Du kan gi et fast årlig beløp til barn eller barnebarn uten å måtte betale avgifter. Begynner du med overføringene til neste generasjon tidlig, kan du gi bort flere millioner avgiftsfritt.

Mange nordmenn ergrer seg over arveavgiften. Men det er faktisk mulig å slippe billigere unna denne avgiften, ved å overføre faste, årlige beløp til barna.

På denne måten kan barna i beste fall få overført flere millioner - fordelt på flere år - fra sine foreldre, uten at staten krever sitt.

Nesten åtti tusen årlig

Fribeløpet for gaver er halvparten av folketrygdens grunnbeløp (G) ved inngangen til kalenderåret, det vil si 39.608 kroner i 2012. Det er altså dette beløpet hver enkelt forelder eller besteforelder kan gi i gave til barn eller barnebarn.

Et foreldrepar kan gi bort dobbelt så mye, det vil si 79.216 kroner per år. Også besteforeldrepar kan gjøre det samme. Det går ikke an å overføre ubrukte fribeløp til neste år

Hvis gavebeløpet overstiger fribeløpet, blir det overskytende som en normal arv å regne. Dette inngår i det samlede arvebeløp som er mottatt (de første 470.000 er avgiftsfrie).

Eksempel på beløp

Over tid kan et foreldrepar overføre store pengebeløp til barna. Her har vi satt opp et eksempel med et foreldrepar med 3 barn. Men du kan også se av tabellen hvor mye paret kan overføre, dersom de har ett eller to barn.

    Antall barn
  År 1 2 3
  10 år 792 160 1 584 320 2 376 480
  15 år 1 188 240 2 376 480 3 564 720
  20 år 2 118 000 4 237 000 6 355 000

Dersom et foreldrepar begynner å overføre penger ganske tidlig (for eksempel i 60-årsalderen), og fortsetter å gi bort årlige beløp til tre barn over en periode på 20 år, kan de altså gi bort over seks millioner kroner tilsammen.

Ett barn kan få drøyt to millioner kroner, mens to barn kan få overført mer enn fire millioner kroner over 20 år.

Da har vi forutsatt at beløpet på 39.608 kroner holder seg fast.

Siden beløpet skal justeres med grunnbeløpet, vil dette vokse omtrent i takt med lønnsutviklingen. Hvis inflasjonen var den samme som lønnsutviklingen, ville beløpet ovenfor vært det samme uttrykt i dagens pengeverdi. Men justeringen av G vil være noe høyere enn inflasjonen, slik at beløpet i dagens pengeverdi vil bli noe høyere.

Vær obs i studietiden

Dersom barn eller barnebarn studerer, og mottar stipend fra Lånekassen, må man være litt obs. Årsaken er at dersom formuen til stipendmottakeren når et visst nivå, så kutter Lånekassen stipendet.

Du kan lese mer om dette, og se beløpsgrensene, på Lånekassens nettsider.

Likt for alle

Tidligere har såkalte leilighetsgaver, det vil si gaver som gis til fødselsdager, jul, og bryllup avgiftsfrie. Reglene inneholdt en rekke skjønnsmessige momenter som gjorde fritaket vanskelig å praktisere for avgiftsmyndighetene.

Spesielt var det uklart hvor store leilighetsgavene kunne være før de utløste avgiftsplikt. Størrelsen hang nemlig sammen med giverens økonomi. Dette er nå blitt likt for alle, helt uavhengig av giverens økonomi.

Dette er med i fribeløpet

I fribeløpet teller alle verdier, ikke bare penger. I dette beløpet tas det for eksempel med reiser, hvitevarer, dataprodukter og stereoanlegg.

Fritaksregelen omfatter ikke formuesobjekter som verdsettes etter arveavgiftsloven § 11 A (ikke-børsnoterte aksjer og andeler i ansvarlige selskap og kommandittselskap). Fritaksregelen omfatter heller ikke overføring av fast eiendom. Eksisterende fribeløp for arv og gaver på 470.000 kroner videreføres, og kommer i tillegg til det årlige fribeløpet.

Kostnader som går til oppfostring av barn, typisk de som bor hjemme, omfattes ikke av disse reglene. Heller ikke beløp som blir spandert, for eksempel en reise når giveren selv er med.

Beløpet blir justert ved årsskiftet, og bruker grunnbeløpet som er fastsatt per 1.mai året før. Grunnbeløpet ved inngangen til 2012 var 79.216 kroner.