Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Du taper inntil 5.000 kroner på å ikke ha høy nok skattbar inntekt under BSU-sparingen.

Den svært så høye BSU-renten, samt løfter om skattefradrag kan lede noen og enhver til å sette inn penger på BSU-kontoen før man bør. Du må nemlig ha høy nok skattbar inntekt for å utnytte skattefradraget.

Har du først fylt opp den årlige BSU-kvoten uten at din skattbare inntekt var høy nok, er fradraget tapt for alltid.

Du må tjene 74.650 kroner i 2018 (og 2019) for å betale nok skatt ved full BSU-kvote. På dette inntektsnivået betaler du 5.000 kroner i skatt, og du får da også et direkte fradrag i skatten på 5.000 kroner.

Du kan nemlig ikke overføre skattefradrag til neste års skattefastsettelse. Hvis du setter inn penger på BSU-konto, vil den telle med i den totale kvoten, selv om du ikke har fått utnyttet skattefradraget.

Hvis du for eksempel ligger an til å få 2.000 kroner i skatt, kan du ikke sette inn mer enn 10.000 kroner i BSU-sparing det året. Det er ikke noe krav om at du skal spare det samme beløpet hvert år innenfor BSU-ordningen.

Norges desidert beste spareordning

Ingen andre spareformer er så gunstige som BSU. Setter du inn 25.000 i løpet av et kalenderår, får du fullt skattefradrag på 5.000 kroner. Legg merke til at dette er en skattefradrag, ikke inntektsfradrag som alt annet i selvangivelsen. Det betyr at fradraget gir deg 5.000 kroner i spart skatt.

 Renten på BSU-kontoen er høyere enn på alle andre kontotyper. De fleste bankene gir høyere rente på BSU-kontoen enn det boligrenten ligger på. Mange banker gir også like høy rente på sparing utover kvoten innen BSU.

Får 40.000 for å spare 200.000

Innenfor BSU-ordningen kan du kan spare 25.000 kroner i året. Maksimalt samlet beløp er 200.000 kroner. Skal du komme opp i dette beløpet i løpet av 8 år, må du spare 25.000 kroner i gjennomsnitt.

Du er fri til å spare fra null til 25.000 kroner etter som det passer. Du får trukket fra 20 prosent direkte i fra på skatten. Totalt kan du derfor oppnå 40.000 kroner i skattefradrag, og maksimalt 5.000 kroner på ett år.

Med denne BSU-kalkulatoren kan du se hvor mye du tjener på å spare videre på BSU, i stedet for å nedbetale boliglånet.

Med denne kalkulatoren kan du se hvor lønnsom din BSU-sparing er.

Fyll alltid kvoten før du tar ut pengene

Hvis du ikke har brukt full kvote innen BSU når du kjøper bolig, vil det lønne seg å fortsette sparingen til full kvote er nådd. Med skattefordelene gir BSU-kontoen en høyere avkastning etter skatt enn det du betaler på et vanlig boliglån.

I dag er dessuten rentene på BSU-kontoen høyere enn lånerenten.

Slik beholder du fradraget

For at du skal få BSU-fradraget må pengene stå på konto ut året. Tar du ut pengene samme år som de blir satt inn, har du ikke rett til fradraget det året. Ektefeller må opprette hver sin kontrakt, intet beløp kan overføres.

Du er heller ikke nødt til å spare hvert år. Hvis beløpet ikke brukes til bolig (eller dekning av krav ved konkurs) må tidligere gitte skattefradrag tilbakebetales. Men som nevnt er det ikke noe krav at beløpet må brukes før du er 34 år.

Bankene med best BSU-rente

Som nevnt får du jevnt over bedre rentebetingelser ved å spare på en BSU-konto fremfor en vanlig høyrentekonto.

Dette er de bankene med de høyeste rentene på BSU.

Her kan du sjekke bankene med best rente på høyrentekonto.

 

Se også:

Les mer om BSU.

Nedbetaling med BSU
Sparing i BSU gir høyere avkastning enn boliglånsrenten.

Kalkulatorer:

BSU-kalkulator
Her kan du se hvor mye du tjener på å spare videre på BSU, i stedet for å nedbetale boliglånet. Dette er en aktuell situasjon for mange når de kjøper hus eller leilighet første gang.

BSU-lønnsomhet
Beregn hvilken avkastning BSU-sparingen din gir deg etter skatt. Legg inn når, og hvor mye du skal spare innenfor BSU-ordningen.

Boligsparingskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du må spare for å nå en gitt egenkapitalprosent til boligkjøp.

Boligsparingskalkulator 2
Kalkulatoren beregner hvor dyr bolig du kan kjøpe ut fra sparebeløpet du setter inn.