Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er mye større renteforskjeller på båtlån enn på boliglån.

Det er ikke så mange aktører som satser på lån med pant i båten Det er få som oppgir priser på denne typen lån. Et aktuelt alternativ er å låne med pant i boligen, hvis du har ledig panteplass.

For å få lån med pant i båten må båten din være registrert i et register. Båter på 7 meter og over må være registrert i Skipsregisteret. Mindre båter registreres i Småbåtregisteret.

En registrering i Skipsregisteret koster 2.062 kroner for båter mellom 7-15 meter (frivillig registrering), og 2.931 kroner for båter mellom 15 og 24 meter (pliktig registrering). Selve registreringen av pantet koster 2.129 kroner og kan i en del tilfeller være inkludert i etableringskostnaden for lånet.

På lån til båter under 7 meter er det et krav om at båten er registrert i Småbåtregisteret. Dette koster 400 kroner. Selve pantet registreres ikke der. Det gjøres i Løsøreregisteret i Brønnøysund. En tinglysing i Løsøreregisteret koster 1.473 kroner.

Også usikrede lån (forbrukslån) blir markedsført som båtlån. Men disse lånene har en vesentlig høyere rentesats. 10 prosentpoeng over nivået for båtlån er helt vanlig.

Båtlånene

Renten på båtlån avhenger av om båten er registrert i Skipsregisteret. Listene er delt inn i lån med pant i båter som er fra 7 meter, og båter under 7 meters lengde. Renten er i gjennomsnitt nesten halvannen prosent høyere på båter som er kortere enn 7 meter.

Listene under er sortert etter effektiv rente, som er regnet ut fra et lån på 350.000 kroner med 10 ås nedbetaling. Kjøpesummen ligger innenfor 65 prosent av kjøpesummen.

Båter over 7 meter

Dette er rentesatsene for båter over 7 meter, og som er registrert i Skipsregisteret.

Lavest rente får du med Akademikernes avtale i Danske Bank. For å få dette lånet må du være medlem i en av yrkesorganisasjonene i Akademikerne. Effektiv rente er 5,3 prosent, med et etableringsgebyr på null. De laveste rentene etter dette er identisk priset lån der det kreves at du har medlemskap i LO. Den effektive renten blir noe høyere på grunn av et etablerinsgebyr på 3.500 kroner, og høyere termingebyrer.

Den laveste renten uten noen krav til medlemskap, og som er landsdekkende får du i SpareBank 1 Østlandet. Her er etableringsgebyret og termingebyret høyere enn i LO-avtalen, renten er lik.

Det skiller godt over 2 prosentpoeng mellom den beste og dårligste på denne listen.

Renter Gebyrer
Långiver Nominell Effektivt Etablering Termin
Akademikerne (Danske Bank) 4,90% 5,31% 0 540
SpareBank 1 Finans Midt-Norge LO-Favør 4,95% 5,88% 3 500 720
SpareBank 1 SR-Bank LO-Favør 4,95% 5,88% 3 500 720
SpareBank 1 Østlandet LO-Favør 4,95% 5,88% 3 500 720
DNB 5,40% 6,04% 2 160 720
SpareBank 1 Østlandet 4,95% 6,23% 5 000 1 020
Santander 5,65% 6,47% 2 767 600
SpareBank 1 Finans Midt-Norge 5,45% 6,60% 5 000 720
AS Financiering 5,50% 6,69% 3 500 1 140
Handelsbanken 5,80% 6,73% 1 500 1 080
Danske Bank 5,90% 6,92% 4 500 540
Jernbanepersonalets Bank 6,05% 7,14% 3 500 900
Nordea Finans 6,70% 7,75% 2 300 1 020
SpareBank 1 SR-Bank 6,40% 7,77% 5 000 1 020

Rentesatser er hentet fra selskapenes nettsider.

Renten i Nordea krever at du kvalifiserer til Fordel Pluss Premium (omfattende kundeforhold. Med «Fordel er den nominelle renten 0,35 prosentpoeng høyere, med «Basis» er den 0,95 høyere.

Hvis du er kunde i Santander får du 747 kroner lavere etableringsgebyr. Santander har også en «rabattavtale» med KNBF (Kongelig Norsk Båtforening), der den eneste forskjellen er 33 kroner høyere etableringsgebyr. 

Flertallet av långiverne gir lån opp til 80 prosent av markedsverdien eller høyere. Disse er bare disse som krever 35 prosent egenkapital: Danske Bank, Jernbanepersonalets Bank, og Santander.

Båter under 7 meter

Satsene her er høyere enn for båter som er registrert i Skipsregisteret.

Her har Santander den laveste renten, som har den samme renten for både båter over og under 7 meter. Akademiker-avtalen gir bare lån til båter som er registrert i Skipsregisteret. I LO-avtalene er den nominelle renten mye høyere.

Renter Gebyrer
Långiver Nominell Effektivt Etablering Termin
Santander 5,65% 6,47% 2 767 600
Handelsbanken 5,80% 6,73% 1 500 1 080
DNB 6,40% 7,18% 3 500 720
Nordea Finans 6,70% 7,75% 2 300 1 020
SpareBank 1 SR-Bank LO-Favør 6,75% 7,79% 3 500 720
SpareBank 1 Østlandet LO-Favør 6,75% 7,79% 3 500 720
SpareBank 1 Finans Midt-Norge LO-Favør 6,75% 7,98% 5 000 720
Jernbanepersonalets Bank 7,05% 8,21% 3 500 900
SpareBank 1 Finans Midt-Norge 7,75% 9,06% 5 000 720
SpareBank 1 Østlandet 7,75% 9,22% 5 000 1 020
SpareBank 1 SR-Bank 8,75% 10,31% 5 000 1 020

Her er det bare DNB og Nordea som kan gå opp til 80 prosent av markedsverdien.

Lån med pant i boligen er billigst

Har du muligheten til å øke boliglånet for å kjøpe båt, istedenfor å ta opp et eget båtlån er dette klart billigere. Dette gjelder ikke minst ved kjøp av mindre båter.

En økning av boliglånet vil gi minst et par prosentpoeng lavere rente enn et eget båtlån. Men vær oppmerksom på at du kan få økt rentesats på hele boliglånet, hvis økt boligbelåning gjør at du går fra å ha lån innenfor 60 prosent av verdi til å ha innenfor 80 prosent. Marginalt sett kan derfor dette tilleggslånet bli dyrere enn de ser ut til. Men det mest vanlige nå er at boliglånsgiveren har den samme rentesatsen opp til 75 prosent av verdien på boligen.

Det ekstra beløpet du låner til båt trenger ikke følge løpetiden til boliglånet. Du kan for eksempel legge til beløpet et 10 års annuitetslån vil utgjøre, og legge til terminbeløpet på boliglånet. Eller du kan beregne det som et annuitetslån med restverdi (nedbetales det til et visst beløp).

Hvor du får de billigste boliglånene finner du i boliglånskalkulatoren.

 

Se også:

Dette må du vurdere ved låneopptak

Les mer om boliglån

Kalkulatorer:

Boliglånskalkulator
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Annuitetslånskalkulator
Kalkulatoren beregner effektiv rente, sum renter og gebyr, samt hvilket terminbeløp du må betale. Det blir beregnet en nedbetalingsplan for inntil de 12 første terminene, og årssummene for samtlige år.

Lån med restverdi
I stedet for at lånet nedbetales til null, betales det ned til båtens forventede restverdi.

Båtkalkulator
Kalkulatoren regner ut hva båten koster deg per år, per tur, og per nautisk mil.

Eksterne lenker:

Skipsregisteret

Småbåtregisteret

Løsøreregisteret

Kontrakter:

Forbrukerrådet: Kjøpekontrakt for fritidsbåt mellom private