object(stdClass)#4497 (10) { ["id"]=> string(3) "350" ["title"]=> string(23) "Articles Social Sharing" ["module"]=> string(23) "mod_coalawebsociallinks" ["position"]=> string(0) "" ["content"]=> string(0) "" ["showtitle"]=> string(1) "0" ["params"]=> string(2579) "{"themes_icon":"cws-circle-fadein","icon_size":"32","icon_align":"cw-social-mod-icon-ac","title_align":"cw-social-mod-title-ac","title_format":"3","display_bm_sec":"1","display_f_sec":"0","display_borders":"0","border_width":"1","module_width":"100","layout":"default","popup":"1","popup_follow":"0","google_alt":"0","title_default":"Anbefal denne siden","link_default":"","desc_default":"","border_color_bm":"C4C4C4","display_title_bm":"0","title_bm":"","title_color_bm":"444444","display_text_bm":"0","text_bm":"","app_id":"211371966021644","display_facebook_bm":"1","display_delicious_bm":"0","display_digg_bm":"0","display_google_bm":"1","display_linkedin_bm":"1","display_stumbleupon_bm":"0","display_twitter_bm":"1","include_twitter_js":"0","display_reddit_bm":"0","display_newsvine_bm":"0","display_email_bm":"1","display_pinterest_bm":"0","display_whatsapp_bm":"0","border_color_f":"C4C4C4","display_title_f":"0","title_color_f":"444444","title_f":"","display_text_f":"0","text_f":"","display_android_f":"0","link_android":"","display_behance_f":"0","link_behance":"","display_blogger_f":"0","link_blogger":"","display_contact_f":"0","link_target_contact":"self","root_contact":"http:\/\/","link_contact":"","display_dribbble_f":"0","link_dribbble":"","display_deviantart_f":"0","link_deviantart":"","display_designmoo_f":"0","link_designmoo":"","display_ebay_f":"0","link_ebay":"","display_facebook_f":"0","link_facebook":"","display_flickr_f":"0","link_flickr":"","display_google_f":"0","link_google":"","display_github_f":"0","link_github":"","display_instagram_f":"0","link_instagram":"","display_linkedin_f":"0","link_linkedin":"","display_lastfm_f":"0","link_lastfm":"","display_myspace_f":"0","link_myspace":"","display_mail_f":"0","link_mail":"","display_pinterest_f":"0","link_pinterest":"","display_rss_f":"0","root_rss":"http:\/\/","link_rss":"","display_spotify_f":"0","link_spotify":"","display_tripadvisor_f":"0","link_tripadvisor":"","display_twitter_f":"0","link_twitter":"","display_tuenti_f":"0","link_tuenti":"","display_tumblr_f":"0","link_tumblr":"","display_vimeo_f":"0","link_vimeo":"","display_youtube_f":"0","link_youtube":"","display_xing_f":"0","link_xing":"","display_customone_f":"0","text_customone":"","link_target_customone":"blank","root_customone":"http:\/\/","link_customone":"","icon_customone":"","icon_ext_customone":"","moduleclass_sfx":"","owncache":"1","cache_time":"10900","load_layout_css":"0","link_text_on":"0","link_nofollow":"nofollow","module_tag":"div","bootstrap_size":"0","header_tag":"h3","header_class":"","style":"0"}" ["menuid"]=> string(3) "735" ["name"]=> string(19) "coalawebsociallinks" ["style"]=> NULL }

Overfører man penger eller annen formue til barna under studietiden, risikerer man at hele stipendet går tapt.

Foreldre som gir barna arv, annen pengestøtte eller hjelper dem med bolig under studietiden, risikerer at Lånekassen i stedet stikker av med pengene.

Det magiske tallet for studenter er 370.305 kroner. Hver krone i formue som overstiger denne grensen «beskattes» med 20 prosent gjennom tapt stipend. Når formuen passerer 566.004 kroner er det ikke mer stipend å tape. Da er hele stipendet tapt, og utgjør 39.140 kroner per år. Studerer du i fire år blir  tapet på 156.560 kroner.

Gir 200.000 kroner i arv, Lånekassen tar 179.700 kroner

Vi illustrerer med et stillisert eksempel for å vise hvor ille det kan gå.

Studenten har fra før av 350.000 kroner i formue. Foreldrene har arvet en god slump og velger å gi studentdatteren sin 200.000 kroner i håp om at det skal hjelpe henne i en trang økonomisk tid. Hun studerer i hele fem år.

Siden studenten allerede har formue tett inntil maks-grensen, slår avkortningsreglene rett inn i arven. Slik forsvinner arven:

  • Nye formue blir: 350.000 + 200.000 kroner = 550.000 kroner
  • Formue som overgår maks-grensen: 550.000 - 370.305 = 179.695 kroner av formuen er over maks-grensen. Av dette avkortes stipendet med 20 øre per krone.
  • Avkortning av stipendet: 179.695 x 0,20 = 35.939 kroner. Dette utgjør det årlige tapet forårsaket av arveoverførselen.
  • Over fem studieår summerer tapet seg til: 35.939 x 5 = 179.695 kroner.
  • Av arven på 200.000 kroner, har Lånekassen tatt 179.695 kroner, hele 90 prosent er tapt.

Lånekassen vil kanskje hevde at de ikke har tatt noe, men det er teknikaliteter. Studenten har mistet noe den ellers ville ha fått og lider slik sett et tap. Om man mister penger man allerede har eller mister penger man kunne ha fått, er en og samme ting.

LES OGSÅ: Fra 2015 kan studenter tjene mer skattefritt.

Bolig kan krympe formuen

Ved å kjøpe bolig, reduseres nettoformuen, dvs formuen fratrukket gjeld. Den er den Lånekassen benytter. Bolig kan maksimalt ha 30 prosent ligningsverdi. Dermed reduserer et boligkjøp formuen med minst 70 prosent. Men det kan være problematisk for en student å kjøpe bolig da banken neppe yter lån uten fast inntekt.

Slik reduseres stipendet

Lånekassen opererer med beløpsgrenser både for formue og inntekt, og sjekker opp med likningen din om du har tjent for mye eller om du har for stor formue. I denne artikkelen gjennomgår vi formue. Du kan lese mer om inntektsgrensene her.

For 2015 er inntektsgrensen 162.769 kroner. Dersom du vil ha maksimalt stipend fra Lånekassen, kan du ikke tjene mer enn denne summen i løpet av hele 2015. Med «inntekt» menes både lønn og kapitalinntekter (rente, aksjegevinst, etc) sett under ett.

Formuesgrensen er på 370.304 kroner, for gifte eller samboere med felles barn er formuesgrensen 711.200 kroner for 2015. Har du mer enn dette i formue, blir stipendet redusert med to prosent per måned av den delen av formuen som er over beløpsgrensen.

For eksempel vil det ikke lønne seg å motta forskudd på arv hvis dette medfører at stipendet blir redusert. Da lønner det seg å vente med overføringen til dette kan skje uten slike konsekvenser.

Beregn selv

Lånekassen foretar en behovsprøving mot inntekten og formuen i likningen samtidig med sjekk av beståtte eksamener, før omgjøring fra lån til utdanningsstipend. Maksimalt kan du tape 39.140 i stipend. Med Smarte Pengers stipendreduksjonskalkulator kan du beregne selv.

Marginalskatten på formue

Tabellen under viser marginalskatten på formue. Dvs hva skatten blir per krone du øker formuen med. Først når formuen overstiger 1,2 millioner belastes det ordinær formuesskatt. Tabellen gjelder for én person.

Marginalskatt på formue for studenter
Formue Skatt
0 – 370.304 0,00%
370.305 – 566.004 20,00%
566.005 – 1.200.000 0,00%
1.200.000 – 0,85%
Kilde: Smarte Penger

 

Les også:
 Mer detaljer om reglene for stipend og lån

Kalkulatorer:

Smarte Pengers stipendreduksjonskalkulator
Beregn om du risikerer å miste eller få redusert stipendet ditt, og eventuelt hvor mye.

Smarte Pengers stipendreduksjoner når du har barn
Beregn hvor mye du risikerer i reduksjon i utdanningsstipendet og forsørgerstipendet i Lånekassen.