Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Har du annen gjeld - Ikke nedbetal studielånet raskere enn nødvendig.

Lånet i Statens Lånekasse er sannsynligvis det billigste lånet du vil kunne ta opp. I dag ligger den flytende renten på 2,23 prosent, og vil gå opp til 2,47 prosent fra 1.november.

Studielånet er det siste lånet du skal nedbetale. Fordi:

  • Studielånsrenten vil være på linje med de aller beste boliglånsrentene
  • Det er rentefritak under studietiden.
  • Lånene gis uten sikkerhet, og tar derfor ikke opp «panteplass». Da slipper du å ta opp lån som blir dyrere.
  • Lånene har også en innebygd gjeldsforsikring, som dekker både død og uførhet. Denne er også verd en god del.
  • Du er sikret rentefritak ved sykdom, arbeidsledighet og fødsel. Se mer under Rentefritak.

Fastsettelsen av renten

Den flytende renten i Lånekassen skal ligge 0,15 prosentpoeng under gjennomsnittet av de fem billigste boligrentene, som er åpne for alle. Det sikrer at renten på studielånet vil være på line med de aller billigste rentene på boliglån.

Her ser du de beste boliglånsrentene.

Når vi også tar i betraktning at lånet har en innebygd forsikring (rentefritak ved arbeidsledighet, sykdom og fødsel), og at det er et usikret lån, er det ingen tvil om at dette lånet bør du beholde.

Nå er renten så lav at det lønner seg ikke å nedbetale på studielånet, selv om du ikke har andre lån. Du får høyere rente på de beste høyrentekontoene, slik at det blir et rentetap uansett å nedbetale det.

Et annet moment er at om du er gjeldfri i dag, kan det hende at du må låne senere. Da vil dette lånet være klart dyrere enn det du har i Lånekassen. Da er det mye bedre å spare seg opp egenkapital til å dekke toppen av huskjøpet, enn å bruke dem på å nedbetale lånet i Lånekassen.

Slik reduseres renteutgiftene

Prinsippet for nedbetaling av gjeld er at det alltid lønner seg nedbetale på de dyreste lånene først. Har du for eksempel et dyrt billån og et vanlig boliglån, lønner det seg alltid å stoppe avdragene på boliglånet og heller bruke disse avdragskronene på billånet. Først når billånet er nedbetalt begynner du å nedbetale på boliglånet. Følger du dyreste-lånet-først-prinsippet reduserer du dine samlede renteutgifter.

Hvis du har andre lån, vil det derfor være billigst å nedbetale disse fremfor det gunstige studielånet.

Du kan riktignok ikke fryse studielånet, men du kan forsinke nedbetalingen gjennom betalingsutsettelse. Beløpet du utsetter å betale, innbetaler du i stedet på det dyreste lånet du har. Senere kan du øke innbetalingen på studielånet slik at du ikke bruker lenger tid på nedbetaling av studielånet.

Å søke om betalingsutsettelse er enkelt og de fleste får utsettelse med en gang. Du trenger ikke å oppgi noen spesiell grunn for at du ikke kan betale. Du kan søke om betalingsutsettelse samlet opptil 36 måneder her.

Lån mest mulig

Det finnes nok noen studenter som tenker at de ikke trenger å ta opp studielån, og dermed lar være å søke om lån (eller tar opp mindre enn de kan). Smarte Pengers råd er at det lønner seg uansett å ta opp maksimalt med studielån, selv om du ikke trenger det.

Siden lånet er rentefritt, kan du for eksempel sette pengene på en høyrentekonto.

Det er nødvendig for førstegangsetablereren å ha tilstrekkelig med egenkapital (15 prosent) for å komme inn på boligmarkedet. Da vil penger som er til overs fra studielånet komme gått med.

Et annet viktig poeng er at dette kan erstatte den dyreste toppfinansieringen av boligen. I dette tilfellet er rentebesparelsen mye høyere enn i forhold til de gunstigste boliglånene.

Ikke bruk mer enn du ellers ville gjort

Hvis du er i en situasjon som gjør at du ikke må bruke opp alle pengene, er det viktig å passe på at du ikke bruker mer penger enn du ellers ville gjort. Hvis det blir slik at du øker forbruket «unødvendig», er det ikke noe spesielt godt råd å låne mest mulig.

 Det blir regnet renter på studielånet ditt fra første månedsskifte etter at det siste semesteret du fikk støtte til er slutt. Det betyr at dersom siste utbetaling var 15. mai, begynte rentene å løpe 1. juli.

Etter fire måneder får du tilsendt en betalingsplan for lånet. Første termin forfaller ca. sju måneder etter at utdanningen er avsluttet. Lånet skal tilbakebetales som et annuitetslån over 20 år. Rent praktisk legges det til et halvt års renter på lånesaldoen, siden det tar en stund før du får første terminbeløp.

Les mer om studielån:

Statens Lånekasse for utdanning

Renter og tilbakebetaling i Lånekassen

Reduksjon i lån og stipend

Sletting av lån i Lånekassen ved død og sykdom

Rett til rentefritak i Lånekassen

Betalingsutsettelse av Lånekasselånet

Dette kan du få lån og stipend til