Både for høy inntekt og for høy formue gjør at stipenddelen reduseres eller faller bort.

Det er grensen for hvor mye en student kan ha i både inntekt og formue. Er disse over visse grensen vil stipenddelen bli redusert. Av studielånet som du tar opp kan opptil 40 prosent bli gjort om til stipend.

Maksimalt stipend er i overkant av 46.000 kroner i 2019. Inntekt og formue sjekkes automatisk opp i etterkant for å se om disse er for høye.

Reduksjon på grunn av inntekt

For 2019 er inntektsgrensen 182.575 kroner. Dersom du vil ha maksimalt stipend fra Lånekassen, kan du ikke tjene mer enn denne summen i løpet av hele 2019. Med «inntekt» menes både lønn og kapitalinntekter (rente, aksjegevinst, etc) sett under ett.

Stipendet reduseres med 5 prosent per måned av det du har tjent for mye. Hvis du er fulltidsstudent vil du få støtte i 11 måneder i samme kalenderår. Har du fått støtte i fem måneder, blir stipendet redusert med 25 prosent av det du har tjent for mye.

Eksempel: Du har tjent 192.575 kroner. Det er 10.000 kroner over Lånekassens inntektsgrense. Da reduseres stipendet med 5 prosent per mnd. Med 10 måneder blir det halvparten av de 10.000 kronene. Dvs 5.000 kroner i redusert stipend.

Dette er inntektsgrensene i 2018 til 2020:

År  Ved støtte hele året Mindre enn 7 måneder
2020 188 509 471 270
2019 182 575 456 436
2018 177 257 443 142

Reduksjon på grunn av formue

I 2019 er formuesgrensen på 415.362 kroner, for gifte eller samboere med felles barn er formuesgrensen 797.737 kroner for 2019. Har du mer enn dette i formue, blir stipendet redusert med to prosent per måned av den delen av formuen som er over beløpsgrensen.

For eksempel vil det ikke lønne seg å motta forskudd på arv hvis dette medfører at stipendet blir redusert. Da lønner det seg å vente med overføringen til dette kan skje uten slike konsekvenser.

I verste fall kan du tape hele stipendet i for eksempel fem år, til sammen omtrent 230.000 kroner. Dette skjer hvis du arver denne summen før det første studieåret, og du ligger fra før av akkurat på formuesgrensen.

Er du enslig, blir stipendandelen redusert med to prosent per måned av den delen av formuen som er over frigrensen. Er du gift, registrert partner eller samboer med felles barn, blir stipendandelen redusert med én prosent per måned av den delen av formuen som er over frigrensen.

Formuesgrensene i 2018 til 2020:

År For enslig søker Samlet med partner og felles barn
2020 428 861 823 663
2019 415 362 797 737
2018 403 264 774 502

Har du (forutsetter at du er enslig) en formue på 450.000 kroner i 2019, og en støtte i 10 mnd, blir stipendreduksjonen på 20 prosent av beløpet mellom 450.000 kroner og 415.362 kroner. Reduksjonen blir da 20 prosent av det overskytende beløpet på 34.638 kroner. Stipendreduksjonen blir i dette tilfellet 6.873 kroner.

Bolig kan krympe formuen

Ved å kjøpe bolig, reduseres nettoformuen, dvs formuen fratrukket gjeld. Den er den Lånekassen benytter. Bolig kan maksimalt ha 30 prosent ligningsverdi. Dermed reduserer et boligkjøp formuen med minst 70 prosent. Men det kan være problematisk for en student å kjøpe bolig da banken neppe yter lån uten fast inntekt.

Beregn selv

Lånekassen foretar en behovsprøving mot inntekten og formuen i likningen samtidig med sjekk av beståtte eksamener, før omgjøring fra lån til utdanningsstipend. Maksimalt kan du tape 39.140 i stipend. Med Smarte Pengers stipendreduksjonskalkulator kan du beregne selv.

Marginalskatten på formue

Tabellen under viser marginalskatten på formue. Dvs hva skatten blir per krone du øker formuen med. Først når formuen overstiger 1,2 millioner belastes det ordinær formuesskatt. Tabellen gjelder for én person.

Marginalskatt på formue for studenter
Formue Skatt
0 – 370.304 0,00%
370.305 – 566.004 20,00%
566.005 – 1.200.000 0,00%
1.200.000 – 0,85%
Kilde: Smarte Penger

 

Les også:
Mer detaljer om reglene for stipend og lån

Kalkulatorer:

Smarte Pengers stipendreduksjonskalkulator
Beregn om du risikerer å miste eller få redusert stipendet ditt, og eventuelt hvor mye.

Smarte Pengers stipendreduksjoner når du har barn
Beregn hvor mye du risikerer i reduksjon i utdanningsstipendet og forsørgerstipendet i Lånekassen.