Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Årsavgiften må betales senest fredag 21. mars.

Fristen for å betale årsavgiften for 2016 er 21. mars - altså førstkommende mandag. Offentlig sektor er mye mer firkantet når det gjelder betalingsfrister og purregebyr enn privat sektor. Og gebyrene er høye. Har du for tiden litt trang økonomi, lønner det seg derfor å alltid betale regningene til stat og kommune først.

Kan bli kluss ved salg av bilen

Det er den som stod registrert som kjøretøyets eier per 1. januar som skal få tilsendt krav om innbetaling av avgiften. Dersom du har solgt bilen din etter 1. januar, må du passe på at ny eier betaler årsavgiften. Hvis avgiften ikke blir betalt av ny eier, risikerer du nemlig tvangsinnfordring fra Tollvesenet.

I 2016 må du betale 3.135 kroner i årsavgift for en vanlig personbil (under 7.500 kilo). 

Risikerer avskilting

Dersom du betaler årsavgiften for sent - altså etter 21.mars - må du betale et gebyr på 250 kroner. Gebyret gjelder for bil og motorsykkel. For elbiler og mopeder er gebyret 50 kroner.

Vrake-hast

Har du en bil som strengt tatt har sett sine beste dager, så haster det nå med å få den til vraking. Dersom du vraker bilen før 20. mars, slipper du nemlig å betale årsavgiften. Dersom du allerede har vraket bilen, men også har betalt årsavgiften, kan du få den refundert av Tollvesenet.

Dersom du har planer om å vrake bilen i nær fremtid, men ikke rekker å gjøre det før den 21.mars, er det mulig å betale halv årsavgift. Men da må du vrake bilen senest 30. juni i år.

Vraking skal skje hos godkjente bilopphuggeri/vrakplasser.

Dersom du bare avregistrerer bilen i løpet av første halvår, får du ikke reduksjon i årsavgiften. For å slippe - eller få halvert - avgiften, må du vrake den. Du må avregistrere bilen før 31. desember, for å slippe årsavgiften for det påfølgende året.

Enkelt å sjekke om du er i tvil

Dersom du ikke mottar kravet, eller mister fakturaen, kan du finne KID-nummer og betalingsopplysninger i Tollvesenets KID-generator.

Stjålet bil

Hvis bilen har vært stjålet i mer enn 30 dager får du fradrag i årsavgiften. Det gis refusjon ut ifra hvor mange dager bilen har vært meldt stjålet.

Dersom et kjøretøy er registrert stjålet per 1. januar i avgiftsåret, vil det ikke bli skrevet ut årsavgift.

Kjøpt bil etter 1. juli

Hvis du kjøper bil etter 1.juli skal du bare betale halv årsavgift. Det samme gjelder hvis du setter skilter på en tidligere avskiltet bil.

Dette er årsavgiften for 2016

Årsavgiften differensieres etter type. Blant annet har dieseldrevne biler uten partikkelfilter 475 kroner høyere årsavgift enn andre personbiler.

Hvis avgiften betales for sent, koster det 250 kroner ekstra.

Slik er avgiftene:

Type kjøretøy Sats i 2016
a) personbiler, varebiler, campingbiler, busser, kombinerte biler, lastebiler, samt trekkbiler med tillatt totalvekt fra og med 3500 kg. 3.135 kroner
b) dieseldrevne motorvogner som nevnt i bokstav a) som ikke har fabrikkmontert partikkelfilter. 3.655 kroner
c) årsprøvekjennemerker for motorvogner 3.135 kroner
d) campingtilhengere med egenvekt over 350 kg 0 kroner
e) motorsykler; trehjuls, lette, mellomtunge og tunge 1.920 kroner
f).  
1. Motorvogner som er registrert på innehaver av løyve etter § 9 i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn eller fartøy som drosje (ikke reserve- eller erstatningsdrosje) eller for transport av funksjonshemmede, 445 kroner
2. motorvogner som er registrert på innehaver av løyve etter § 6 i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn eller fartøy, eller som er utleid på kontrakt med varighet på ett år eller mer mellom innehaver av slikt løyve og selskap i samme k
3. motorvogner som er godkjent og registrert som ambulanse eller som er registrert som begravelseskjøretøy på begravelsesbyrå og lignende,
4. motorkjøretøy som er registrert på kjennemerker med lysegule typer på sort bunn,
5. motorvogner som bare bruker elektrisitet til fremdrift, herunder motorvogner hvor elektrisiteten er produsert i brenselceller,
6. motorredskap,
7. beltekjøretøy,
8. trekkbiler som ikke faller inn under nr. 1,
9. mopeder,
10. traktorer,
11. motorvogner som er 30 år eller eldre

 

 

Les mer om bilavgifter:

Bilavgifter

Engangsavgifter på bil

Avgifter ved bruktbilimport

Omregistreringsavgift på bil