Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Bluestep og Pareto gir deg best rentebetingelser nå, dersom du binder bankinnskuddet ditt.

Det har vært mye snakk om fastrente på boliglån de siste månedene, men du kan også binde velge fastrente på sparepengene dine.

Nederst i artikkelen finner du en oversikt som viser deg hvor du får best fastrente på innskuddet ditt akkurat nå.

Binder pengene

Dersom du velger fastrenteinnskudd, så innebærer det at du binder pengene dine i en bestemt periode, mot å få en fast rente i hele denne perioden.

Tar du ut pengene før rentebindingstiden utgår, blir du normalt straffet med en form for uttaksgebyr.

Fastrenteinnskudd varerer mellom tre måneder og fem år. Hvordan rentetilbudet ser ut avhenger av hvilke markedsforventninger det er. Forventer markedet at renten skal opp, kan banken gi en høyere rente enn den kan på flytende innskudd.

Et fastrentetilbud er gjerne i markedet bare en kort stund av gangen. Årsaken er at banken ikke vil risikere at fastrentetilbudet kommer i utakt med markedet.

Fordeler og ulemper

Fordelen med fastrenteinnskudd er at du har sikret renten. Går renten ned vil du være sikret denne renten i hele bindingsperioden. Ulempen er at du risikerer å gå glipp av en renteoppgang.

Hvis du setter pengene i et obligasjonsfond, vil avkastningen normalt øke ved et fall i renten, siden obligasjonskursen da stiger.

Som du kan se av tabellen nederst i artikkelen, så ligger beste fastrente på tre års binding på 4,40. Hvis man sammenligner med beste rente på Høyrentekonto (Nordax Finans) for tiden, så ligger den på 4,25.

Du får dermed ikke veldig godt betalt for å velge fastrente på bankinnskudd akkurat nå.

Slik vurderer du tilbudet

Når du skal vurdere om et fastrentetilbud er godt, må du se på hvilke renteforventninger markedet har.

I en periode hvor markedet forventer en renteøkning, vil et fastrenteinnskudd ha en høyere rente enn et med flytende rente. Et tilbud om en flytende sats på tre prosent kan være bedre enn et fastrenteinnskudd med ett års binding på 3,5 prosent.

Hvis markedet forventer at den gjennomsnittlig rentenivå vil være 0,75 prosent høyere, vil kontoen med tre prosent flytende være bedre enn fastrenten på 3,5 prosent.

Best fastrente nå

I oversikten nedenfor kan du se hvem som tilbyr best rente, avhengig om du binder for seks måneder, ett år, to år eller tre år.

Bluestep kommer best ut i de tre sistnevnte kategoriene, mens Pareto topper i kategorien seks måneders binding.

Som du kan se av tabellen, opererer bankene med forskjellige minimumsinnskudd. I noen banker kan du spare fra én krone og oppover, mens andre krever at du plasserer så mye som 250.000 eller 500.000 for at du skal kunne nyte godt av den fastrenten de tilbyr.

Pareto har et minimumsinnskudd på 500.000 kroner, BlueStep har null.

Oversikten nedenfor er delt inn i forskjellige bindingsklasser. Hovedtyngden av tilbudene ligger på ett år. Her har vi bare tatt med de 23 beste tilbudene. I de andre klassene har vi tatt med alle tilbudene.

 

6 mnd rentebinding

  Minimums-
  Bank Rente innskudd
  Pareto Bank ASA 3,90% 500 000
  Hegra Sparebank 3,76% 100 000
  Ørland Sparebank 3,70% 250 000
  Storebrand Bank ASA 3,70% 100 000
  SEB Privatbanken ASA 3,63% 100 000
  Meldal Sparebank 3,60% 0
  Haugesund Sparebank 3,53% 0
  SpareBank 1 Buskerud-Vestfold 3,53% 25 000
  Totens Sparebank 3,50% 25 000
  Stadsbygd Sparebank 3,50% 100 000
  Klepp Sparebank 3,44% 0
  Sparebanken Sogn og Fjordane 3,43% 50 000
  Sandnes Sparebank 3,43% 50 000
  SpareBank 1 Søre Sunnmøre 3,40% 50 000
  SpareBank 1 Ringerike Hadeland 3,40% 100 000
       
 

1 års binding

  Minimums-
  Bank Rente innskudd
  Bluestep Finans 4,20% 0
  Haugesund Sparebank 3,85% 0
  SpareBank 1 Buskerud-Vestfold 3,85% 25 000
  BN Bank 3,80% 50 000
  Surnadal Sparebank 3,80% 150 000
  Sparebanken Hedmark 3,80% 100 000
  Jernbanepersonalets Bank og Forsikring 3,80% 250 000
  Pareto Bank ASA 3,80% 500 000
  SpareBank 1 Nord-Norge 3,80% 50 000
  Aasen Sparebank 3,80% 500 000
  SpareBank 1 Søre Sunnmøre 3,80% 50 000
  Meldal Sparebank 3,80% 0
  Ørland Sparebank 3,75% 250 000
  Gjensidige Bank 3,75% 100 000
  Grong Sparebank 3,75% 250 000
  Nordea 3,75% 15 000
  Totens Sparebank 3,75% 25 000
  SpareBank 1 Østfold Akershus 3,75% 200 000
  Larvikbanken 3,75% 25 000
  SpareBank 1 Ringerike Hadeland 3,75% 100 000
  Storebrand Bank 3,75% 250 000
  Fornebu Sparebank 3,75% 0
  Sparebanken Sogn og Fjordane 3,75% 50 000
       
      Minimums-
 

2 års binding

Rente innskudd
  Bluestep Finans 4,31% 0
  BN Bank 3,80% 50 000
  Pareto Bank 3,80% 500 000
  Tinn Sparebank 3,75% 25 000
  Totens Sparebank 3,75% 25 000
  SEB Privatbanken 3,60% 100 000
  SpareBank 1 Oslo Akershus 3,60% 50 000
  SpareBank 1 Buskerud-Vestfold 3,60% 25 000
  SpareBank 1 Ringerike Hadeland 3,50% 100 000
  Sparebanken Sør 3,30% 50 000
  Sparebanken Sogn og Fjordane 3,20% 50 000
  SpareBank 1 SR-Bank 3,05% 50 000
  DNB 3,05% 25 000
       
      Minimums-
 

3 års binding

Rente innskudd
  Bluestep Finans 4,40% 0
  Pareto Bank 3,80% 500 000

Tallene er hentet fra finansportalen.no

 

Se også:

Guide til fastrenteinnskudd

Markedsoversikter:

Oversikt over fastrenteinnskudd
Oversikten viser fastrenteinnskudd med rentebinding fra ett år og oppover.

Fastrenteinnskudd - Finansportalen
Denne oversikten viser alle fastrenteinnskudd som er registrert på Finansportalen.