Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Hytte med brygge ved sjøen, nær Haugesund

Det er dyrt å eie en moderne hytte, men kostnaden har i alle fall fallt med 10 prosent siden i fjor og nesten 30 prosent siden 2008.

Smarte Penger har målt utviklingen i hyttekostnadene over tid. Vi har sett på kapitalkostnaden, samt de øvrige kostnadskomponentene og justert dem med Statistisk sentralbyrås prisindekser for akkurat den kostnadsposten.

En moderne hytte med strøm, vann og TV koster om lag 100.000 kroner årlig. Vi har da holdt betaling av avdrag utenfor da det er oppbygging av formue og derfor ingen kostnad. Rentekostnadene etter skatt må uansett taes med, også om man er gjeldfri. I stedet for hytte kunne man da plassert pengene i banken med innskuddsrente.

Døgnprisen for en hytte beløper seg gjerne til 3.000-4.000 kroner avhengig av hvor hyppig man bruker den. I 2008 var denne kostnaden 40 prosent høyere. Se lengre ned i artikkelen for beregning av hyttekostnadene.

De totale hyttekostnadene er beregnet ut fra en hytteverdi på 2 millioner kroner, og et en størrelse på 100 kvadratmeter.

De totale hyttekostnadene
  2 008 2 014 2 015
Rente 7,00% 3,80% 3,00%
Vedlikehold (200 kr pr m2) 20 000 23 160 23 531
Forsikring (30 kr pr m2) 3 000 3 597 3 622
Strøm, oppvarming (50 kr pr m2) 5 000 4 899 4 996
Eiendomsskatt (25 kr pr m2) 2 500 2 500 2 500
Øvrig (TV-abonnement, vei, etc) 10 000 22 050 22 491
Kapitalkostnader (hyttas verdi er 2 mill) 100 800 55 480 43 800
SUM 141 300 111 686 100 940
Endring i hyttekostnader   -21% -10%
Vi har ikke tatt med prisendringene i perioden. Dette for å isolere de påløpte kostnadene. I virkeligheten blir summen noe lavere enn i tabellen siden mange har mindre samlet gjeld, inkludert boliggjeld, enn hyttas verdi.
Kilde: Smarte Penger.

Beregn hva dine hyttedøgn egentlig koster

Hvis du vet omtrent hvor mange dager du og familien regner med å tilbringe på hytta i løpet av ett år, kan du også finne ut hvor mye du faktisk betaler per døgn du bruker hytta. Dette vil kanskje gjøre det litt lettere for deg å avgjøre om du bør beholde/kjøpe egen hytte, eller om du i stedet bør leie hytte de dagene i året dere skal være på hytteferie.

Alle som bruker hytta lite bør gjøre en kost/nytte beregning. Spørsmålet er om bruken av pengene på hytta er den optimale pengebruken, eller om det er andre områder der disse pengene vil gjøre større nytte. Enda enklere er det når du vurderer å kjøpe en hytte. Det er lettere å la være å kjøpe, enn å selge en du allerede eier.

Smarte Pengers kalkulator hjelper deg å regne ut hyttekostnaden.

Hyttelønnsomhetskalkulator
Her kan du beregne hva hytta koster deg, regnet per bruksdøgn og totalt sett.

Dette blir døgnprisen

Med Smarte Pengers Hyttelønnsomhetskalkulator legger du inn egne forutsetninger, som gir et bilde av om det vil være lønnsomt for din familie å gå til anskaffelse av hytte.

Du kan også ta verdiendringen med i betraktningen. Dersom man regner med en verdiendring på for eksempel tre prosent i året, vil kostnadene og døgnprisen bli en del lavere. Men merk at du på ingen måte er garantert en slik verdiøkning, og at det dermed vil være litt risikabelt å legge dette inn i kostnadsberegningen. De siste årene har hytteprisene stått stille.

 

Les også:

Skattegunstig å leie ut hytta

Prisnivået for fjellhytter

Hyttekalkulator:

Hytteutleiekalkulator
Hvor mye kan du tjene på å leie ut hytta? Legg inn forutsetningene for hytta du eier, eller kan tenke deg å eie.

Hytteskattkalkulator
Her kan du beregne skatten du får på utleie av hytta.

Hyttelønnsomhetskalkulator
Her kan du beregne hva hytta koster deg, regnet per bruksdøgn og totalt sett.