Sjekk gebyrene i din kommune.

Det skiller mange tusen kroner mellom to kommuner i samme fylke når man legger sammen de kommunale avgiftene, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Den største praktiske nytten av disse listene er å se på kommuner som ligger nærme hverandre. Hvis en kommune for eksempel tar 10.000 kroner mer per år, er dette en kostnad som teller med i regnestykket om hvor du kjøper bolig. Det er derfor god grunn til å sjekke tallene i de kommunene du kan tenke deg å bo i.

Lenger ned finner du oversikten for alle landets kommuner.

De kommunale avgiftene består av:

  • Vann
  • Avløp
  • Renovasjon
  • Feiing

Billigste og dyreste kommuner

Sola er landets billigste kommune med 6.233 kroner i kommunale avgifter.

Søndre Land er den dyreste kommunen med en kostnad på 20.811 kroner.

Generelt er det mange kommuner i Rogaland og Sogn & Fjordane med de laveste kommunale avgiftene. Det er en større spredning blant kommunene der man betaler mest.

Det skiller mange tusen kroner mellom to kommuner i samme fylke når man legger sammen hva du må betale i forskjellige kommunale avgifter.

Avgiftene er oppgitt for 2014. En del kommuner kan ha endret satsene siden dette tidspunktet.

Listen er sortert etter summen av de kommunale avgiftene. Tallene er inklusive merverdiavgift.

20 billigste

   
Kommune Fylke Sum
Sola Rogaland 6 233
Årdal Sogn og Fjordane 6 366
Askvoll Sogn og Fjordane 6 496
Trondheim Sør-Trøndelag 6 699
Stordal Møre og Romsdal 6 818
Sel Oppland 6 825
Kongsberg Buskerud 7 069
Stavanger Rogaland 7 206
Klepp Rogaland 7 338
Høyanger Sogn og Fjordane 7 450
Volda Møre og Romsdal 7 507
Vågsøy Sogn og Fjordane 7 554
Forsand Rogaland 7 640
Sandnes Rogaland 7 674
Rogaland 7 761
Rana Nordland 7 874
Sortland Nordland 7 969
Vågå Oppland 8 016
Ørsta Møre og Romsdal 8 026
Vestvågøy Nordland 8 034

20 dyreste

   
Kommune Fylke Sum
Bygland Aust-Agder 17 303
Rindal Møre og Romsdal 17 444
Engerdal Hedmark 17 519
Flå Buskerud 17 600
Trysil Hedmark 17 666
Hornindal Sogn og Fjordane 17 718
Holtålen Sør-Trøndelag 17 830
Nord-Aurdal Oppland 17 965
Dovre Oppland 18 323
Kåfjord Troms 18 355
Gjemnes Møre og Romsdal 18 430
Lardal Vestfold 18 434
Nesseby Finnmark 18 486
Ballangen Nordland 18 589
Granvin Hordaland 18 669
Flakstad Nordland 18 691
Hjartdal Telemark 18 703
Gjerstad Aust-Agder 18 713
Høylandet Nord-Trøndelag 19 324
Søndre Land Oppland 20 811

Kilde: KOSTRA/SSB, og Smarte Penger

Tallene er hentet fra de ureviderte tallene for kommunale avgifter i Kostra. Det betyr at det kan bli noen endringer i enkelte kommuner.

Hvorfor er det forskjeller?

I gjennomsnitt er tjenestene klart billigere i store kommuner (tett befolket) på grunn av stordriftsfordelene. Listen gir derfor ikke et bilde av hvem som er «flinkest» av kommunene. Selv om en kommune tar lave gebyrer, er det derfor fullt mulig at den egentlig burde vært billigere.

Det er flere faktorer enn antall innbyggere som avgjør prisnivået. Kommunene har ulikt forskjellige forutsetninger for hva det koster å bygge infrastrukturen. Det er vesentlig billigere for en kommune som har befolkningen tett sammen på et jorde, mot en langstrakt fjellkommune.

Selvkost

Prisen på disse kommunale tjenestene skal beregnes etter prinsippet om selvkost. Dette betyr at kommunen ikke kan kreve mer i betaling enn hva det faktisk koster kommunen å tilby tjenesten.

Kommunene må følge visse retningslinjer fra regjeringen ved beregning av selvkost. Retningslinjene, og mer om selvkostprinsippet finner du her.

Tallgrunnlaget

Undersøkelsen er bygget på elektroniske data innhentet gjennom KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering), der kommunene har oppgitt gebyrsatser på tekniske tjenester som vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.

Noen kommuner har ikke rapportert gebyrinntekter, og er da heller ikke med i beregningene.

I kommuner der flertallet av abonnentene betaler vann- og avløpsgebyr etter faktisk forbruk gjelder pris per kubikkmeter multiplisert med et forbruk på 175 kubikkmeter vann. For kommuner som har oppgitt at mindre enn 50 prosent bruker vannmåler, er satsen for en standardbolig på 120 kvadratmeter benyttet. Antall kubikkmeter vann er avhengig av hva kommunen selv beregner som stipulert forbruk.

Renovasjonsgebyret måles ut fra et standard helårs abonnement, det mest benyttede i hver kommune.

For feie- og tilsynsgebyret er det brukt årlig pris for feiing og tilsyn med ett pipeløp.

Hele listen fylkesvis

Listen under er sortert fylkesvis, så etter kommuner. I kolonnene oppgis det summen av kommunale avgifter (renovasjon, vann, avløp, og feiing).

Se hele listen sortert etter kostnader

Se listen alfabetisk sortert

Kommune Sum Vann Avløp Avfall Feiing
Akershus          
Asker 8 684 2 465 2 290 3 519 410
Aurskog-Høland 14 483 3 305 7 483 3 139 556
Bærum 8 038 2 250 2 475 3 063 250
Eidsvoll 10 829 2 563 5 345 2 381 540
Enebakk 13 239 2 026 6 908 3 941 364
Fet 13 955 3 611 6 260 3 603 481
Frogn 9 568 2 370 4 978 1 940 280
Gjerdrum 14 116 4 160 6 670 2 711 575
Hurdal 13 258 5 028 5 153 2 521 556
Lørenskog 8 064 2 143 1 903 3 496 523
Nannestad 13 494 3 295 7 131 2 500 568
Nes (Ak.) 13 420 4 673 4 955 3 280 513
Nesodden 10 575 3 548 4 133 2 318 578
Nittedal 8 996 2 130 3 180 3 196 490
Oppegård 11 610 3 933 4 775 2 479 424
Rælingen 8 624 2 408 2 649 3 043 525
Skedsmo 10 404 2 620 3 698 3 614 473
Ski 10 743 4 510 3 880 1 965 388
Sørum 15 256 4 649 6 701 3 313 594
Ullensaker 8 395 1 863 3 541 2 484 508
Vestby 15 039 4 573 6 804 3 218 445
Ås 9 846 2 451 4 400 2 520 475
Aust-Agder          
Arendal 10 525 2 468 3 913 3 845 300
Birkenes 13 045 3 303 5 003 4 341 398
Bygland 17 303 3 806 9 495 3 434 568
Bykle 11 380 2 154 5 208 3 440 579
Evje og Hornnes 9 645 2 813 3 188 3 145 500
Froland 13 711 4 438 5 334 3 571 369
Gjerstad 18 713 5 448 9 340 3 625 300
Grimstad 11 336 2 561 4 348 3 800 628
Iveland 12 811 3 501 5 246 3 516 548
Lillesand 11 081 2 438 4 056 4 343 245
Risør 11 603 3 045 4 605 3 675 278
Tvedestrand 14 125 3 588 6 600 3 625 313
Valle 11 831 3 624 3 624 4 040 544
Vegårshei 16 783 3 918 8 698 3 543 625
Åmli 8 894 2 540 3 304 2 684 366
Buskerud          
Drammen 12 460 3 455 6 001 2 351 653
Flesberg 13 910 5 260 5 148 2 934 569
Flå 17 600 6 779 6 845 2 810 1 166
Gol 12 111 3 725 4 769 2 696 921
Hemsedal 13 965 3 195 6 955 3 163 653
Hol 16 145 5 953 5 900 3 844 449
Hole 10 961 2 659 4 835 2 913 555
Hurum 14 744 5 020 6 516 2 786 421
Kongsberg 7 069 1 279 1 753 3 441 596
Krødsherad 14 619 4 534 6 289 3 288 509
Lier 11 480 2 925 5 608 2 439 509
Modum 13 179 3 490 6 416 2 543 730
Nedre Eiker 12 869 3 710 5 706 2 944 509
Nes (Busk.) 12 050 2 875 4 906 3 300 969
Nore og Uvdal 15 895 5 735 6 410 2 850 900
Ringerike 11 718 3 188 5 063 2 913 555
Rollag 15 016 4 333 6 586 3 335 763
Røyken 10 973 3 395 4 370 2 670 538
Sigdal 15 425 8 360 5 615 941 509
Øvre Eiker 12 418 3 506 3 863 3 014 2 035
Ål 13 860 4 304 5 693 2 943 921
Finnmark          
Alta 11 541 3 096 3 856 4 153 436
Berlevåg 15 113 7 405 3 686 3 721 300
Båtsfjord 12 738 4 156 3 794 4 138 650
Gamvik 17 280 5 375 5 188 5 625 1 093
Hammerfest 10 973 3 149 2 975 4 521 328
Hasvik 12 114 3 705 3 530 4 629 250
Karasjok 14 239 3 670 4 694 5 123 753
Kautokeino 14 334 3 648 5 381 4 608 698
Kvalsund 12 703 4 131 3 975 4 259 338
Lebesby 15 505 5 641 2 901 5 571 1 391
Loppa 10 879 3 323 3 378 3 509 670
Måsøy 12 329 5 528 2 384 3 344 1 074
Nesseby 18 486 7 533 6 633 3 871 450
Nordkapp 11 950 2 500 3 429 5 594 428
Porsanger 11 923 3 994 2 170 4 688 1 071
Sør-Varanger 10 915 3 245 3 541 3 759 370
Tana 16 974 4 835 7 760 3 711 668
Vadsø 10 069 3 819 1 598 4 230 423
Vardø 11 870 4 490 2 734 4 146 500
Hedmark          
Alvdal 10 400 1 740 4 806 3 341 513
Eidskog 12 660 2 956 6 563 2 496 645
Elverum 9 081 2 240 3 379 2 950 513
Engerdal 17 519 6 875 6 813 3 375 456
Folldal 14 846 6 271 5 066 2 996 513
Grue 16 510 4 275 8 881 2 854 500
Hamar 10 454 2 820 4 598 2 323 714
Kongsvinger 10 449 4 019 3 913 2 018 500
Løten 13 390 4 414 4 894 3 145 938
Nord-Odal 16 564 6 513 7 315 1 949 788
Os (Hedm.) 13 146 3 938 5 028 3 663 519
Rendalen 16 724 6 600 6 140 3 471 513
Ringsaker 14 376 4 238 7 056 2 321 761
Stange 12 243 3 788 4 918 2 778 760
Stor-Elvdal 11 291 4 040 4 343 2 396 513
Sør-Odal 11 149 3 551 4 948 2 044 606
Trysil 17 666 8 299 6 030 2 855 483
Tynset 14 974 3 903 7 184 3 375 513
Våler (Hedm.) 16 536 5 994 6 735 3 205 603
Åmot 17 018 6 750 6 875 2 855 538
Åsnes 9 498 1 813 4 375 2 804 506
Hordaland          
Askøy 12 630 5 043 4 981 1 919 688
Austrheim 12 819 4 561 3 520 4 313 425
Bergen 8 236 2 396 3 114 2 411 315
Bømlo 12 493 3 663 6 450 1 913 468
Eidfjord 9 111 2 471 2 471 3 854 315
Etne 13 138 7 358 2 355 2 875 550
Fedje 12 335 4 663 3 624 3 763 286
Fitjar 10 284 3 029 3 995 2 685 575
Fjell 8 323 2 423 2 474 2 714 713
Fusa 13 376 5 813 4 863 2 125 576
Granvin 18 669 9 071 4 191 4 816 590
Jondal 12 129 4 739 4 166 2 698 526
Kvam 8 733 3 768 2 605 1 888 473
Kvinnherad 11 668 4 875 4 575 1 930 288
Lindås 11 624 3 220 4 313 3 550 541
Masfjorden 14 813 6 250 3 675 4 313 575
Meland 10 625 4 113 2 475 3 550 488
Modalen 9 521 2 460 3 426 3 150 485
Odda 12 959 4 294 5 068 3 150 448
Os (Hord.) 12 760 4 623 5 278 2 343 518
Osterøy 9 186 4 844 1 856 2 090 396
Radøy 11 361 3 920 3 958 3 050 434
Samnanger 14 661 9 013 3 038 2 088 524
Stord 10 685 4 479 4 674 803 730
Sund 13 548 6 000 4 975 2 088 485
Sveio 9 530 3 070 3 150 2 760 550
Ullensvang 15 770 6 508 4 863 4 000 400
Ulvik 9 644 3 058 2 108 3 854 625
Vaksdal 9 289 3 473 3 003 2 294 520
Voss 13 434 3 768 5 106 4 004 556
Øygarden 15 075 4 750 6 250 3 625 450
Møre og Romsdal          
Aukra 12 844 3 943 4 060 4 306 535
Aure 8 223 1 920 2 415 3 200 688
Averøy 12 899 5 626 3 313 3 445 515
Eide 12 823 2 635 5 038 4 299 851
Fræna 11 796 3 800 3 488 3 909 600
Giske 8 875 2 813 2 238 3 375 450
Gjemnes 18 430 9 305 3 963 4 518 645
Halsa 13 891 5 626 4 388 3 285 593
Haram 14 015 6 394 3 415 3 865 341
Hareid 10 895 4 305 2 224 3 928 439
Kristiansund 11 254 2 586 4 284 3 734 650
Midsund 12 959 3 604 4 414 4 379 563
Molde 8 731 2 083 2 226 3 928 495
Nesset 10 464 4 653 1 996 3 401 414
Norddal 11 399 5 813 1 121 3 985 480
Rauma 10 998 2 791 4 028 3 601 578
Rindal 17 444 5 425 8 600 3 063 356
Sande (M. og R.) 13 976 6 418 3 330 3 926 303
Sandøy 10 609 5 213 1 806 3 196 394
Skodje 10 793 3 033 4 001 3 341 418
Smøla 15 750 6 188 6 375 2 713 475
Stordal 6 818 1 386 1 375 3 540 516
Stranda 12 848 4 009 5 183 3 063 594
Sula 11 618 3 031 4 873 3 219 495
Sunndal 10 078 3 366 2 819 3 368 525
Surnadal 12 493 4 299 4 115 3 313 766
Sykkylven 12 155 4 253 4 331 3 234 338
Tingvoll 13 205 5 365 3 733 3 545 563
Ulstein 10 245 3 288 2 593 3 926 439
Vanylven 10 361 3 638 3 111 3 386 226
Volda 7 507 2 808 1 646 2 525 529
Ørskog 8 226 1 785 2 613 3 230 599
Ørsta 8 026 2 734 2 888 1 938 468
Ålesund 9 826 2 253 4 039 3 125 410
Nord-Trøndelag          
Fosnes 17 126 5 363 6 703 4 563 499
Grong 13 333 3 039 5 125 4 635 534
Høylandet 19 324 5 165 8 610 4 825 724
Inderøy 13 733 4 539 5 405 3 190 599
Leksvik 16 595 9 559 2 254 4 245 538
Levanger 11 269 2 400 4 331 4 038 500
Lierne 16 605 5 710 6 159 4 138 599
Meråker 15 795 5 050 6 499 3 684 563
Namdalseid 13 395 3 638 4 234 4 925 599
Namsos 14 378 3 541 5 580 4 638 619
Nærøy 12 324 3 614 3 691 4 555 464
Overhalla 13 840 2 896 5 635 4 771 538
Raarvihke Røyrvik 14 645 7 360 2 830 4 048 408
Snåase Snåsa 15 649 5 500 6 285 3 438 426
Steinkjer 10 470 2 663 4 005 3 375 428
Stjørdal 12 474 3 245 4 744 3 888 598
Verdal 11 196 2 768 4 669 3 260 500
Verran 14 439 5 860 4 620 3 425 534
Vikna 11 410 3 839 2 568 4 429 575
Nordland          
Alstahaug 12 406 4 040 4 603 3 358 406
Ballangen 18 589 5 408 6 275 6 061 845
Beiarn 9 600 3 000 3 500 2 688 413
Bindal 14 479 6 594 2 808 4 683 395
Bodø 9 363 3 358 2 725 2 854 426
Brønnøy 10 955 2 966 3 485 4 064 440
Bø (Nordland) 11 089 3 253 3 886 3 525 425
Dønna 13 875 5 195 4 448 3 896 336
Evenes 13 801 4 428 3 400 5 131 843
Fauske 8 470 3 358 2 145 2 556 411
Flakstad 18 691 8 304 5 745 3 573 1 070
Gildeskål 11 243 5 768 2 565 2 320 590
Grane 15 328 4 668 6 164 3 896 600
Hadsel 9 961 3 131 3 060 3 413 358
Hamarøy 10 631 5 000 2 250 2 813 569
Hattfjelldal 10 975 3 875 2 500 3 984 616
Hemnes 13 404 4 171 5 630 3 104 499
Herøy (Nordl.) 11 135 3 500 3 005 4 391 239
Leirfjord 11 714 5 188 2 188 3 933 406
Lurøy 10 776 4 165 1 856 3 880 875
Lødingen 10 656 4 300 2 675 3 106 575
Meløy 9 875 3 400 3 490 2 490 495
Moskenes 11 203 3 853 3 878 3 093 380
Narvik 9 011 2 343 2 814 3 250 605
Nesna 13 019 5 318 3 310 3 879 513
Rana 7 874 1 703 1 815 3 880 476
Rødøy 11 455 4 368 2 715 3 880 493
Røst 14 954 8 459 2 813 3 398 285
Saltdal 14 220 5 425 5 796 2 525 474
Sortland 7 969 2 151 2 121 3 193 504
Steigen 14 419 5 781 5 469 2 565 604
Sømna 9 566 3 058 2 125 3 996 388
Sørfold 11 209 5 546 2 806 2 395 461
Tjeldsund 11 491 4 001 3 025 3 698 768
Træna 14 563 7 480 2 595 3 863 625
Tysfjord 16 275 6 250 4 375 5 000 650
Vefsn 8 814 1 729 2 574 3 896 615
Vega 13 456 3 250 5 850 3 934 423
Vestvågøy 8 034 2 211 1 865 3 383 575
Vevelstad 11 210 4 073 3 341 3 356 440
Værøy 14 501 5 851 2 558 5 020 1 073
Vågan 10 788 4 110 2 765 3 383 530
Øksnes 11 266 2 866 3 873 3 890 638
Oppland          
Dovre 18 323 6 420 8 640 2 500 763
Etnedal 16 321 5 938 7 063 2 709 613
Gausdal 13 163 4 844 5 111 2 720 488
Gjøvik 8 719 2 750 2 925 2 481 563
Gran 11 696 3 420 4 975 2 913 389
Jevnaker 13 118 4 813 5 094 2 875 336
Lesja 12 840 4 938 4 119 2 930 854
Lillehammer 9 950 3 038 3 705 2 720 488
Lom 11 366 3 588 4 656 2 448 675
Lunner 13 758 3 959 6 273 2 913 614
Nord-Aurdal 17 965 6 010 8 768 2 709 479
Nord-Fron 13 888 4 535 7 174 1 680 499
Nordre Land 16 906 5 256 8 213 2 663 775
Ringebu 12 363 4 231 6 110 1 523 499
Sel 6 825 2 295 1 775 2 205 550
Skjåk 12 889 2 601 6 871 2 738 679
Søndre Land 20 811 7 568 10 013 2 818 414
Sør-Aurdal 15 764 5 473 6 970 2 709 613
Sør-Fron 10 701 4 194 4 041 1 968 499
Vang 15 536 5 523 6 855 2 709 450
Vestre Slidre 13 399 4 106 6 099 2 709 485
Vestre Toten 13 146 4 044 5 848 2 775 480
Vågå 8 016 3 063 2 671 1 816 466
Østre Toten 15 389 5 174 6 726 2 916 573
Øyer 11 760 3 456 5 096 2 720 488
Øystre Slidre 13 799 4 075 6 450 2 709 565
Oslo          
Oslo kommune 9 849 2 140 3 114 4 311 284
Rogaland          
Bjerkreim 12 638 3 125 6 125 3 125 263
Bokn 13 351 5 459 3 561 3 664 668
Eigersund 10 419 2 413 4 274 3 375 358
Finnøy 12 671 5 688 3 281 3 328 375
Forsand 7 640 2 036 1 778 3 498 329
Gjesdal 8 735 2 530 2 611 3 400 194
Haugesund 9 704 2 755 3 678 2 875 396
Hjelmeland 12 396 5 234 2 964 4 000 199
7 761 1 478 3 513 2 475 296
Karmøy 8 644 2 450 3 021 2 641 531
Klepp 7 338 1 838 2 659 2 491 350
Kvitsøy 12 698 1 886 5 653 4 800 359
Lund 11 985 3 561 4 950 3 034 440
Randaberg 8 940 2 128 3 360 3 085 368
Rennesøy 9 285 2 539 2 893 3 563 291
Sandnes 7 674 1 486 2 650 3 280 258
Sauda 12 400 4 730 3 380 3 940 350
Sokndal 14 585 3 654 7 038 3 125 769
Sola 6 233 1 320 1 853 2 828 233
Stavanger 7 206 1 343 2 721 2 780 363
Strand 11 831 3 765 4 320 3 496 250
Suldal 14 810 5 200 4 925 4 160 525
Time 8 505 2 250 3 875 2 150 230
Tysvær 11 050 3 848 3 830 2 875 498
Utsira 13 726 5 544 3 906 4 000 276
Vindafjord 10 353 2 965 4 048 2 875 465
Sogn og Fjordane          
Askvoll 6 496 1 864 1 606 2 433 594
Aurland 12 880 4 125 3 681 4 430 644
Balestrand 10 324 3 694 2 266 3 708 656
Bremanger 10 518 3 936 2 736 3 296 549
Eid 10 284 3 463 3 088 3 296 438
Fjaler 11 208 3 536 4 660 2 433 579
Flora 8 901 2 253 2 491 3 623 535
Førde 9 931 2 559 4 348 2 433 593
Gaular 15 410 6 154 6 261 2 389 606
Gloppen 11 876 3 491 4 535 3 200 650
Gulen 13 640 4 666 4 938 3 450 586
Hornindal 17 718 5 588 8 288 3 296 546
Hyllestad 13 839 7 315 3 654 2 433 438
Høyanger 7 450 1 658 1 830 3 470 493
Jølster 15 094 2 938 9 036 2 433 688
Leikanger 14 130 6 029 3 986 3 681 434
Luster 13 036 4 675 3 663 3 544 1 155
Lærdal 11 880 4 448 3 276 3 544 613
Naustdal 11 743 4 596 3 934 2 433 780
Selje 12 128 5 463 2 869 3 296 500
Sogndal 13 211 3 963 4 611 3 919 719
Solund 13 450 5 613 4 186 3 050 601
Stryn 9 390 3 638 1 946 3 296 510
Vik 14 389 6 086 3 216 4 430 656
Vågsøy 7 554 1 488 1 781 3 735 550
Årdal 6 366 1 515 1 834 2 613 405
Sør-Trøndelag          
Agdenes 11 881 4 508 3 539 3 063 773
Bjugn 11 541 4 200 3 930 2 816 595
Frøya 14 341 6 196 4 520 3 063 563
Hemne 12 738 5 790 3 041 3 063 844
Hitra 13 186 5 211 4 350 3 063 563
Holtålen 17 830 8 330 5 600 3 125 775
Klæbu 15 831 5 749 6 169 3 408 506
Malvik 12 051 4 478 3 885 3 353 336
Meldal 14 294 5 503 5 144 3 063 585
Melhus 14 498 3 460 7 168 3 408 463
Midtre Gauldal 11 210 2 191 4 761 3 408 850
Oppdal 9 411 2 956 3 213 2 668 575
Orkdal 12 051 3 715 5 010 3 000 326
Osen 15 316 5 634 4 665 4 590 428
Rennebu 8 644 2 081 2 838 3 063 663
Rissa 13 598 5 848 4 161 3 083 506
Roan 15 326 6 526 3 365 4 713 723
Røros 12 176 2 505 5 700 3 323 649
Selbu 14 638 5 000 5 469 3 794 375
Skaun 13 706 3 758 6 296 3 063 590
Snillfjord 12 423 5 700 3 270 3 063 390
Trondheim 6 699 1 980 2 640 1 735 344
Tydal 16 021 7 144 6 221 2 231 425
Ørland 12 068 4 660 3 650 3 083 675
Åfjord 13 831 6 184 3 878 3 145 625
Telemark          
Bamble 11 945 3 420 4 533 3 458 535
Bø (Telem.) 12 679 3 686 5 435 3 046 511
Drangedal 13 725 4 894 6 151 2 275 405
Fyresdal 14 366 3 759 6 821 2 996 790
Hjartdal 18 703 7 050 7 531 3 473 649
Kragerø 11 813 2 106 5 756 3 520 430
Kviteseid 14 620 4 776 5 883 2 963 999
Nissedal 15 826 6 720 5 576 2 684 846
Nome 16 211 5 044 7 419 3 355 394
Notodden 15 029 5 410 5 580 3 560 479
Porsgrunn 9 725 2 475 4 100 2 688 463
Sauherad 16 963 5 008 7 970 3 495 490
Seljord 12 658 3 569 5 144 2 845 1 100
Siljan 10 580 3 746 3 746 2 568 520
Skien 8 805 2 631 3 636 2 293 245
Tinn 12 214 3 696 3 263 4 664 591
Tokke 14 421 3 556 7 128 3 013 725
Vinje 10 421 2 363 4 118 3 100 841
Troms          
Balsfjord 13 071 3 829 4 288 4 413 543
Bardu 9 399 2 700 1 800 3 374 1 525
Berg 16 013 5 736 6 195 3 606 475
Dyrøy 16 388 6 833 4 334 4 529 693
Gratangen 17 208 7 899 4 734 3 894 681
Harstad 12 330 4 415 3 914 3 461 540
Ibestad 10 233 3 024 2 668 3 904 638
Karlsøy 9 786 2 681 1 738 4 684 684
Kvæfjord 12 780 3 464 3 868 4 699 750
Kvænangen 15 594 4 439 6 740 3 910 505
Kåfjord 18 355 6 135 7 898 3 910 413
Lavangen 11 861 5 445 1 860 3 800 756
Lenvik 12 076 3 670 4 145 3 795 466
Lyngen 12 216 3 738 3 975 3 910 594
Målselv 10 616 3 358 3 690 3 299 270
Nordreisa 17 266 5 891 6 931 3 910 534
Salangen 16 863 6 111 5 278 4 693 781
Skjervøy 10 534 2 425 3 650 3 834 625
Skånland 15 078 7 250 2 690 4 325 813
Storfjord 17 141 5 610 7 051 3 910 570
Sørreisa 12 893 4 365 3 500 4 168 860
Torsken 12 686 5 271 2 443 4 524 449
Tranøy 16 375 5 300 6 138 4 063 875
Tromsø 8 436 2 620 3 295 2 106 415
Vest-Agder          
Audnedal 13 183 4 664 5 361 2 808 350
Farsund 10 380 3 018 4 138 2 839 386
Flekkefjord 9 785 2 920 3 459 3 034 373
Hægebostad 11 006 2 214 3 796 4 615 381
Kristiansand 9 026 1 571 2 984 3 925 546
Kvinesdal 11 606 3 110 5 100 3 034 363
Lindesnes 11 140 2 295 5 688 2 808 350
Lyngdal 8 153 2 035 2 774 2 925 419
Mandal 9 808 2 313 4 250 2 895 350
Marnardal 15 470 5 035 7 221 2 808 406
Sirdal 9 719 1 470 4 993 2 870 386
Songdalen 11 924 2 993 4 564 3 925 443
Søgne 11 309 2 169 4 788 3 925 428
Vennesla 14 750 4 000 5 463 4 906 381
Åseral 14 436 4 890 5 236 3 804 506
Vestfold          
Andebu 10 939 3 111 3 706 3 560 561
Hof 12 380 4 041 4 580 3 013 746
Holmestrand 9 760 3 726 2 740 2 794 500
Horten 9 788 2 363 4 178 2 855 393
Lardal 18 434 7 880 6 468 3 554 533
Larvik 9 954 3 388 4 129 1 900 538
Nøtterøy 12 179 3 418 5 758 2 611 393
Re 11 538 3 363 4 848 2 935 393
Sande (Vestf.) 11 696 3 456 4 758 2 974 509
Sandefjord 8 304 2 331 3 521 2 164 288
Stokke 8 844 2 103 3 963 2 590 189
Svelvik 13 151 3 656 4 531 2 928 2 036
Tjøme 11 579 3 033 5 474 2 646 426
Tønsberg 9 823 2 560 4 100 2 750 413
Østfold          
Aremark 10 028 2 250 5 000 2 190 588
Askim 11 061 3 494 4 604 2 489 475
Eidsberg 13 119 3 344 6 938 2 433 405
Fredrikstad 9 555 2 425 4 248 2 584 299
Halden 9 720 2 336 4 276 2 768 340
Hobøl 13 626 6 241 4 540 2 324 521
Hvaler 13 444 4 093 6 181 2 940 230
Marker 13 688 4 094 6 656 2 500 438
Moss 9 619 2 906 3 431 2 925 356
Rakkestad 11 389 3 415 4 850 2 708 416
Rygge 10 301 2 843 4 231 2 828 400
Rømskog 13 795 3 125 6 850 3 300 520
Råde 15 926 5 603 7 029 2 703 593
Sarpsborg 8 889 2 811 3 630 2 003 445
Skiptvet 11 521 2 479 6 230 2 294 519
Spydeberg 11 660 3 694 5 088 2 398 481
Trøgstad 10 949 2 250 5 974 2 438 288
Våler (Østf.) 14 024 3 813 5 739 3 885 588