Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Sentralbanksjef Øystein Olsen

Når rentene faller øker betjeningsevnen. Det er mulig å oppta mer boliglån med de samme renteutgiftene.

Norges Banks rentenedsettelse den 18. juni på 0,25 prosentpoeng vil senke boliglånsrentene ytterligere. Du kan forvente at de beste bankene vil tilby effektive boliglånsrenten på 2,4-2,5 prosent. 

Kalkulator: Beregn hva en renteendring betyr for din økonomi.

I tabellene nedenfor har Smarte Penger beregnet følgende:

  • Hva rentenedsettelsen betyr i kroner, pr år og pr måned
  • Hvor mye mer du tåler å låne med lavere rente. Vi har da sammenlignet med ulike tidligere rentenivå mot en lånerente på 2,5 prosent, som er den beste renten som gjelder folk flest.

Dette betyr renteendringen

Dersom du har 2 millioner i boliglån, betyr rentenedgangen på 0,25 prosentpoeng 5.000 kroner i reduserte årlige utgifter før skatt. Etter skatt reduseres besparelsen med 27 prosent.

  Årlig endring   Månedlig endring
Lån 0,25% 1,00%   0,25% 1,00%
500 000 1 250 5 000   104 417
1 000 000 2 500 10 000   208 833
1 500 000 3 750 15 000   313 1 250
2 000 000 5 000 20 000   417 1 667
2 500 000 6 250 25 000   521 2 083
3 000 000 7 500 30 000   625 2 500
4 000 000 10 000 40 000   833 3 333

 

Så mye mer kan du låne etter en rentenedgang

 Lavere rente betyr at betjeningsevnen øker. Tabellen under viser hvor mye mer du kan betjene i lån målt mot tidligere rentenivåer. Eksempel: Måler vi den kommende lånerenten på 2,5 prosent tilbake til da lånerenten var 5 prosent, kan du betjene 25 prosent større lån, med et annuitetslån med 20 års nedbetalingstid.

Så mye mer kan du låne etter rentenedgangen,
i prosent
Lån 5% til 2,5% 3% til 2,5% 4% til 3% 5% til 4%
Avdragsfritt 100% 20% 33% 25%
Annuitet 30 år 36% 7% 13% 12%
Annuitet 25 år 30% 6% 11% 11%
Annuitet 20 år 25% 5% 9% 9%
Serielån 30 år 43% 9% 16% 14%
Serielån 25 år 38% 8% 14% 13%
Serielån 20 år 71% 37% 13% 11%
Tabellen viser hvor mye mer lån du kan betjene når renten faller. Eksempel: Du har et annuitetslån med 25 års gjenstående nedbetalingstid. Sammenligner man dagens lave lånerente på 2,5 % mot en rente på 5 %, kan du altså betjene et 30 % større lån med samme nedbetalingstid. Smarte Penger.
Låneutgifter (renter og avdrag)
Lån (2 millioner) 2,5% 3,0% 4,0% 5,0%
Avdragsfritt 4 167 5 000 6 667 8 333
Annuitet 30 år 7 902 8 432 9 548 10 736
Annuitet 25 år 8 972 9 484 10 557 11 692
Annuitet 20 år 10 598 11 092 12 120 13 199
Serielån 30 år 9 722 10 556 12 222 13 899
Serielån 25 år 10 833 11 667 13 333 15 000
Serielån 20 år 9 722 13 333 15 000 16 667
Tabellen viser de månedlige låneutgiftene før skatt ved forskjellige rentenivå og lån. Kilde: Smarte Penger.

 

Smarte Pengers kalkulator viser hvor mye du kan låne.

Vent litt med å bytte bank

Bankene setter ned rentene i flokk. Likevel kan ta uker mellom den første og siste banken som endrer renten. Derfor er alltid rentemarkedet noe uoversiktlig når bankene er midt i en renteendring. Bankene som er først ute bruker sin nye og lavere rente for alt den er verdt i markedsføringen. Banken ligger plutselig helt i toppen av rentebarometrene. Hvis du er for raskt ute, risikerer du at den bankene du er i setter ned rente så mye at grunnlaget for refinansiering egentlig ikke var der.

Vent derfor til de aller fleste bankene har justert rentene før du bytter. I løpet av juli nok de aller fleste bankene gjort seg ferdig og rentelistene gir igjen en godt beslutningsgrunnlag.

Du kan finne banken med de laveste rentene på forskjellige lånebeløp ved å bruke Boliglånskalkulatoren.

Hvis du bare skal se på de beste på forskjellige lånebeløp, kan du se på «Boliglån - Topplisten».

 

Kalkulatorer:

Din Økonomi
Kalkulatoren beregner hva forskjellige typer endringer betyr for din privatøkonomi. Du kan blant annet se på endringer i lønn, rente, energipriser, og størrelse på lån.

Fremtidsøkonomikalkulator
Med denne kalkulatoren kan du blant annet se hvordan spådommer om den økonomiske utviklingen vil slå ut for deg i de nærmeste årene. Spådommene er hentet fra SSB.

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Når blir jeg gjeldfri
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar å nedbetale et lån til null, med et gitt beløp per termin.

Refinansieringskalkulator
Her ser du hvor mange dager det tar før du har tjent inn kostnadene ved refinansiering.

Renteendringskalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye en renteendring betyr for deg per måned.

Se også:

Finn billigste boliglån
Boliglånkalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Boliglån - Topplisten
Viser de fem beste bankene på fire forskjellige beløp, innenfor både 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi.

Boliglånskommentar
Kommentarer til de enkelte bankene som er med i renteoversiktene. Du trenger ofte mer opplysninger om banken enn det som står i renteoversikten.