Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Beryktede Rådhusplassen er langt fra den beste investeringen. 

Smarte Penger har vurdert gatene i brettspillet Monopol med samme metoder som ved investering i eiendom og eiendomsfond. Dersom Monopolspillet var virkeligheten hadde eiendomsguruer som Olav Thon og Christians Ringnes holdt seg langt unna de grønne gatene, samt Rådhusplassen. De billige oransje og lyseblå gatene hadde de derimot kastet seg over.

Her skal vi forklare deg hvorfor. Dermed er du rustet til å mose familien i Monopol!

SE TABELLEN LENGRE NED I ARTIKKELEN.

Risikojustert avkastning på investeringen

Rådhusplassen har høy direkteavkastning. Direkteavkastning er inntektene du får når noen lander på den sett i forhold til kjøpesum og byggekostnader for hus og hotell. Men når vi justerer avkastningen for risiko - risikoen for at ingen havner der, faller den beryktede Rådhusplassen igjennom.

Årsaken er at gaten ligger i skyggen av «De settes i fengsel». Hver spiller har 14,3 prosent sannsynlighet til å lande på akkurat den ruten på en runde. I tillegg finnes det to «Rykk frem til Start»-kort som også sender konkurrentene forbi Rådhusplassen og Ullevål Hageby.

En fattig trøst at kortet «Rykk frem til Rådhusplassen» hever sannsynligheten noe for at at motspiller haver der, men bare 1,7 prosent pr runde for en spiller.

I sum gir dette en middelmådig risikojustert avkastning for Rådhusplassen. Og Ullevål Hageby er verre siden den i utgangspunktet har lav direkteavkastning.

Den overstående beregningen er en isolert vurdering av hver gate. En fordel med disse to gatene, er jo at du bare behøver to av dem for å kunne bygge hus og hoteller og har derfor en mulighet til å sikre deg begge uten å måtte bytte til deg en av dem. Klarer du det, er naturligvis disse gatene gunstige. Men avkastningen du oppnår er uansett lavere enn for de fleste andre gater.

Oransje gater er den beste investeringen

Oransje gater gir den høyeste risikojusterte avkastningen. Det er billig å bygge på disse gatene, samtidig som disse gatene vasser i matematiske fordeler:

De oransje har maksimalt utbytte av ruten «De settes i fengsel» (alle som havner på det feltet må jo flytte til «I fengsel»). Alle som flyttes til fengsel, kommer raskere til de oransje gatene, samtidig som avstanden fra «I fengsel» til de oransje er matematisk optimalt. Med to terningen er det alltid 7 det mest sannsynlige utfallet (16,7 prosent), etterfulgt av 6 og 8, deretter 5 og 9, osv. De oransje gatene ligger nettopp der.

I tillegg havner man i fengsel dersom man slår to like tre ganger på rad (2,8 prosent sannsynliget). Samlet sannsynlighet for å havne i fengsel i løpet av en runde er 19,5 prosent.

I tillegg øker kortet «Rykk frem til Nedre Slottsgate» sannsynligheten litt til for at motspillerne skal havne på de oransje i neste trekk. Også kortet «Gå 3 plasser tilbake» løftet sannsynligheten ørlite for å havne på Ringgata. På toppen av dette finnes «Rykk frem til Grensen». De oransje gatene har faktisk alle fordelene som eksisterer.

Tenk som en eiendomsinvestor

Nå er det jo ikke slik at man kan velge og vrake mellom gatene. Tilfeldigheten avgjør hvor man lander og hvilke gater man får i hende. Likevel er det viktig å vite styrkeforholdet mellom gatene når dere skal bytte gater. Når du kjenner gatenes attraktivitet vet du hva du bør kreve i forhandlingene og hvilke du bør prøve å tuske til deg til underpris.

 Tabellen under viser forventet avkastning for de ulike gatene. Beregningene er gjort slik: Leieinntekter dividert på investeringskostnadene. Hvor leieinntektene er hotell x sannsynligheten for at motspillerne havner på gaten. Vi måler leieinntektene over 3 runder og antar du har 3 motspillere. Alle tall basert på de matematiske sannsynlighetene. Investeringskostnadene er gatens kjøpesum pluss kostandene for å bygge seg opp til hotell.

Ringgata gir høyest risikojustert avkastning. Over 3 runder med 3 motspillere kan du forvente 99 prosent avkastning på investeringen. Du har «bare» fått tilbake det du har betalt, tenker du kanskje. Men husk at du har tappet konkurrentene for det samme som du har tjent.

Risikojustert avkastning på investeringen
Gate Avkastning
Ringgata 99%
Grensen 96%
Gabels gate 93%
Øvre Slottsgate 83%
Kongens gate 82%
Prinsens gate 81%
Nobels gate 81%
Kirkeveien 61%
Nedre Slottsgate 56%
Trondheimsveien 53%
Rådhusplassen 52%
Torgata 50%
Karl Johans gate 49%
Stortorvet 46%
Slemdal 44%
Bygdøy Allé 44%
Skarpsno 41%
Sinsen 35%
Trosterudveien 26%
Pilestredet 26%
Ullevål Hageby 20%
Parkveien -11%
Tabellen viser avkastning, justert for sannsynligheten for at motspillerne havne der, over 3 runder med 3 motspillere.
Kilde: Smarte Penger.

De grønne gatene er en pill råtten investering

De grønne gatene gir lav forventet avkastning. Og det er ikke beliggenheten rett etter fengselsflyttingen som ødelegger. Sannsynligheten for å lande på de grønne etter fengelsruten ville uansett bare utgjort 10,1 prosent. De er bare rett og slett for dyre å kjøpe og har altfor høye byggekostnader i forhold til leieinntekten.

Og da har vi ikke tatt hensyn til at de høye byggekostnadene er et problem i seg selv, at du ikke har nok penger til å igangsette stor nok husbygging. Det er en magisk grense på 3 hus som er viktig å nå. Da løfter leieprisene seg dramatisk, og denne grensen er vrien å nå hvis man er en likviditetsskvis.

De grønne gaten er rett og slett en felle.

Lyseblå er undervurdert

De lyseblå gatene er undervurterte. De har høy avkastning i forhold til investeringskostnadene. De nyter godt av kortene «Rykk frem til Start», «Rykk frem til Rådhusplassen» og «Rykk frem til Parkveien» som plasserer motspillerne i optimale matematisk avstand for å lande på de lyseblå. Men samtidig øker risikoen for at motspillerne skal fyke fordi med «De settes i fengsel», samt «Rykk frem» til fengsel. Effektene utligner hverandre langt på vei.

 Gratis parkering

På gratis parkering skjer det ingenting. Men mange har egne familieregler som sier at man slipper å betale gateleie i første påfølgende kast. Slike regler rammer de gule gatene som ligger i perfekt matematisk avstand fra «Gratis parkering». De gule gatene mister 9,1 prosent av avkastning (målt i kroner) med en slik regel.

 Monopol-taktikk

  • LIKVIDITET: Ofte avgjøres spillet i tidlig fase. Tabellen over viser risikojustert avkastning, dvs hva du kan forvente over tre runder med hotell. Men i tillegg bør du vektlegge byggekostnadene. Å eie de grønne sender deg i likviditetsfella - du har ikke råd til å bygge nok. Billige gater som de lyseblå og oransje gir deg i pose og sekk - høy avkastning og god likviditet. Bytt gjerne bort dyre gater som de grønne mot at du får kontanter som mellomlegg. Dermed kan du starte husbyggingen umiddelbart.
  • RENDYRKE INVESTERINGEN: Bygg alltid 3 hus på hver gate før du vurderer å bygge på andre gater. Husleieien stiger med det dobbelte eller tredobbelte fra 2 til 3 hus.
  • SKAP BOLIGMANGEL: Bygger du fire hus på gatene i stedet for hotell, kan du tømme spillet for hus slik at motspillerne ikke klarer å bygge hus.