Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Lånekassen tilbyr rekordlav fastrente igjen.

Studielånsrenten med tre og fem års binding er fortsatt svært lav. Faktisk er tre års fastrente tilbake på tidligere rekordnivåer.

Den 12. august er siste sjanse til å binde studielånsrenten til svært lave 2,3 prosent for fem år. Det er nemlig fristen for å velge fastrente i Lånekassen gjeldende fra 1. september.

Fastrentene for tre og fem års binding har falt ørlite, mens renten for 10-årsbinding har steget litt, siden forrige dato for rentebinding. Faktisk er fastrenten for tre års binding tilbake på gamle rekordnivåer. Flytende rente øker litt.

 Dette er rentevalget gjeldende fra 1. september, i parantes renten ved forrige binding (1. juli):

  • Flytende rente: 2,33 % (2,23%)

  • Fastrente 3 år: 2,03 % (2,13 %)
  • Fastrente 5 år: 2,33 % (2,42 %)
  • Fastrente 10 år: 3,01 % (2,91 %)

Bør du binde?

Analyser om fastrentene er overpriset eller underpriset er ren bingo, mener fagøkonomene i Smarte Penger. Sett i ettertid har slike ekspert-prognoser vist seg å treffe dårlig.

Det beste målet på om fastrenten er gunstig er å sammenligne med historisk fastrente utfra denne enkle tankegangen: Jo nærmere renten er null, desto bedre. Renten blir neppe negativ.

Sentralbankens styringsrente kan riktignok bli negativ, men rentene ut til publikum blir neppe negative av følgende årsak: Negative innskuddsrenten gjøre det nemlig lønnsomt å ta ut pengene fra banken og putte dem i madrassen. En sentralbank vil sette inn alle midler for å forhindre en slik ubalanse i økonomien. Dermed er nedsiden begrenset i dag. Oppsiden er i teorien ubegrenset.

Smarte Penger mener derfor tidspunktet for å binde fortsat er meget godt i dag. Det er store begrensninger på hvor dumt det i etterkant kan vise seg å ha bundet renten. Men om rentene skal enda levere ned fra dagens nivå, kan ingen vite. I EU er den femårige statsobligasjonsrenten like under null. Det er fortsatt en del lavere enn den norske på omkring 0,8 prosent. På en annen side forventes det høyere statsrenten i USA fremover.

Dersom du vurderer å binde, bør du velge tre eller fem års binding, er rådet fra Smarte Penger. Ti års renten er for høy. Dessuten er den mer preget av at rentemarkedet priser inn en risikopremie på rentebinding, særlig på lang rentebinding. Det betyr at fastrente i prinsippet skal være litt dyrere enn flytende rente i det lange løp. det er også langt på vei priset inn mer normale tider i 10-årsrenten. Derfor må du velge tre eller fem års binding om du skal sikre seg «unormalt» lav rente.

Fastrenten er alltid et gjennomsnitt av den forventede renteutviklingen for den flytende renten i bindingsperioden. I utgangspunktet er fastrente/flytende rente et 50/50-veddemål. Men renteavtaler med lang binding har litt høyere risikopåslag for rentemarkedet og gir flytende rente et lite fortrinn. Fastrenten er i dag lavere enn den flytende fordi rentemarkedet forventer at den flytende renten skal falle fremover.

Tegn til lavere fastrente ved neste binding

Fastrenten i Lånekassen er direkte avledet av markedsrentene. Renten på fastrentelån blir fastsatt med utgangspunkt i renten på statsobligasjoner med tre, fem og ti års varighet. I tillegg kommer 1,5 prosent påslag på toppen. Fastrenten med frist den 12. august er altså basert på renten på statsobligasjoner for juli (snitt hele måneden). For låntagerne begynner renten å løpe fra måneden etter, altså fra den 1. september.

Neste fastrentetilbud har frist 12. oktober og basere seg på renten for statsobligasjoner i september. Men allerede nå vet vi hvordan renten på statsobligasjonene har utviklet seg så langt i august. Renten i august gir en svak pekepinn på hva renten kan bli i september. Den femårige statsobligasjonsrenten er 0,95 prosent i dag, mens gjennomsnittsrenten i juli var 1,07 prosent ved fem års binding.

At dagens obligasjonsrente er 0,12 prosentpoeng lavere enn obligasjonsrenten for forrige måleperiode,  er tegn til endring i renten pr i dag. Dersom  obligasjonsrenten for fem års binding holder seg på dagens nivå, blir Lånekassens fastrentetilbud i oktober litt lavere enn dagens faastrente. Men det kan naturligvis endre seg før september er omme.

I virkeligheten negativ lånerente

Binder du i fem år til 2,33 prosent, er renten i virkeligheten negativ. Fradrag for renten i skattbar inntekt reduserer renten med 27 prosent: 2,33 x (1-0,27) = 1,70 prosent. I tillegg spiser inflasjonen av renten (i praksis forringes kroneverdien av lånet i takt med at inflasjonen og lønningene stiger).

I dag er inflasjonen 1,8 prosent og Statistisk sentralbyrå (SSB) forventer at den ligger på omkring 2,0 prosent de nærmeste årene. Trekkes inflasjonen fra, blir renten i Lånekassen faktisk negativ i bindingsperioden: 1,70- 2,0 = -0,30 prosent. Du tjener på å tilbakebetale lånet så sakte du kan.

Men dette er ingen eksakt spådom. Inflasjonen kan gjerne bli lavere, slik at realrenten likevel bli svakt positiv eller omkring null. Dagens treårsrenten har høyest sannsynlighet for å bli negativ, basert på gjeldende prognoser.

I dette fremtidsbilde lønner fastrente seg

Dersom det blir full fart på norsk økonomi, vil trolig rentene stige i den hensikt å holde temperaturen nede. Da stiger den flytende renten i Lånekassen. I så fall vil det lønne seg å sitte med fastrente.

I dette fremtidsbilde lønner flytende rente seg

Dersom nedgangskonjunkturer befester seg i norsk økonomi, typisk forårsaket av de fallende oljeprisene og stagnasjon i EU, vil mest sannsynlig rentene forbli lave. Da kan fastrenteavtalen vise seg å bli dyrere enn flytende rente i ettertid. Flytende rente vil nesten alltid vise seg billigst i dårlige tider. Pessimister kan derfor velge flytende rente.

Normalt er derfor den flytende rente en slags forsikring mot dårlige tider. Man risikerer å miste jobben, men kan i alle fall trøste seg med lav rente. Men dette forsikringspoenget kan du se bort fra for studielånsrenten. Mister du jobben får du nemlig rentefritak fra Lånekassen i ledighetsperioden.

 Hvem kan binde renten?

Du må ha påbegynt nedbetalingen for å kunne velge fastrente. Du kan altså ikke binde mens du studerer og mottar støtte. Du kan heller ikke velge fastrente dersom du har mindre enn tre år igjen av nedbetalingstiden

Slik søker du om fastrente

Vil du binde renten med de nye satsene, må du gjøre det innen 12. august. Skal du søke om å binde renten, må du logge deg inn med MinID på Lånekassens nettsider.

Slik beregnes studielånsrentene

Renten på flytende lån blir fastlagt ut fra et utvalg av kortsiktige statspapirer (statskasseveksler) med gjenstående varighet fra 0-3 måneder. I tillegg kommer 1,25 prosent til delvis dekning av administrasjonskostnader og tap (tidligere 1 prosent).

På flytende rente blir renten fastsatt 6 ganger i året. Renten fastsettes på grunnlag av to måneders observasjon av statskassevekslene. Gjennomsnittsrenten på statskassevekslene i i to måneder bestemmer renten: Renten på statskasseveksler i oktober og november vil bestemme renten i januar og februar osv.

Renten på fastrentelån blir fastsatt med utgangspunkt i renten på statsobligasjoner med tre, fem og 10 års varighet. I tillegg kommer 1,25 prosent til delvis dekning av administrasjonskostnader og tap. Også her blir renten fastsatt 6 ganger i året. Grunnlag er én måneds observasjon av statsobligasjonsrentene. Mellom observasjons- og virkningsperiode er det én måned. Renten på statskasseveksler i november bestemmer dermed fastrenten gjeldene fra 1 januar.

 Les mer om renter og tilbakebetaling i Lånekassen

Les mer om studielån

Statens Lånekasse for utdanning

Råd om studielån

Reduksjon i lån og stipend

Sletting av lån i Lånekassen ved død og sykdom

Rett til rentefritak i Lånekassen

Betalingsutsettelse av Lånekasselånet

Dette kan du få lån og stipend til