kroner, innenfor 50 prosent av markedsverdi.

Renter Etabl. Årlig Rente-
Bank Nominell Effektiv gebyr t.gebyr fastsettelse
Gjensidige - Organisasjon 2,60% 2,69% 0 600 Fastsatt
Skandiabanken 2,67% 2,70% 0 0 Fastsatt
Utdanningsforbundet (Swedbank) 2,65% 2,72% 0 420 Fastsatt
Boligkreditt.no (Spb Øst) 2,69% 2,72% 0 0 Fastsatt
Akademikerne - Danske Bank 2,70% 2,78% 0 540 Fastsatt
Landkreditt Bank 2,75% 2,79% 1 000 0 Fra-rente
Oslo Pensjonsforsikring 2,80% 2,84% 1 500 170 Fastsatt
SkagerakDirektebank 2,79% 2,87% 0 480 Fastsatt
Spb Øst - Akademikerlån 2,75% 2,87% 4 250 600 Fra.rente
KLP Banken 2,80% 2,88% 1 250 360 Fastsatt
Din Bank (Spb Øst) 2,85% 2,89% 0 0 Fastsatt
Storebrand Fordel 2,80% 2,89% 0 600 Fastsatt
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 2,80% 2,90% 2 400 480 Fra-rente
Gjensidige Bank 2,80% 2,90% 1 700 600 Fastsatt
BN Bank 2,85% 2,92% 0 360 Fra-rente
Statens Pensjonskasse 2,86% 2,94% 1 800 360 Fastsatt
Eiendomskreditt 2,95% 2,98% 0 0 Fastsatt
OBOS-banken 2,90% 2,98% 950 420 Fastsatt
DNB Saga 2,90% 3,01% 1 750 600 Fra-rente
Storebrand Bank 2,90% 3,01% 1 750 600 Fastsatt
Nordea Premium 2,90% 3,01% 2 000 600 Fra-rente
Totens Sparebank 2,90% 3,01% 3 000 600 Fra-rente
Sparebanken Sør 2,90% 3,02% 3 500 600 Fra-rente
Rindal Sparebank 2,95% 3,04% 1 500 420 Fra-rente
SpareBank 1 Telemark 2,95% 3,05% 1 900 480 Fra-rente
Fana Sparebank 2,95% 3,06% 2 000 600 Fra-rente
SpareBank 1 SR-Bank 2,95% 3,09% 2 900 840 Fra-rente
SpareBank 1 Nord-Norge 3,10% 3,22% 3 500 600 Fra-rente
SpareBank 1 Oslo Akershus 3,15% 3,26% 875 600 Fra-rente
Danske Bank 3,15% 3,26% 2 200 540 Fra-rente
Sparebanken Vest 3,20% 3,30% 2 000 480 Fra-rente
Handelsbanken 3,20% 3,33% 3 000 720 Normalrente
DNB 3,25% 3,36% 1 750 600 Fastsatt
SpareBank 1 SMN 3,25% 3,37% 1 950 600 Fra-rente
Nordea Fordel Pluss 3,25% 3,37% 2 000 600 Fra-rente

Satsene er hentet fra boliglånskalkulatoren.

Listen består av bankene med den laveste renten, og de største bankene.

Dette sier bankene om de uoffisielle lånerentene

SpareBank 1 SR-Bank:

-Vi er opptatt av å ha gode priser til folk flest. Vi har ingen "gullprisliste" til noen få, svarer Informasjonssjef Frode Sandal.

DNB:

- Vår beste veiledende rente er i dag 2,9 %, og dette gjelder unge under 34 år og folk med god økonomi (SAGA). Så er det sånn at boliglån er et individuelt produkt, og fordi kunder er forskjellig når det gjelder f.eks inntekt, sikkerhet, risiko og hvor i landet de bor, er det rettferdig at også prisen settes individuelt. Hvis man er usikker på om man kvalifiserer til andre vilkår enn dem man har i dag, bør man ta kontakt med banken, sier informasjonsdirektør Even Westerveld.

Danske Bank:

- Vår laveste flytende effektive boliglånsrente er Boliglån Ung for Akademikere på 2,68 %, med lån inntil 85 % av boligens verdi, kommunikasjonsrådgiver Silje Arntsberg.

Handelsbanken:

- Handelsbanken er en annerledes bank på mange områder: Vi sikter oss inn mot de beste kundene i markedet og gir disse konkurransedyktig pris, satser på personlig service fremfor callsenter, og har ingen prislister å tilby. Alle priser settes individuelt for å sikre riktig konkurransedyktig pris ut fra hver person og risiko. Prisene som gis utvikler seg løpende ut fra konkurransesituasjonen i markedet. I dagens marked er dette ferskvare, og det er prisen på torget som til en hver tid bestemmer. Vi har derfor verken veiledende priser eller andre priser å dele, sier Kommunikasjonsdirektør Lars N. Sæthre.

Nordea

Nordea har ikke besvart Smarte Pengers henvendelse.

Se også:

Boliglånskalkulator
Boliglånkalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Fastrentelånoversikt
Oversikten viser boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.