Det skiller nesten 20.000 kroner per år mellom billigste og dyreste kommune.

Det skiller mange tusen kroner mellom to kommuner i samme fylke når man legger sammen de kommunale avgiftene, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Den største praktiske nytten av disse listene er å se på kommuner som ligger nærme hverandre. Hvis en kommune for eksempel tar 10.000 kroner mer per år, er dette en kostnad som teller med i regnestykket om hvor du kjøper bolig. Det er derfor god grunn til å sjekke tallene i de kommunene du kan tenke deg å bo i.

Lenger ned finner du oversikten for alle landets kommuner satt opp fylkesvis.

De kommunale avgiftene består av:

  • Vann
  • Avløp
  • Renovasjon
  • Feiing

Billigste og dyreste kommuner

Årdal i Sogn og Fjordane har landets laveste kommunale avgifter med 6.358 kroner per år.

Detter etter følger Kongsberg (Viken) og Sola (Rogaland) med omtrent 1.800 kroner mer.

Sør-Aurdal (Innlandet) er den dyreste kommunen med en kostnad på 25.493 kroner.

Listen i hvert enkelt fylke er sortert etter summen av de kommunale avgiftene. Tallene er inklusive merverdiavgift.

Fylkene står oppført alfabetisk.

20 billigste kommuner

Kommune Sum Avløp Avfall Vann Feiing
Årdal 6 358 1 613 2 688 1 758 300
Kongsberg 8 019 2 606 2 950 2 090 373
Sola 8 133 2 700 3 445 1 594 394
Vestvågøy 8 658 1 908 4 088 2 115 548
Randaberg 8 865 3 498 3 123 1 898 348
Stavanger 8 904 3 444 3 085 2 000 375
Bergen 8 924 3 833 2 245 2 444 403
Vågan 9 206 2 201 3 644 2 700 661
Bodø 9 231 3 044 2 853 2 886 449
Andøy 9 316 2 441 3 916 2 423 536
Vinje 9 319 3 631 2 480 2 749 459
Sandefjord 9 364 3 753 2 650 2 724 238
Trondheim 9 516 3 411 2 838 2 880 388
Bardu 9 590 2 498 3 869 2 768 456
Kragerø 9 633 4 193 2 753 2 143 545
Sandnes 9 663 3 540 3 750 1 980 393
Elverum 9 690 3 729 2 736 2 614 611
Oppdal 9 853 2 875 3 508 2 916 554
Molde 9 950 3 024 3 866 2 525 535
Senja 10 013 2 810 3 725 2 980 498

20 dyreste kommuner

Kommune Sum Avløp Avfall Vann Feiing
Nordre Land 19 963 9 406 2 563 7 431 563
Høylandet 20 048 8 596 5 298 5 416 738
Enebakk 20 141 9 254 3 994 6 589 305
Aremark 20 360 12 325 3 436 3 880 719
Dovre 20 519 9 870 3 288 6 480 881
Åseral 20 530 10 311 4 035 5 913 271
Hyllestad 20 648 4 695 3 791 11 555 606
Sigdal 20 974 7 699 2 456 10 225 594
Rendalen 20 993 6 605 4 233 9 544 611
Lierne 21 218 7 824 4 886 7 878 630
Tydal 21 325 8 305 3 575 8 745 700
Hægebostad 21 654 11 649 4 035 5 544 426
Søndre Land 22 308 9 690 2 596 9 624 398
Drangedal 22 386 9 581 4 213 8 168 425
Flakstad 22 719 6 698 4 088 11 324 610
Hurdal 22 943 10 004 4 026 8 239 674
Tolga 23 144 9 259 4 348 8 926 611
Engerdal 23 239 9 111 4 023 9 494 611
Flesberg 24 610 8 686 3 615 11 668 641
Sør-Aurdal 25 493 12 750 3 110 9 000 633

Kilde: KOSTRA/SSB, og Smarte Penger

Hvorfor er det forskjeller?

I gjennomsnitt er tjenestene klart billigere i store kommuner (tett befolket) på grunn av stordriftsfordelene. Listen gir derfor ikke et bilde av hvem som er «flinkest» av kommunene. Selv om en kommune tar lave gebyrer, er det derfor fullt mulig at den egentlig burde vært billigere.

Det er flere faktorer enn antall innbyggere som avgjør prisnivået. Kommunene har ulikt forskjellige forutsetninger for hva det koster å bygge infrastrukturen. Det er vesentlig billigere for en kommune som har befolkningen tett sammen på et jorde, mot en langstrakt fjellkommune.

Selvkost

Prisen på disse kommunale tjenestene skal beregnes etter prinsippet om selvkost. Dette betyr at kommunen ikke kan kreve mer i betaling enn hva det faktisk koster kommunen å tilby tjenesten.

Kommunene må følge visse retningslinjer fra regjeringen ved beregning av selvkost. Retningslinjene, og mer om selvkostprinsippet finner du her.

Tallgrunnlaget

Undersøkelsen er bygget på elektroniske data innhentet gjennom KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering), der kommunene har oppgitt gebyrsatser på tekniske tjenester som vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.

Noen kommuner har ikke rapportert gebyrinntekter, og er da heller ikke med i beregningene.

I kommuner der flertallet av abonnentene betaler vann- og avløpsgebyr etter faktisk forbruk gjelder pris per kubikkmeter multiplisert med et forbruk på 175 kubikkmeter vann. For kommuner som har oppgitt at mindre enn 50 prosent bruker vannmåler, er satsen for en standardbolig på 120 kvadratmeter benyttet. Antall kubikkmeter vann er avhengig av hva kommunen selv beregner som stipulert forbruk.

Renovasjonsgebyret måles ut fra et standard helårs abonnement, det mest benyttede i hver kommune.

For feie- og tilsynsgebyret er det brukt årlig pris for feiing og tilsyn med ett pipeløp.

Hele listen fylkesvis

Listen under er sortert fylkesvis, så etter kommuner. I kolonnene oppgis det summen av kommunale avgifter (renovasjon, vann, avløp, og feiing).

Det skiller mange tusen kroner mellom to kommuner i samme fylke når man legger sammen hva du må betale i forskjellige kommunale avgifter.

Se hele listen sortert etter kommunale kostnader

Se listen alfabetisk sortert etter kommunenavn

Agder Sum Avløp Avfall Vann Feiing
Flekkefjord 10 014 3 885 3 204 2 379 546
Kristiansand 10 143 3 871 3 925 1 971 375
Lyngdal 11 311 3 545 3 613 3 660 494
Sirdal 11 684 5 229 3 104 2 916 435
Grimstad 11 910 4 041 4 894 2 435 540
Lindesnes 12 611 5 228 3 438 3 533 414
Farsund 12 950 4 925 3 700 3 845 480
Risør 12 988 5 320 3 818 3 494 356
Arendal 13 114 5 561 4 200 3 048 305
Kvinesdal 13 808 6 005 3 204 4 124 475
Tvedestrand 14 350 5 375 3 850 4 750 375
Valle 15 375 5 065 4 499 5 336 475
Vennesla 15 575 7 069 3 925 4 313 269
Evje og Hornnes 15 671 7 076 3 780 4 465 350
Bykle 15 756 8 116 2 771 4 494 375
Froland 15 835 6 469 4 343 4 669 355
Birkenes 15 993 6 089 4 455 5 270 179
Lillesand 16 678 7 326 4 455 4 674 223
Vegårshei 16 949 8 698 3 813 4 114 325
Iveland 17 924 8 393 3 920 5 236 375
Bygland 18 181 9 801 3 949 3 994 438
Gjerstad 18 990 9 396 3 813 5 379 403
Åmli 19 571 8 338 3 051 7 814 369
Åseral 20 530 10 311 4 035 5 913 271
Hægebostad 21 654 11 649 4 035 5 544 426
Innlandet
Elverum 9 690 3 729 2 736 2 614 611
Gjøvik 10 125 3 560 2 500 3 440 625
Lesja 11 360 2 948 3 118 4 533 763
Alvdal 11 488 5 536 3 786 1 554 611
Gausdal 11 591 4 313 3 310 3 456 513
Kongsvinger 11 973 4 425 2 773 4 125 650
Sør-Fron 12 020 4 716 2 360 4 405 539
Sør-Odal 12 295 4 961 2 688 4 003 644
Lillehammer 12 643 4 950 3 310 3 870 513
Stor-Elvdal 12 653 4 971 3 394 3 676 611
Åsnes 12 710 5 756 3 440 2 895 619
Lom 13 081 5 605 3 250 3 823 404
Øystre Slidre 13 140 5 825 2 990 3 650 675
Øyer 13 281 5 095 3 310 4 364 513
Os 14 073 5 110 3 450 4 838 675
Vestre Toten 14 388 5 794 3 000 5 006 588
Gran 14 425 5 666 3 770 4 551 438
Skjåk 14 813 7 875 2 563 4 000 375
Hamar 14 863 6 360 3 450 4 178 875
Våler (Hedmark) 15 094 6 656 4 366 3 479 593
Sel 15 338 6 128 3 076 5 468 666
Vågå 15 553 5 290 3 081 6 644 538
Stange 15 718 6 445 3 975 4 365 933
Nord-Fron 15 906 7 300 2 360 5 708 539
Nord-Odal 16 413 6 570 2 460 6 815 568
Etnedal 17 160 7 438 3 110 5 938 675
Løten 17 176 6 479 4 408 5 135 1 155
Vang 17 291 7 093 3 110 6 414 675
Vestre Slidre 17 329 7 750 3 110 5 625 844
Ringebu 17 341 8 170 2 360 6 273 539
Eidskog 17 385 8 875 3 020 4 640 850
Trysil 17 716 5 869 2 490 8 746 611
Åmot 17 839 6 938 3 251 6 750 900
Folldal 17 903 5 573 3 853 7 866 611
Ringsaker 18 001 8 426 3 294 5 434 848
Grue 19 053 10 044 3 540 4 819 650
Østre Toten 19 230 8 441 3 525 6 633 631
Tynset 19 361 9 619 3 281 4 850 1 611
Nord-Aurdal 19 723 6 631 3 110 8 731 1 250
Nordre Land 19 963 9 406 2 563 7 431 563
Dovre 20 519 9 870 3 288 6 480 881
Rendalen 20 993 6 605 4 233 9 544 611
Søndre Land 22 308 9 690 2 596 9 624 398
Tolga 23 144 9 259 4 348 8 926 611
Engerdal 23 239 9 111 4 023 9 494 611
Sør-Aurdal 25 493 12 750 3 110 9 000 633
Møre og Romsdal Sum Avløp Avfall Vann Feiing
Molde 9 950 3 024 3 866 2 525 535
Giske 10 245 3 194 3 363 2 926 763
Ørsta 10 348 3 004 3 495 3 286 563
Sunndal 11 360 3 443 3 553 3 723 643
Vestnes 11 554 3 581 3 480 3 914 579
Vanylven 11 561 3 949 3 164 4 050 399
Fjord 11 590 4 290 3 463 3 404 434
Aure 11 599 3 300 3 394 4 155 750
Hustadvika 11 739 3 850 3 854 3 311 724
Kristiansund 12 200 5 248 3 604 2 766 583
Volda 12 570 3 514 3 494 4 944 619
Ulstein 12 704 3 554 4 290 4 189 671
Sykkylven 12 714 5 124 3 178 4 013 400
Aukra 12 929 3 788 3 468 5 223 451
Hareid 13 123 3 413 4 086 5 206 418
Rauma 13 358 4 036 4 079 4 573 670
Surnadal 13 455 4 801 4 000 3 804 850
Herøy (Møre og Romsdal) 13 910 5 388 4 086 3 693 744
Averøy 14 196 4 566 2 794 6 364 473
Sande 14 360 3 389 4 086 6 426 459
Ålesund 15 473 5 885 4 150 4 903 535
Stranda 15 861 5 056 4 970 4 745 1 090
Sula 16 944 8 068 3 748 4 604 525
Tingvoll 18 098 5 773 5 265 6 520 540
Smøla 18 471 7 364 3 836 6 503 769
Gjemnes 18 751 3 478 3 854 10 718 703
Nordland Sum Avløp Avfall Vann Feiing
Vestvågøy 8 658 1 908 4 088 2 115 548
Vågan 9 206 2 201 3 644 2 700 661
Bodø 9 231 3 044 2 853 2 886 449
Andøy 9 316 2 441 3 916 2 423 536
Sortland 10 391 2 728 3 683 3 316 665
Sømna 11 131 2 616 4 461 3 569 485
Moskenes 11 526 2 250 3 645 5 256 375
Rana 11 713 3 174 4 908 3 054 578
Narvik 11 940 4 260 4 100 3 220 360
Lødingen 12 003 3 231 4 153 3 900 719
Fauske 12 230 3 693 3 268 4 908 363
Brønnøy 12 374 3 880 4 616 3 350 528
Steigen 12 500 4 249 3 565 4 174 513
Vevelstad 12 926 3 848 3 868 4 691 520
Lurøy 13 010 2 165 4 908 5 000 938
Hadsel 13 129 5 018 3 518 3 814 780
13 145 4 856 3 683 3 996 610
Dønna 13 165 3 939 3 868 4 644 715
Sørfold 13 220 3 051 3 790 5 918 461
Bindal 13 358 2 213 5 338 5 413 395
Herøy (Nordland) 13 410 5 556 3 869 2 969 1 016
Øksnes 13 619 4 251 4 278 4 085 1 005
Hattfjelldal 13 806 3 335 4 463 5 330 679
Meløy 13 940 5 254 2 943 5 244 500
Evenes 13 954 4 094 4 008 5 050 803
Værøy 13 955 1 875 5 391 5 851 838
Alstahaug 14 359 5 316 3 869 4 459 715
Leirfjord 14 544 2 989 4 461 6 379 715
Beiarn 14 656 4 788 3 194 6 300 375
Rødøy 14 938 3 595 4 908 5 783 653
Hemnes 15 276 6 549 3 928 4 104 696
Vega 15 364 6 338 4 461 4 063 503
Hamarøy 15 599 2 975 3 724 8 025 875
Gildeskål 16 401 4 725 2 853 8 188 636
Nesna 16 460 3 598 4 908 7 378 578
Vefsn 16 526 7 259 4 461 4 120 686
Røst 17 636 3 908 4 250 8 869 610
Saltdal 17 651 7 268 2 853 7 123 409
Grane 18 173 7 646 4 050 5 790 686
Træna 18 776 2 626 6 135 9 155 860
Flakstad 22 719 6 698 4 088 11 324 610
Oslo Sum Avløp Avfall Vann Feiing
Oslo 12 574 3 875 5 796 2 665 238
Rogaland Sum Avløp Avfall Vann Feiing
Sola 8 133 2 700 3 445 1 594 394
Randaberg 8 865 3 498 3 123 1 898 348
Stavanger 8 904 3 444 3 085 2 000 375
Sandnes 9 663 3 540 3 750 1 980 393
10 040 4 298 3 250 1 983 510
Klepp 10 481 4 641 3 084 2 376 380
Eigersund 10 516 4 658 4 125 1 191 543
Karmøy 10 533 4 363 2 994 2 791 385
Gjesdal 10 656 3 969 3 000 3 338 350
Haugesund 10 834 4 308 2 679 3 413 435
Kvitsøy 11 135 5 625 3 525 1 488 498
Time 11 265 4 910 2 875 3 050 430
Vindafjord 12 301 4 885 2 575 4 266 575
Lund 12 521 5 100 3 204 3 668 550
Sauda 12 821 4 593 3 503 4 251 475
Sokndal 13 294 4 931 4 125 3 875 363
Utsira 13 903 2 468 3 728 6 833 875
Bjerkreim 14 469 5 500 5 156 3 500 313
Tysvær 14 949 6 423 2 678 4 861 988
Suldal 14 991 4 430 5 141 4 950 470
Strand 15 036 5 875 4 360 4 464 338
Hjelmeland 16 296 5 023 4 360 6 389 525
Bokn 19 284 4 450 3 438 9 809 1 588
Troms og Finnmark Sum Avløp Avfall Vann Feiing
Bardu 9 590 2 498 3 869 2 768 456
Senja 10 013 2 810 3 725 2 980 498
Skjervøy 11 525 4 800 4 379 1 875 471
Målselv 11 850 4 508 3 839 3 064 440
Vadsø 12 060 2 058 4 350 5 156 496
Hammerfest 12 080 3 858 4 745 3 120 358
Sørreisa 12 193 2 028 4 193 5 228 745
Sør-Varanger 12 208 3 084 5 099 3 504 521
Porsanger 12 389 2 149 5 241 3 953 1 046
Hasvik 12 851 3 285 5 499 3 706 361
Lavangen 13 061 1 646 3 866 6 818 731
Tromsø 13 220 4 080 5 290 3 480 370
Ibestad 13 276 2 535 5 149 4 876 716
Kvæfjord 13 385 2 688 5 738 4 335 625
Balsfjord 13 793 5 323 3 750 4 099 621
Alta 13 910 4 859 4 785 3 725 541
Nordkapp 14 186 4 396 5 203 3 876 711
Harstad 14 201 4 694 4 546 4 429 533
Karasjok 14 311 5 253 5 354 2 785 920
Berlevåg 14 644 4 965 3 409 5 504 766
Loppa 14 976 4 478 5 123 4 310 1 066
Lyngen 14 976 5 089 4 379 5 028 481
Gamvik 15 353 5 348 5 925 3 468 613
Nesseby 15 389 3 445 1 778 9 700 466
Karlsøy 15 503 5 178 5 130 4 575 620
Salangen 15 670 4 986 4 475 5 225 984
Vardø 15 754 3 340 5 059 6 699 656
Dyrøy 15 914 4 589 3 660 7 170 495
Båtsfjord 16 880 5 371 4 933 5 874 703
Måsøy 16 911 5 011 5 588 5 814 499
Tana 17 201 7 246 3 841 5 091 1 023
Kvænangen 17 345 7 500 4 554 4 839 453
Storfjord 17 726 7 511 4 379 5 200 636
Kautokeino 17 818 6 925 4 908 5 185 800
Nordreisa 18 036 7 065 4 379 6 138 455
Kåfjord 18 043 8 283 4 379 5 023 359
Lebesby 18 324 4 085 6 080 6 308 1 851
Tjeldsund 19 331 4 138 5 174 9 033 988
Gratangen 19 795 3 898 5 674 9 464 760
Trøndelag Sum Avløp Avfall Vann Feiing
Trondheim 9 516 3 411 2 838 2 880 388
Oppdal 9 853 2 875 3 508 2 916 554
Rennebu 10 754 3 275 3 748 2 613 1 119
Flatanger 11 501 3 148 4 486 3 250 618
Røros 12 124 5 230 3 636 2 670 588
Steinkjer 12 200 4 798 3 650 3 503 250
Overhalla 12 865 4 950 4 900 2 375 640
Levanger 13 059 5 035 4 468 2 994 563
Verdal 13 181 5 390 3 575 3 654 563
Indre Fosen 13 255 3 181 3 703 5 753 619
Orkland 13 375 4 886 3 748 3 916 825
Inderøy 13 670 5 029 4 480 3 496 665
Malvik 13 788 4 504 3 575 5 349 360
Grong 13 896 5 658 4 285 3 388 566
Midtre Gauldal 14 218 6 061 3 958 3 385 814
Nærøysund 14 411 4 400 5 071 4 434 506
Namsos 14 756 5 613 4 886 3 640 618
Heim 14 813 3 105 3 748 6 478 1 483
Røyrvik 15 064 2 910 5 011 6 478 665
Frøya 15 253 5 691 3 748 5 205 609
Hitra 15 336 5 026 3 746 5 955 609
Ørland 15 348 4 850 3 828 6 080 590
Åfjord 16 630 5 458 3 765 6 708 700
Frosta 16 766 6 636 4 480 4 813 838
Osen 16 974 5 098 4 875 6 336 665
Stjørdal 17 053 7 641 4 480 4 218 714
Meråker 17 368 7 708 4 480 4 465 715
Holtålen 17 800 4 673 3 363 8 915 850
Selbu 18 080 8 388 4 480 4 650 563
Rindal 18 365 8 488 3 748 5 718 413
Skaun 18 386 8 018 3 748 5 521 1 100
Snåsa 19 798 7 891 3 776 7 465 665
Melhus 19 856 8 985 3 956 6 264 651
Høylandet 20 048 8 596 5 298 5 416 738
Lierne 21 218 7 824 4 886 7 878 630
Tydal 21 325 8 305 3 575 8 745 700
Vestfold og Telemark Sum Avløp Avfall Vann Feiing
Vinje 9 319 3 631 2 480 2 749 459
Sandefjord 9 364 3 753 2 650 2 724 238
Kragerø 9 633 4 193 2 753 2 143 545
Tønsberg 11 113 4 914 2 894 2 811 494
Porsgrunn 11 115 5 025 2 875 3 025 190
Skien 11 251 4 266 3 441 3 116 428
Horten 11 671 5 680 2 645 2 908 439
Larvik 12 058 4 899 3 000 3 734 425
Bamble 13 244 5 035 2 926 4 078 1 205
Siljan 13 884 5 049 3 904 4 516 415
Nissedal 14 255 4 205 4 344 5 375 331
Færder 14 766 7 674 2 910 3 683 500
Holmestrand 14 808 6 996 3 219 4 065 528
Kviteseid 15 099 6 661 2 301 5 733 404
Midt-Telemark 15 676 6 019 4 865 4 300 493
Tinn 16 028 5 845 4 751 5 086 345
Nome 16 343 7 739 3 051 5 044 509
Notodden 17 381 6 673 4 821 5 405 483
Fyresdal 17 750 9 350 2 550 5 430 420
Tokke 17 975 9 901 2 698 4 944 433
Seljord 19 541 7 458 2 701 8 826 556
Hjartdal 19 935 7 941 4 396 6 945 653
Drangedal 22 386 9 581 4 213 8 168 425
Vestland Sum Avløp Avfall Vann Feiing
Årdal 6 358 1 613 2 688 1 758 300
Bergen 8 924 3 833 2 245 2 444 403
Vaksdal 10 168 2 965 2 114 4 360 729
Fitjar 11 256 4 593 2 481 3 339 844
Osterøy 11 256 2 834 2 129 5 800 494
Modalen 11 380 3 904 3 960 2 923 594
Kinn 11 596 3 539 3 999 3 663 396
Sveio 11 796 4 110 2 911 3 900 875
Fedje 12 401 4 536 4 548 3 031 286
Tysnes 12 458 5 375 1 959 4 313 811
Sunnfjord 12 466 4 691 3 791 3 171 813
Aurland 12 544 3 838 4 085 4 088 534
Stryn 12 590 3 273 3 873 4 985 460
Eidfjord 12 721 3 673 4 454 3 673 923
Alver 13 185 3 961 4 360 4 283 581
Lærdal 13 226 4 194 4 085 4 441 506
Kvam 13 271 5 493 2 666 4 556 556
Austevoll 13 406 4 640 2 510 5 619 638
Kvinnherad 13 505 4 578 2 788 5 709 431
Voss 13 633 4 851 4 455 3 690 636
Luster 14 298 4 289 4 351 5 130 528
Bømlo 14 343 6 563 2 863 4 313 605
Sogndal 14 419 4 694 4 085 4 759 881
Ulvik 14 450 4 385 3 119 6 096 850
Høyanger 14 616 4 151 5 106 4 646 713
Fjaler 14 678 5 013 3 791 5 218 656
Gloppen 14 824 4 563 4 999 3 573 1 690
Masfjorden 14 948 4 250 3 860 6 188 650
Vik 14 996 3 858 4 085 6 173 881
Øygarden 15 141 7 388 2 823 4 131 800
Etne 15 556 3 530 2 678 8 688 661
Samnanger 15 706 3 803 2 093 9 193 619
Gulen 15 771 5 198 4 360 5 628 586
Stad 16 136 5 318 3 999 6 100 720
Stord 16 265 5 826 3 013 6 594 833
Ullensvang 16 309 6 214 3 443 5 733 920
Austrheim 16 463 6 081 3 488 6 414 480
Bjørnafjorden 16 845 9 129 2 163 4 835 719
Askøy 17 129 6 428 2 145 7 833 724
Bremanger 17 181 4 363 3 999 8 325 495
Solund 17 903 5 458 3 960 7 779 706
Askvoll 19 009 6 380 3 791 7 739 1 099
Hyllestad 20 648 4 695 3 791 11 555 606
Viken Sum Avløp Avfall Vann Feiing
Kongsberg 8 019 2 606 2 950 2 090 373
Fredrikstad 10 048 4 846 2 346 2 504 351
Ullensaker 10 288 3 841 3 035 2 879 533
Ås 10 449 3 863 2 645 3 375 566
Bærum 10 796 3 713 3 984 2 813 288
Hol 11 291 3 961 3 021 3 948 361
Frogn 11 453 4 561 3 123 3 189 580
Sarpsborg 11 914 5 175 2 825 3 369 545
Hvaler 12 015 5 325 3 030 3 540 120
Rælingen 12 098 4 000 3 780 3 843 475
Øvre Eiker 12 138 4 250 3 539 3 675 674
Asker 12 558 4 720 4 149 3 373 316
Moss 12 620 5 171 3 913 3 074 463
Lørenskog 12 804 4 570 4 674 3 113 448
Indre Østfold 12 869 5 708 2 893 3 750 519
Gol 12 885 5 270 3 125 3 960 530
Halden 13 024 5 771 3 870 2 770 613
Råde 13 060 4 820 3 944 3 781 515
Rakkestad 13 099 5 214 3 364 3 871 650
Nesbyen 13 205 3 279 3 566 5 316 1 044
Hole 13 439 5 424 3 770 3 714 531
Hemsedal 13 741 5 419 3 268 2 968 2 088
Eidsvoll 13 774 7 419 2 451 3 455 449
Drammen 14 839 6 538 3 539 4 169 594
Jevnaker 14 869 5 336 3 770 5 253 510
Lier 14 971 6 758 3 539 3 951 724
Vestby 15 356 5 565 3 653 5 534 605
Nittedal 15 410 6 545 4 138 4 235 493
Nannestad 15 458 6 908 3 136 4 923 491
Nore og Uvdal 15 634 5 154 2 843 6 585 1 053
Marker 15 659 8 000 3 065 4 094 500
Aurskog-Høland 15 700 7 944 3 939 3 363 455
Ål 15 721 5 790 3 224 4 620 2 088
Nes 15 955 5 430 2 953 7 055 518
Modum 16 006 7 520 3 539 4 225 723
Nordre Follo 16 379 7 045 3 644 5 265 425
Lunner 16 764 7 884 3 770 4 438 673
Nesodden 16 794 6 595 3 290 6 321 588
Flå 16 918 6 559 2 825 7 090 444
Lillestrøm 17 344 7 360 4 401 5 036 546
Våler (Østfold) 17 363 8 169 3 828 4 625 741
Ringerike 17 801 9 000 3 770 4 500 531
Gjerdrum 18 345 7 775 3 623 6 490 458
Skiptvet 19 000 11 341 2 568 4 148 944
Krødsherad 19 268 9 975 3 588 5 111 594
Rollag 19 855 8 300 4 005 6 800 750
Enebakk 20 141 9 254 3 994 6 589 305
Aremark 20 360 12 325 3 436 3 880 719
Sigdal 20 974 7 699 2 456 10 225 594
Hurdal 22 943 10 004 4 026 8 239 674
Flesberg 24 610 8 686 3 615 11 668 641