Det skiller over nesten 20.000 kroner per år mellom billigste og dyreste kommune.

Det skiller mange tusen kroner mellom to kommuner i samme fylke når man legger sammen de kommunale avgiftene, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Den største praktiske nytten av disse listene er å se på kommuner som ligger nærme hverandre. Hvis en kommune for eksempel tar 10.000 kroner mer per år, er dette en kostnad som teller med i regnestykket om hvor du kjøper bolig. Det er derfor god grunn til å sjekke tallene i de kommunene du kan tenke deg å bo i.

Lenger ned finner du oversikten for alle landets kommuner satt opp fylkesvis.

De kommunale avgiftene består av:

  • Vann
  • Avløp
  • Renovasjon
  • Feiing

Billigste og dyreste kommuner

Årdal i Sogn og Fjordane har landets laveste kommunale avgifter med 6.050 kroner per år.

Detter etter følger Sola (Rogaland) og Kongsberg (Buskerud) med noen hundrelapper mer.

Hægebostad (Vest-Agder er den dyreste kommunen med en kostnad på 26.028 kroner.

I gjennomsnitt er gebyrene lavest i Rogaland foran Vestfold. 

Listen i hvert enkelt fylke er sortert etter summen av de kommunale avgiftene. Tallene er inklusive merverdiavgift.

Fylkene står oppført alfabetisk.

20 billigste kommuner

Kommune Sum Avfall Avløp Vann Feiing
Årdal 6 050 2 688 1 500 1 563 300
Sola 7 503 3 311 2 268 1 530 394
Kongsberg 7 975 2 758 2 381 2 090 746
Giske 8 110 3 625 1 650 2 235 600
Stavanger 8 156 2 996 3 133 1 665 363
Eidsberg 8 700 1 763 3 563 2 875 500
Bergen 8 706 2 224 3 725 2 396 361
Trondheim 8 803 2 838 2 964 2 643 359
Vinje 8 845 2 480 3 630 2 390 345
8 856 2 600 4 016 1 944 296
Vestvågøy 8 938 4 306 1 908 2 115 609
Kragerø 9 030 3 059 3 494 1 948 530
Sandnes 9 064 3 614 3 255 1 803 393
Fitjar 9 110 1 075 4 175 3 180 680
Randaberg 9 179 3 256 3 466 2 088 369
Sandefjord 9 180 2 578 3 750 2 618 235
Midsund 9 234 3 480 3 701 1 635 418
Elverum 9 245 2 656 3 620 2 376 593
Volda 9 308 3 143 2 220 3 383 563
Søgne 9 321 3 925 2 255 2 903 239

20 dyreste kommuner

Kommune Sum Avfall Avløp Vann Feiing
Hjelmeland 19 533 3 040 8 326 7 816 350
Tana 19 581 4 601 8 589 5 409 983
Lierne 19 674 3 724 7 113 8 208 630
Rendalen 19 683 3 959 6 218 8 914 593
Bygland 19 741 3 949 10 578 4 605 610
Dovre 19 820 2 788 9 690 6 480 863
Nordre Land 20 189 2 789 9 406 7 431 563
Høylandet 20 198 5 298 8 955 5 208 738
Gjerdrum 20 291 3 293 9 766 6 684 549
Sauherad 20 400 4 725 9 938 5 250 488
Hjartdal 20 563 4 188 8 306 7 381 688
Gjerstad 21 043 3 625 10 939 6 174 305
Hurdal 21 246 4 088 9 416 7 114 629
Søndre Land 21 399 2 791 9 099 9 069 440
Drangedal 21 486 3 703 8 951 8 408 425
Flakstad 21 868 3 864 6 471 10 940 593
Tolga 22 043 3 978 9 525 7 948 593
Flesberg 22 233 3 615 8 350 9 626 641
Engerdal 22 568 3 725 8 938 9 313 593
Hægebostad 26 028 3 918 16 400 5 284 426

Kilde: KOSTRA/SSB, og Smarte Penger

Hvorfor er det forskjeller?

I gjennomsnitt er tjenestene klart billigere i store kommuner (tett befolket) på grunn av stordriftsfordelene. Listen gir derfor ikke et bilde av hvem som er «flinkest» av kommunene. Selv om en kommune tar lave gebyrer, er det derfor fullt mulig at den egentlig burde vært billigere.

Det er flere faktorer enn antall innbyggere som avgjør prisnivået. Kommunene har ulikt forskjellige forutsetninger for hva det koster å bygge infrastrukturen. Det er vesentlig billigere for en kommune som har befolkningen tett sammen på et jorde, mot en langstrakt fjellkommune.

Selvkost

Prisen på disse kommunale tjenestene skal beregnes etter prinsippet om selvkost. Dette betyr at kommunen ikke kan kreve mer i betaling enn hva det faktisk koster kommunen å tilby tjenesten.

Kommunene må følge visse retningslinjer fra regjeringen ved beregning av selvkost. Retningslinjene, og mer om selvkostprinsippet finner du her.

Tallgrunnlaget

Undersøkelsen er bygget på elektroniske data innhentet gjennom KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering), der kommunene har oppgitt gebyrsatser på tekniske tjenester som vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.

Noen kommuner har ikke rapportert gebyrinntekter, og er da heller ikke med i beregningene.

I kommuner der flertallet av abonnentene betaler vann- og avløpsgebyr etter faktisk forbruk gjelder pris per kubikkmeter multiplisert med et forbruk på 175 kubikkmeter vann. For kommuner som har oppgitt at mindre enn 50 prosent bruker vannmåler, er satsen for en standardbolig på 120 kvadratmeter benyttet. Antall kubikkmeter vann er avhengig av hva kommunen selv beregner som stipulert forbruk.

Renovasjonsgebyret måles ut fra et standard helårs abonnement, det mest benyttede i hver kommune.

For feie- og tilsynsgebyret er det brukt årlig pris for feiing og tilsyn med ett pipeløp.

Hele listen fylkesvis

Listen under er sortert fylkesvis, så etter kommuner. I kolonnene oppgis det summen av kommunale avgifter (renovasjon, vann, avløp, og feiing).

Det skiller mange tusen kroner mellom to kommuner i samme fylke når man legger sammen hva du må betale i forskjellige kommunale avgifter.

Se hele listen sortert etter kommunale kostnader

Se listen alfabetisk sortert etter kommunenavn

Kommune Sum Avfall Feiing Avløp Vann
Akershus
Bærum 9 200 3 188 275 3 600 2 138
Rælingen 9 478 3 155 513 3 025 2 785
Ullensaker 9 535 2 894 561 3 713 2 368
Nittedal 9 784 3 448 519 3 635 2 183
Lørenskog 9 925 3 984 470 3 456 2 015
Ås 10 154 2 520 550 4 401 2 683
Skedsmo 11 913 3 106 473 4 746 3 588
Frogn 12 941 2 946 580 6 014 3 401
Eidsvoll 13 346 2 895 495 6 658 3 298
Aurskog-Høland 13 769 3 236 536 7 086 2 910
Nes (Akershus) 13 935 2 715 518 5 668 5 035
Asker 14 069 3 344 240 5 725 4 760
Enebakk 14 753 3 458 338 8 808 2 150
Oppegård 15 655 2 983 406 6 241 6 025
Fet 16 400 3 544 494 8 174 4 189
Ski 17 005 2 444 395 8 141 6 025
Sørum 17 710 3 208 493 9 629 4 381
Gjerdrum 18 064 3 210 549 8 728 5 578
Vestby 18 669 3 649 456 7 425 7 139
Nannestad 19 838 2 936 538 10 133 6 231
Nesodden 20 533 1 719 573 9 848 8 394
Hurdal 24 138 3 891 630 10 904 8 713
Aust-Agder
Grimstad 10 528 3 948 616 3 385 2 579
Risør 12 201 3 755 338 4 835 3 274
Arendal 12 388 4 180 300 4 973 2 935
Bykle 13 015 3 313 671 6 125 2 906
Birkenes 14 198 4 455 270 5 348 4 125
Tvedestrand 14 288 3 788 313 6 600 3 588
Froland 15 270 4 018 369 6 364 4 520
Lillesand 15 708 4 455 279 6 544 4 430
Evje og Hornnes 16 331 3 440 506 7 493 4 893
Valle 16 711 4 283 586 5 921 5 921
Iveland 17 033 3 695 739 7 760 4 839
Vegårshei 17 186 3 750 625 8 698 4 114
Åmli 18 525 2 904 368 8 174 7 080
Bygland 18 931 3 949 610 10 239 4 133
Gjerstad 19 285 3 750 300 9 575 5 660
Buskerud
Kongsberg 9 099 2 678 631 3 450 2 340
Hole 11 458 3 163 438 4 773 3 085
Gol 12 164 2 958 719 4 581 3 906
Hemsedal 13 860 3 058 2 163 5 614 3 026
Hol 13 919 2 715 344 5 325 5 535
Nore og Uvdal 14 006 2 320 600 5 449 5 638
Ringerike 14 100 3 163 438 6 563 3 938
Modum 14 442 3 156 778 6 737 3 771
Flesberg 14 711 3 476 625 5 018 5 593
Ål 14 763 2 990 2 163 5 313 4 298
Øvre Eiker 15 371 3 336 550 6 200 5 285
Nes (Buskerud) 15 383 3 755 2 425 3 638 5 565
Rollag 15 610 3 669 625 7 063 4 254
Røyken 15 634 3 156 386 6 728 5 364
Krødsherad 15 961 3 376 550 7 260 4 775
Flå 16 116 3 225 563 5 328 7 000
Drammen 16 509 3 336 550 8 016 4 606
Sigdal 17 318 1 978 0 6 653 8 688
Lier 18 834 3 336 550 9 378 5 570
Hurum 22 191 3 290 443 8 836 9 623
Nedre Eiker 23 086 3 336 550 11 643 7 558
Finnmark
Sør-Varanger 10 633 3 443 520 3 396 3 274
Hammerfest 11 490 4 843 358 3 433 2 858
Vardø 11 555 3 213 541 2 901 4 900
Vadsø 11 774 4 864 469 1 626 4 815
Hasvik 12 433 5 439 335 3 129 3 530
Alta 12 935 4 785 509 4 128 3 514
Loppa 13 864 4 625 776 4 434 4 029
Kvalsund 14 059 3 758 370 4 625 5 306
Porsanger 14 655 5 671 1 098 3 080 4 806
Gamvik 15 049 5 209 1 375 3 980 4 485
Berlevåg 15 113 5 788 870 2 838 5 618
Kautokeino 15 231 4 788 728 5 139 4 578
Karasjok 15 746 5 648 979 5 015 4 105
Nordkapp 15 993 5 203 530 4 676 5 584
Nesseby 16 080 4 289 446 1 893 9 453
Båtsfjord 16 421 4 414 703 4 918 6 388
Måsøy 16 551 5 080 1 048 3 086 7 338
Lebesby 18 535 6 640 1 851 3 404 6 640
Tana 18 575 4 336 983 7 893 5 364
Hedmark
Elverum 8 991 2 658 569 3 480 2 285
Kongsvinger 9 090 2 210 625 3 443 2 813
Alvdal 11 084 3 439 569 5 448 1 629
Sør-Odal 11 898 2 150 625 5 021 4 101
Hamar 12 645 3 250 740 5 364 3 291
Stor-Elvdal 13 543 3 070 569 5 696 4 208
Stange 13 614 3 739 879 5 095 3 902
Os (Hedmark) 14 096 3 844 675 5 400 4 178
Nord-Odal 14 135 2 338 460 5 850 5 488
Løten 14 700 3 923 1 054 5 363 4 361
Ringsaker 15 074 2 849 820 7 126 4 279
Våler (Hedmark) 15 473 3 276 550 5 876 5 770
Tynset 15 954 3 326 1 358 7 536 3 734
Eidskog 16 724 2 143 700 9 258 4 624
Folldal 16 850 3 374 569 5 218 7 690
Grue 17 924 3 243 625 9 500 4 556
Engerdal 18 528 3 603 550 7 188 7 188
Tolga 19 200 3 810 483 8 886 6 021
Rendalen 19 386 3 959 569 6 164 8 695
Åmot 19 576 3 051 1 000 7 763 7 763
Åsnes 20 005 3 243 595 11 231 4 936
Trysil 21 978 2 441 569 8 230 10 738
Hordaland
Bergen 8 508 2 235 361 3 515 2 396
Fitjar 8 788 1 150 663 3 795 3 180
Osterøy 9 068 2 391 499 2 576 3 601
Vaksdal 9 966 2 374 341 3 295 3 956
Sveio 10 583 2 678 665 3 540 3 700
Modalen 11 375 4 360 546 3 699 2 770
Radøy 11 505 4 360 530 3 958 2 658
Eidfjord 11 646 4 346 440 3 430 3 430
Bømlo 12 139 2 046 468 6 563 3 063
Fedje 12 359 4 510 286 3 996 3 566
Ulvik 12 498 3 045 1 000 3 620 4 833
Kvinnherad 12 604 2 268 313 4 828 5 196
Austevoll 12 858 2 270 638 4 500 5 450
Fjell 12 891 2 768 775 5 191 4 158
Sund 13 241 2 104 539 4 966 5 633
Stord 13 333 2 273 833 5 141 5 086
Lindås 13 533 4 760 525 4 529 3 719
Voss 13 750 5 438 623 4 424 3 266
Meland 13 926 4 360 525 3 829 5 213
Askøy 14 378 2 135 606 5 438 6 199
Os (Hordaland) 15 016 2 104 665 7 345 4 903
Odda 15 088 3 245 519 6 494 4 830
Samnanger 15 149 2 104 584 3 449 9 013
Fusa 15 161 2 153 781 4 860 7 368
Masfjorden 15 173 4 360 625 4 125 6 063
Austrheim 15 214 3 488 576 5 356 5 794
Granvin 15 475 4 350 650 5 525 4 950
Etne 15 561 2 500 556 4 144 8 361
Øygarden 16 068 3 765 475 6 488 5 340
Kvam 17 459 2 478 594 7 444 6 944
Ullensvang 17 876 4 350 400 5 605 7 521
Jondal 18 264 4 335 588 5 099 8 243
Møre og Romsdal
Volda 7 730 2 330 529 1 773 3 099
Stordal 8 791 3 223 763 2 664 2 143
Ørsta 8 803 2 330 631 2 888 2 954
Molde 8 814 3 316 495 2 750 2 253
Aure 8 953 3 200 488 2 415 2 850
Sandøy 8 994 2 765 828 2 084 3 318
Nesset 9 341 3 139 135 2 334 3 734
Giske 9 431 3 625 600 2 238 2 969
Vanylven 10 043 2 884 399 3 111 3 649
Midsund 10 064 3 288 514 2 631 3 631
Sunndal 10 110 2 936 658 3 126 3 390
Skodje 10 441 3 296 476 3 204 3 465
Ulstein 11 029 3 926 594 2 960 3 549
Aukra 11 243 2 703 438 3 801 4 301
Ålesund 11 319 3 125 398 4 883 2 914
Kristiansund 11 444 3 483 706 4 654 2 601
Sykkylven 11 946 2 870 375 4 410 4 291
Rauma 12 104 3 791 663 3 888 3 763
Norddal 12 149 3 879 550 1 711 6 009
Eide 12 186 3 425 838 5 105 2 819
Surnadal 12 570 3 344 714 4 660 3 853
Hareid 12 684 3 926 521 2 874 5 363
Haram 13 193 3 566 401 2 875 6 350
Sula 13 385 3 470 513 6 215 3 188
Averøy 13 394 1 956 508 4 566 6 364
Ørskog 13 410 3 531 290 3 619 5 970
Fræna 13 445 3 294 518 5 085 4 549
Sande (Møre og Romsdal) 13 923 3 928 351 3 389 6 255
Halsa 14 771 3 419 648 4 896 5 809
Stranda 15 200 4 380 901 5 618 4 301
Smøla 15 925 3 238 500 7 000 5 188
Tingvoll 16 466 4 558 524 5 238 6 148
Gjemnes 17 665 3 426 595 3 960 9 684
Rindal 18 209 3 063 400 9 324 5 423
Nordland
Vestvågøy 8 030 3 445 563 1 908 2 115
Lødingen 8 781 3 568 716 1 840 2 658
Sortland 9 316 3 354 621 2 595 2 746
Øksnes 9 701 4 010 894 2 654 2 144
Bodø 9 921 2 871 449 3 244 3 358
Herøy (Nordland) 9 966 4 916 605 4 445 0
Fauske 10 205 2 940 350 3 090 3 825
Andøy 10 504 3 568 458 3 266 3 213
Sømna 10 528 4 175 588 2 374 3 391
Narvik 10 616 3 438 706 3 635 2 838
Rana 10 801 4 545 538 3 174 2 545
Hadsel 11 071 3 639 576 3 905 2 951
Sørfold 11 120 2 358 410 2 806 5 546
Brønnøy 11 293 4 305 503 3 555 2 930
Hattfjelldal 11 366 4 175 679 2 500 4 013
Steigen 11 726 2 678 604 4 250 4 195
Røst 11 753 3 681 610 3 006 4 455
Leirfjord 11 985 4 916 500 1 289 5 280
Lurøy 12 021 4 544 898 2 038 4 543
Bø (Nordland) 12 239 3 204 534 4 690 3 811
Vevelstad 12 251 3 599 504 3 671 4 478
Vågan 12 401 4 306 630 3 040 4 425
Meløy 12 591 2 053 586 5 010 4 943
Beiarn 12 653 2 871 350 4 225 5 206
Moskenes 13 241 3 445 616 4 549 4 631
Alstahaug 13 425 3 660 500 4 924 4 341
Vega 13 606 4 013 494 5 850 3 250
Hemnes 13 823 4 545 663 5 179 3 436
Gildeskål 13 831 2 565 978 3 999 6 290
Tjeldsund 13 845 4 854 724 3 730 4 538
Bindal 14 016 5 150 395 2 534 5 938
Rødøy 14 188 4 545 628 3 455 5 560
Evenes 14 191 4 008 803 3 515 5 866
Værøy 14 468 5 221 838 2 558 5 851
Dønna 14 705 3 356 510 5 710 5 129
Nesna 14 999 4 545 513 4 484 5 458
Træna 15 149 3 939 625 2 263 8 323
Ballangen 15 749 4 721 728 6 088 4 213
Vefsn 15 846 4 105 668 6 526 4 548
Saltdal 16 241 2 690 361 6 488 6 703
Hamarøy 16 513 4 375 1 688 2 075 8 375
Grane 17 026 3 934 668 7 071 5 354
Tysfjord 18 719 6 438 813 4 094 7 375
Flakstad 18 931 4 306 575 5 238 8 813
Oppland
Gjøvik 9 363 2 625 563 3 150 3 025
Sør-Fron 11 118 1 939 539 4 446 4 194
Øystre Slidre 11 480 2 790 650 4 900 3 140
Søndre Land 11 666 2 684 370 4 550 4 063
Øyer 12 105 3 040 513 5 096 3 456
Lesja 12 116 2 751 829 3 049 5 488
Lunner 12 244 3 163 713 5 774 2 595
Lom 12 275 2 570 700 5 430 3 575
Gran 12 368 3 163 483 4 861 3 861
Gausdal 12 374 3 040 513 5 076 3 745
Vågå 12 585 2 335 534 4 351 5 365
Lillehammer 12 703 4 290 513 4 380 3 520
Jevnaker 13 609 3 163 503 5 094 4 850
Vestre Toten 14 056 3 188 575 6 513 3 781
Skjåk 14 093 2 463 481 7 436 3 713
Sel 14 170 2 234 545 5 653 5 739
Vestre Slidre 14 424 2 875 675 6 505 4 369
Nord-Fron 15 968 1 939 539 7 974 5 516
Sør-Aurdal 16 713 2 875 713 7 388 5 738
Østre Toten 17 237 3 115 583 7 782 5 758
Vang 17 731 2 875 1 350 7 093 6 414
Nord-Aurdal 18 863 2 875 775 8 104 7 109
Ringebu 18 936 1 939 539 9 863 6 596
Dovre 19 069 2 325 844 9 420 6 480
Etnedal 19 100 2 875 675 8 675 6 875
Nordre Land 20 189 2 789 563 9 406 7 431
Oslo
Oslo kommune 10 709 5 094 255 3 203 2 158
Rogaland
Sola 7 376 3 185 394 2 268 1 530
Eigersund 7 618 3 563 453 2 610 993
Stavanger 7 721 3 154 363 2 724 1 481
Sandnes 8 359 3 263 489 2 955 1 653
Time 8 870 2 690 330 3 750 2 100
Randaberg 9 199 3 064 308 3 638 2 190
Gjesdal 9 293 2 725 300 3 243 3 025
Karmøy 9 484 2 705 615 3 654 2 510
Forsand 9 865 3 444 329 2 840 3 253
Bjerkreim 10 075 3 563 263 4 000 2 250
Klepp 10 739 2 965 380 4 755 2 639
Vindafjord 11 905 2 500 556 4 726 4 123
Sauda 11 908 3 591 280 3 590 4 446
Lund 12 130 3 104 515 4 950 3 561
Tysvær 12 208 2 500 783 5 078 3 848
Utsira 12 298 3 280 299 2 589 6 130
Rennesøy 12 606 3 238 366 5 433 3 570
Kvitsøy 12 671 4 525 396 5 625 2 125
Finnøy 12 849 3 880 438 3 281 5 250
Strand 13 004 3 880 313 4 935 3 876
Hjelmeland 13 186 3 585 391 4 094 5 116
Suldal 13 280 3 880 460 4 220 4 720
Sokndal 13 416 3 563 725 5 384 3 745
14 395 2 475 296 7 516 4 108
Bokn 14 441 3 125 931 3 561 6 824
Haugesund 18 058 2 500 438 8 699 6 421
Sogn og Fjordane
Årdal 6 050 2 688 300 1 500 1 563
Gloppen 9 859 4 678 1 594 1 963 1 625
Aurland 10 473 3 929 715 2 436 3 393
Førde 10 486 2 729 691 4 508 2 559
Vågsøy 10 585 3 743 549 2 620 3 674
Fjaler 10 869 2 729 625 3 979 3 536
Balestrand 10 909 3 929 820 2 143 4 018
Flora 10 996 3 986 588 3 310 3 113
Høyanger 11 529 3 778 380 3 798 3 574
Stryn 11 744 3 743 460 3 088 4 454
Lærdal 12 215 3 929 563 3 276 4 448
Sogndal 12 766 3 929 494 4 380 3 964
Vik 13 325 3 929 819 3 326 5 251
Selje 13 340 3 743 641 3 231 5 725
Naustdal 13 671 2 729 831 4 335 5 776
Luster 13 923 4 128 494 4 171 5 130
Hyllestad 14 303 2 729 576 3 010 7 988
Solund 14 829 3 280 688 4 330 6 531
Jølster 14 883 2 324 708 8 138 3 714
Gulen 15 001 4 360 586 4 950 5 105
Eid 15 098 3 743 475 5 581 5 299
Bremanger 15 886 3 743 588 4 181 7 375
Leikanger 16 049 4 911 820 4 108 6 210
Askvoll 16 548 2 729 556 5 740 7 523
Gaular 17 706 2 729 671 6 878 7 429
Hornindal 19 534 3 743 841 7 660 7 290
Telemark
Vinje 8 788 2 480 288 3 630 2 390
Kragerø 9 368 3 006 504 4 118 1 740
Skien 10 105 3 376 385 3 725 2 619
Notodden 11 078 4 055 483 3 778 2 763
Porsgrunn 11 215 3 313 553 4 525 2 825
Bamble 11 529 2 824 665 4 595 3 445
Nissedal 12 759 2 904 275 4 205 5 375
Siljan 13 544 3 904 468 5 049 4 124
Tinn 13 664 4 453 363 4 245 4 604
Kviteseid 14 540 2 293 329 7 268 4 651
Bø (Telemark) 15 064 3 748 490 6 581 4 245
Nome 16 138 2 904 451 7 739 5 044
Tokke 16 354 2 469 545 8 900 4 440
Seljord 16 925 2 213 328 7 126 7 259
Fyresdal 18 448 2 140 250 10 628 5 430
Sauherad 18 785 3 663 525 9 348 5 250
Drangedal 20 135 3 630 425 8 693 7 388
Hjartdal 20 563 4 188 688 8 306 7 381
Troms
Sørreisa 7 315 3 080 423 1 981 1 831
Bardu 9 613 4 825 694 825 3 269
Lavangen 9 859 3 761 711 1 718 3 669
Skjervøy 10 313 4 088 500 4 250 1 475
Ibestad 11 091 4 081 675 2 390 3 945
Karlsøy 11 375 4 991 415 2 238 3 731
Kvæfjord 11 569 4 725 694 2 573 3 578
Målselv 11 739 3 370 700 4 595 3 074
Tromsø 11 859 4 883 436 3 564 2 976
Torsken 12 541 4 071 898 2 573 5 000
Lenvik 12 633 3 468 386 4 545 4 234
Harstad 12 784 3 584 476 4 456 4 268
Tranøy 12 969 3 313 594 3 538 5 525
Lyngen 13 265 4 088 739 4 504 3 935
Balsfjord 14 373 4 663 585 5 150 3 975
Salangen 15 115 4 500 715 4 980 4 920
Berg 15 725 3 750 563 5 965 5 448
Storfjord 16 103 4 088 601 6 685 4 729
Nordreisa 16 633 4 088 471 6 640 5 434
Kvænangen 16 898 4 088 471 7 500 4 839
Gratangen 18 161 5 533 719 3 259 8 651
Kåfjord 18 175 4 088 471 7 680 5 936
Skånland 18 588 4 813 481 4 261 9 033
Dyrøy 19 964 3 913 761 8 668 6 623
Trøndelag
Rennebu 9 656 3 063 1 081 3 181 2 331
Steinkjer 11 635 3 375 428 4 765 3 068
Røros 12 080 3 455 540 5 558 2 528
Snillfjord 12 193 3 063 675 3 570 4 885
Vikna 12 538 4 725 665 3 024 4 124
Bjugn 12 626 3 371 625 4 170 4 460
Fosnes 12 629 4 693 540 3 410 3 986
Inderøy 12 694 3 321 550 5 805 3 018
Klæbu 12 805 4 366 531 3 954 3 954
Oppdal 12 820 3 275 575 4 664 4 306
Malvik 13 161 4 463 311 3 886 4 501
Hitra 13 281 3 191 593 4 390 5 108
Namsos 13 426 4 600 450 5 166 3 210
Trondheim 13 431 2 763 344 5 605 4 720
Overhalla 13 449 4 703 534 5 316 2 896
Roan 13 508 4 340 690 3 635 4 843
Namdalseid 13 625 4 850 688 4 415 3 673
Agdenes 13 870 3 063 788 4 908 5 113
Midtre Gauldal 13 983 3 598 1 269 5 868 3 249
Orkdal 14 045 3 063 718 5 688 4 578
Ørland 14 045 3 391 730 4 358 5 566
Selbu 14 068 4 161 463 5 781 3 663
Hemne 14 210 3 063 844 3 310 6 994
Nærøy 14 258 4 673 633 4 434 4 519
Stjørdal 14 269 4 161 693 5 916 3 499
Grong 14 314 5 201 534 5 386 3 193
Meldal 14 529 3 063 788 6 119 4 560
Meråker 14 540 3 321 650 6 444 4 125
Snåsa 14 550 2 890 300 6 030 5 330
Verdal 14 650 3 321 563 6 563 4 204
Skaun 14 911 3 829 758 6 416 3 909
Levanger 15 284 4 161 563 6 645 3 915
Frøya 15 491 3 063 593 5 803 6 034
Åfjord 15 924 3 454 671 4 828 6 971
Osen 16 228 4 600 550 5 099 5 979
Verran 16 924 3 563 550 5 065 7 746
Røyrvik 17 411 5 343 550 3 423 8 096
Holtålen 17 683 3 363 825 4 975 8 520
Melhus 17 878 3 598 1 269 8 756 4 255
Tydal 18 136 3 114 500 6 719 7 804
Lierne 18 220 3 538 550 7 113 7 020
Høylandet 19 920 5 298 738 8 780 5 105
Vest-Agder
Lyngdal 8 090 2 925 463 1 365 1 140
Flekkefjord 9 943 3 104 515 3 398 2 926
Kristiansand 10 008 3 925 375 3 820 1 888
Mandal 10 870 2 825 416 4 469 3 160
Sirdal 11 035 3 125 393 4 371 3 146
Songdalen 12 170 3 925 375 4 190 3 680
Farsund 12 356 2 836 479 5 448 3 594
Søgne 13 615 3 925 364 5 995 3 331
Audnedal 14 540 2 738 389 6 144 5 270
Kvinesdal 14 686 3 104 416 6 663 4 504
Lindesnes 15 630 2 738 416 8 969 3 508
Marnardal 16 805 2 738 484 7 745 5 839
Vennesla 17 140 3 925 375 7 771 5 069
Åseral 18 008 3 918 391 8 429 5 271
Hægebostad 20 850 3 918 426 12 697 3 809
Vestfold
Sandefjord 8 875 2 336 254 3 764 2 521
Tønsberg 10 168 2 479 461 4 604 2 624
Horten 10 666 2 425 428 5 099 2 715
Re 10 718 2 549 449 4 460 3 260
Larvik 10 941 2 250 400 4 803 3 489
Holmestrand 12 289 2 794 376 4 336 4 783
Sande (Vestfold) 13 484 3 290 550 3 389 6 255
Færder 13 908 2 453 451 7 375 3 629
Svelvik 16 128 3 290 550 7 375 4 913
Østfold
Sarpsborg 9 460 1 940 510 4 198 2 813
Fredrikstad 9 776 2 376 338 4 803 2 260
Råde 9 793 2 999 350 3 429 3 015
Moss 10 494 3 250 425 4 044 2 775
Askim 11 139 2 625 456 4 349 3 709
Spydeberg 11 505 2 563 438 4 763 3 743
Rakkestad 12 057 3 114 483 4 964 3 497
Aremark 12 069 2 750 719 6 163 2 438
Rygge 12 208 3 181 440 5 328 3 259
Halden 13 100 3 089 368 7 184 2 460
Hvaler 13 501 2 940 290 6 180 4 091
Trøgstad 13 580 2 768 538 7 388 2 888
Rømskog 14 486 4 005 715 6 266 3 500
Skiptvet 15 318 2 224 700 8 698 3 696
Våler (Østfold) 15 602 3 693 521 7 076 4 313
Marker 16 438 2 500 500 8 375 5 063
Eidsberg 17 085 2 441 525 9 358 4 761
Hobøl 17 456 2 746 609 4 735 9 366