Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Skiboksen øker drivstofforbruket med 60 øre pr mil når du kjører i 70 km/t.

Takboksene er blitt mer aerodynamiske. Ingen farter lenger omkring med de firkantede «likkistene». En skiboks på taket øker derfor ikke drivstofforbruket like mye som før.

Men noen hundrelapper gjennom vinteren må du likevel regne med. Kjører du med skiboksen på taket hele vinteren kan du forvente en økning i drivstofforbruket på 610 kroner.

Vi har da lagt til grunn en årlig kjørelengde på 15.000 km og at skiboksen er på taket i fem måneder (6250 km). Vi har også tatt hensyn til at halvparten av kjøringen er med lave hastigheter i nærmiljøet. Lavere hastigheter gir svært lav luftmotstand.

En langtur på 600 km koster normalt 40-60 kroner avhengig av hastighet og om man har diesel- eller bensinmotor.

Så mye øker diesel-kostnaden med skiboks (kr)
  Strekning km
  10 km 100 km 300 km 600 km
70 km/t 0,6 6 19 39
80 km/t 0,8 8 24 47
90 km/t 1,1 11 32 64
100 km/t 1,3 13 40 79
DIESEL: Utgangspunktet er en mellomklassebil med forbruk på 0,55 pr milen. Eksempel: Kjører du 300 km i 80 km/t, koster skiboksen deg 24 kroner. Kilde: Smarte Penger, ADAC.
         
Så mye øker bensin-kostnaden med skiboks (kr)
  Strekning km
  10 km/ 100 km 300 km 600 km
70 km/t 0,8 8 25 49
80 km/t 1,0 10 30 60
90 km/t 1,4 14 41 82
100 km/t 1,7 17 50 101
BENSIN: Utgangspunktet er en mellomklassebil med forbruk på 0,65 pr milen. Kilde: Smarte Penger, ADAC.

Dobles farten, firedobles luftmotstanden

Ifølge fysikkens lover øker luftmotstanden med kvadratet av farten. Dobles farten, firedobles luftmotstanden.

Ved 80 km/t gir skiboksen 11 prosent høyere forbruk, ifølge den tyske bilorganisasjonen ADAC, som er den tyske utgaven av NAF. Det er publisert undersøkelser av nyutviklede aerodynamiske skibokser fra Thule som har vist en økning som er en del lavere enn dette. Bilens størrelse spiller blant annet inn på slike undersøkelser, og vi støtter oss derfor mer til en uavhengig bilorganisasjon som ADAC.

Også et skistativ øker forbruket, men godt under halvparten av en skiboks.

Tabellene under viser det økte forbruket for ulike distanser og hastigheter:

Luftmotstand
Km/t Luftmot-
stand (Kn)
70 0,30
80 0,39
90 0,50
100 0,61
Luftmotstanden øker med kvadratet av farten. Dobles farten, firedobles luftmotstanden.

En ekstra passasjer øker drivstofforbruket med 30 øre mila

Tabellen under viser vektens betydning for drivstofforbruket. Tallene er hentet fra ADAC. En person som veier 75 kg øker forbruket med 30 øre pr mil.

Så mye koster ekstra kilo i bilen (kr)
  Strekning
Ekstra last 10
km
100 km 300 km 600 km
75 kg 0,3 3,2 9,5 18,9
150 kg 0,6 6,3 18,9 37,8
300 kg 1,3 12,6 37,8 75,6
Over 100 kilometer koster en ekstra passasjer (75 kg) i bilen 3,20 kroner.
Kilde: Smarte Penger, ADAC.

Feil lufttrykk øker drivstofforbruket med 30 øre mila

For slapt lufttrykk i dekkene øker rullemotstanden (og sliter på dekkene) og dermed drivstofforbruket. Drøyt fem prosent økning, viser beregninger fra Sverige. Det tilsvarer om lag 40 øre per mil. En kjøretur på 600 km koster da 25 kroner ekstra. Riktignok vil et dekktrykk litt over anbefalt grense gi enda lavere rullemotstand og lavere forbruk. Men det kan øke dekkslitasje litt og redusere veigrepet littegrann.

Men feil lufttrykk er det nok mange som kjører vesentlig lenger med enn skiboks og ekstra vekt.  Dette kan man i teorien kjøre hele dekksesongen med, slikt at antall kilometer blir mye høyere. Kjører du 10.000 km med feil lufttrykk koster dette 300 kroner, pluss at dekkene blir mer slitt.

Kalkulatorer:

Fordeling av bilkostnader når flere kjører sammen
Fordeler regningen for bilkostnadene rettferdig mellom alle i bilen.

Bilkostnadskalkulator - nybil
Beregn de totale årlige kostnadene på ved kjøp av ny bil. Kalkulatoren beregner både totalkostnaden inkludert de faste kostnadene, samt den marginale kostnaden som påløper ved å ta bilen i bruk.

Bilkostnadskalkulator - bruktbil
Beregn de totale årlige kostnadene på ved kjøp av ny bil. Kalkulatoren beregner både totalkostnaden inkludert de faste kostnadene, samt den marginale kostnaden som påløper ved å ta bilen i bruk.