Finansielle instrumenter som alle kan kjøpe for små beløp kan gi skyhøy avkastning, eller alle pengene tapt.

Du kan spekulere i oppgang eller nedgang ved hjelp av ulike instrument som kan kjøpes på børsen gjennom en aksjemegler på nett (nettmegler). Du kan kjøpe instrumenter som følger prisen på en råvare, for eksempel oljeprisen, eller instrumenter som følger en børs, men som forsterker svingningene.

I lotto er forventet avkastning minus 50 prosent, mens utfallsrommet er enormt. Finansielle høyrisikoinstrumenter har forventet avkastning nær eller litt over null, og stort utfallsrom. Å ta i bruk finansielle instrumenter gir med andre ord betydelig bedre utgangspunkt enn Lotto.

Dessuten føler man seg flink hvis man treffer på oljeprisoppgangen (selv om det er flaks). En lottogevinst kan ikke forklares med dyktighet.

Over 1000 prosent avkastning

Slike produkter kalles derivater og gjerne i to grupper: opsjoner og tradingprodukter. Risikoen er begrenset til innsatsen. Man kan altså ikke tape mer enn man har kjøpt produktet for, men dersom scenariet man har sett for seg ikke inntreffer vil som regel hele innsatsen gå tapt.

Både tradingprodukter og klassiske derivater som kjøps- og salgsopsjoner kan gi avkastning på mange hundre prosent i forhold til innsatsen, og innsatsen behøver ikke være så stor. Noe større enn i Lotto er den dog.

Karl Oscar Strøm, investeringsøkonom i Nordnet understreker at høyrisikoproduktene på ingen måte er en snarvei til hurtig rikdom:

-  Aksjer og indekser skal teoretisk sett være priset riktig til enhver tid, på den måte at prisingen skal reflektere den kjente situasjon og informasjon som fins i markedet. Man kan kjøpe tradingprodukter som lar deg spekulere på at aksjer/indekser/råvarer eller valutaer skal bevege seg lite eller mye innenfor et gitt tidsrom, dette gjelder blant annet opsjoner, kjøpswarrants, eller man kan ta kraftig gearede posisjoner i underliggende gjennom såkalte minifutures. Felles for alle er at dersom du får rett på bevegelsen/scenariet du har tegnet opp så vil kursoppgangen være betydelig, sier Strøm.

Et spennende veddemål er altså såkalte «out of the money» warranter og opsjoner. Det betyr at du i dag kjøper en tilsynelatende verdiløs rett.

Eksempel: Oslo Børs OMX 20 G handles nå på 593 (se tabellen under), og du kan for 1,50 kroner kjøpe retten til å kjøpe den på 645 frem til midten av juni. Om indeksen i løpet av de neste få dager/uker stiger om lag 8,5 prosent opp til 645 vil en slik opsjon ventes å kunne stige til 20 kroner i markedsverdi. Det gir en avkastning på 1.233 prosent. Justert for kostnader og noe tap av tidsverdi på de dagene indeksen beveger seg kan man allikevel fint si at prisoppgangen bør være ca 1000%, ifølge Nordnet.

Her er eksempler på derivater og hva som skal til for å oppnå superavkastning. Se også tabellen under nedenstående tabell for å se hvor mye indeksen eller aksjen må stige for å oppnå avkastningen.

Derivater
Aksje / indeks Kurs nå Antatt ny kurs Avkast-
ning
Oslo Børs OMX 20 G 1,50 20,00 1.233%
Seadrill 0,24 1,00 316%
Tyske DAX index 2,35 8,41 258%
Norsk Hydro 0,55 4,50 636%
REC Silicon 0,08 0,40 400%
Kilde: Nordnet

 Under vises kursen i aksjen eller børsindeksen. Der ser du for eksempel hvor mye Oslo Børs indek små stige for at opsjonen skal stige det som er vist i tabellen over.

Tilleggsopplysninger
Aksje/indeks/etc Indeksens / aksjens kurs nå Indeksens
/aksjens kursmål
Verdipapir Type
Oslo Børs OMXO20 Index 593 645 OMXO20  Kjøpsopsjon
Seadrill 102 130 SDRLW15F120HA Kjøpswarrant
Tyske DAX index 10 636 12 400 TDAX5F11300NDS1 Kjøpswarrant
Norsk Hydro 37,25 45 NHY5G41  Kjøpsopsjon
REC Silicon 2,23 3,25 REC5G3 Kjøpsopsjon
Kilde: Nordnet

Eksemplene over er hentet fra prisingen av opsjoner og tradingprodukter slik de fremstår akkurat nå, og vil derfor være tilnærmet korrekte dersom bevegelsen i underliggende skjer «raskt». Opsjoner og kjøpswarranter går ut på tid, og verdien faller derfor når levetiden forkortes (begrepet kalles tidsverdi på derivatspråket. Jo lengre tid jo større sjans er det for en større kursbevegelse etc.).

Finansielle råvareinstrument kjøper du på børsen via en aksjemegler på nett (nettmegler). Mange råvareinstrumenter handles på utenlandske børser. Derfor bør du velge en norsk megler som tilbyr handel på utenlandske børser, i alle fall USA-børsen. Se avsnitt lenger ned i denne artikkelen for detaljert beskrivelse over fremgangsmåte for å kjøpe råvareinstrumenter.

Høyrisiko-instrumentene

Det er en skog av ulike finansielle instrumenter som er rettet mot råvarepriser. De vanligste som er tilgjengelig for folk flest går under navnet ETF ETC og ETN. Dette er papirer som typisk er utstedt av en stor bank, det kan være gjeldspapirer, opsjoner eller warranter. Det kan også være fysiske varer. Du må gjennom en egnethetstets på nettmeglerens nettside for å få lov til å kjøpe ETC og ETN, mens ETF har du lov til å kjøpe uten en slik sjekk.

Les mer om ETN, ETF og ETC.

En gearing på 2-gangers betyr dobling av avkastning, begge veier. Dersom oljeprisen er 50 USD og stiger i tilnærmet rett linje med 50 prosent, til 75 USD, vil en plassering i BULL BRENT DNM stige med det dobbelte, dvs ca 100%. På samme måte vil et rettlinjet fall på 50% til 25 USD føre til en nærmest nulling av BULL BRENT, dvs et verdifall på 100 prosent. Bull henspeiler alltid på oppgang, mens bear alltid henspeiler på nedgang.

Det finnes verdipapirer med ekstrem risiko som kan gi deg avkastning lik 10-gangen av oljeprisoppgangen. Men risikoen er naturligvis like ekstrem. Slike verdipapir har flere navn: minifutures, knock-out warrants, og Unlimited Turbo Long- eller -Short (som det heter i listene hos nettmegleren).

«Long» betyr at verdipapiret gir gevinst ved oppgang, mens «short» betyr at verdipapiret gir gevinst ved oljeprisnedgang.

Kostnadene er lave. Du betaler kurtasje til nettmegleren på samme måte som ved kjøp av aksjer. I tillegg spread. ETF-er har en årlig kostnad på gjerne 0,3 prosent (varierer), mens ETN-er og ETC er som regel er uten forvaltningskostnad, men enkelte har likevel et ørliten forvaltningsgebyr.

Slik kjøper du finansielle instrumenter steg for steg

Her viser vi deg steg for steg hvordan du går frem for å gjennomføre en handel i derivater. Trinnene er generelle, men vi har tatt utgangspunkt i Nordnets handelsplattform. Du må også gjennomgå en egnetstest for å sjekke om du har nok kunnskap til å drive på med derivathandel.

  1. Åpne en vanlig aksje/fondskonto hos en aksjemegler på nett (nettmegler) som tilbyr dette, f.eks hos Nordnet, og sett inn penger.
  2. Hos nettmegleren må du aktivere muligheten for å handle kompliserte verdipapirer. Da må du gjennom en hensiktsmessighetstest, som er et pålegg i hele EU/EØS. Hos nettmegleren klikker du deg typisk inn på «Mine avtaler» e.l. Hos Nordnett går du inn i på «Min konto» og deretter kontoinnstillingene «Mine avtaler og abonnement». Dersom du oppgir ikke å ha nok kunnskap om kompliserte verdipapirer, blir du i henhold til regelverket nektet tilgang til slike handler. PS: Denne aktiveringen er ikke nødvendig ved handel av ETF-er, heller ikke ETF-er det er knyttet råvarer til og tradingprodukter.
  3. Instrumentene med høyest risiko finner du ved å gå på menyen for «Aksjer» og velg «Tradingprodukter».

 

Les også:

Forklaring til ETF og de finansielle instrumentene ETN og ETC.

Oversikt over aksjemeglere på nett

Kalkulator:

Gearingkalkulator
Kalkulatoren viser hvilken effekt låneopptak har på egenkapitalavkastningen og risiko.