Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Hva er mest lønnsomt: Kjøpe subsidiert mobiltelefon, eller kjøpe den på billigste måte?

Mange foretrekker å kjøpe en mobiltelefon med bindingstid og forholdsvis dyrt abonnement, fremfor å måtte punge ut en høy engangssum. 

Dette kan bli dyrere enn om du i stedet valgte det billigste mobilabonnement for ditt bruksmønster (datamengde), og kjøper telefonen billigst mulig uten binding. Dette må du sammenligne med hva årskostnaden blir for den subsidierte telefonen, og hva bindingsabonnementet koster.

Etter at mobilabonnementene for en stor del har blitt dataabonnement har det blitt en annen situasjon. Hvor mye du ringer innenlands spiller ikke lenger noen rolle for abonnementskostnaden. Dette har da også endret subisidieringen. 

For at det skal være rom for å subsidiere telefonen må det nødvendigvis være dyre abonnement du binder deg opp til. I tillegg til abonnementsprisen blir det ofte lagt til et beløp på den prisen. Denne økningen i abonnementsprisen er i praksis en ren lånefinansiering av telefonen. Legges det til 200 kroner i måneden, har du betalt 2400 kroner ekstra for abonnementet i løpet av et år. I tillegg kommer den eventuelle overprisen på abonnementet i forhold til hva det kunne kostet.

Beregn lønnsomheten

For å finne ut av hva som er mest lønnsomt, har vi satt opp tre punkter for hvordan du finner det billigste alternativet:

1. Finn pris på telefonene

Først finner du prisen på den eller de telefonene du kan tenke deg å kjøpe. Det er bare noen få telefoner som blir subsidiert, slik at det ikke er sikkert at den telefonen du vil ha blir subsidiert. Hvis det ikke er viktig for deg hvilken telefon du skal kjøpe, kan du ta den pragmatiske metoden og velge en som er subsidiert.

Subsidierte telefoner kommer i alle prisklasser. Hvor mye de blir subsidiert avhenger av hvor mye abonnementet koster. I kalkulatoren legger du inn prisen på mobiltelefonen med og uten binding.

2. Finn pris på abonnementene

Deretter finner du prisen på abonnementene sett på ett års sikt. Det er naturlig med ett år siden bindingstiden er dette.

Du finner de billigste abonnementene i forskjellige mobilbruksklasser i priser på mobilabonnement.

De fleste abonnemetene fra 100 kroner i måneden og oppover betaler du bare for datamengden. Du kan også bruke kalkulatoren Mobilabonnement fra Tek.no for å legge inn ditt bruksmønster (det vil si dataforbruk nå)

Når du kjøper en mobiltelefon kan det være en innmeldingsavgift. Dette legger du også inn i kalkulatoren både på koblet abonnement og abonnement uten kobling.

3. Resultat

Nå har du pris på mobiltelefonen. Du har pris på abonnementet som følger telefonen de første 12 månedene, og hva det billigste abonnementet er basert på hva ringemønsteret ditt koster. Dermed sitter du på fasiten over hva som blir billigst:

1. Kjøpe telefonen til full pris, og tegne et eget abonnement.

2. Kjøpe telefonen med rabatt, med et abonnementet som forhandleren tilbyr.

Med vår Mobiltelefonkjøpskalkulator kan du regne på dette på en enkel måte.

Eksempler

Her har vi laget noen eksempler som viser hva som lønner seg av å kjøpe mobil med eller uten binding.

Prisene er hentet fra fire mobilselskaper, og en kombinasjon av billigste mobiltelefonpris og billigste mobilabonnement. Dette er gjort med telefonene Apple iPhone 16 GB, og Nokia Lumia 930.

Hver av tabellene er delt i to. Det ene abonnementet inkluderer 1 G data. I det andre eksemplet inneholder abonnementet 3 til 5 GB, siden de forskjellige operatørene ikke har samme tilbud.

Det er satt opp både totalprisen på ett år, og selve telefonprisen. Den totale prisen inkluderer utlegget/kjøpskostnaden for telefon, månedsprisen for abonnement, og tillegget for kjøp av billig telefon.

For iPhone 6 får du den laveste totalkostnaden ved å kjøpe telefonene der det er billigst, og det billigste abonnementet (det er da ikke tatt hensyn til eventuelt andre faktorer). Men forskjellen er ikke stor ned til nest billigste. Dette er 372 kroner billigere enn Netcom, det det er forutsatt at du har abonnement Smart Mini. 

Med abonnement mellom 3 til 5 GB er Netcom billigst med abonnementet Smart Basis. Dette er 540 kroner billigere enn å kjøpe telefonen der den er billigst, og velge det billigste abonnementet. Det skiller neste 2000 kroner fra billigst til dyrest. Men forskjellen mindre enn det ser ut til. I Telenor-abonnementet får du 1 GB mer i måneden, til en ekstra kostnad av 798 kroner per år (66 kroner i mnd). I One Call er det 1.656 kroner dyrere (138 kr i mnd), men med 2 GB ekstra.

For Nokia Lumia 930 er det egentlig de samme forholdene som gjelder.

Det er Telenor og NetCom som subsidierer telefonene, I Chess og One Call kjøper du telefonen på vanlig måte. Det er NetCom som subsidierer mest i disse eksemplene.

Du kan se flere detaljer i en tabell under denne.

Apple iPhone 6 16GB
Med 1 GB abo Totalt 1 år Telefonpris Data ink
NetCom 8 389 6 001 1 GB
Telenor 9 587 6 599 1 GB
Chess 9 075 6 687 1 GB
One Call 8 857 6 469 1 GB
Beste kombinasjon 8 017 5 989 1 GB
Med 3-5 GB Abo
NetCom 8 389 4 801 3 GB
Telenor 9 187 5 299 4 GB
Chess 10 275 6 687 5 GB
One Call 10 045 6 469 5 GB
Beste kombinasjon 8 929 5 989 3 GB
Nokia Lumia 930
Med 1 GB abo Totalt 1 år Telefonpris Data ink
NetCom 5 689 3 301 1 GB
Telenor 6 987 3 999 1 GB
Chess 6 687 4 087 1 GB
One Call 6 977 4 589 1 GB
Beste kombinasjon 5 023 2 995 1 GB
Med 3-5 GB Abo
NetCom 5 989 2 401 3 GB
Telenor 6 687 2 799 4 GB
Chess 6 687 4 087 5 GB
One Call 8 165 4 589 5 GB
Beste kombinasjon 5 935 2 995 3 GB

Noen klar konklusjon på hva som er billigst er det ikke. For å avgjøre dette må du gjennomføre dette regnestykket på den eller de telefonene du ønsker å kjøpe.

Detaljene

Her ser du hvilke abonnement som har vært brukt, og hvor mange GB som er inkludert.

For telefonkostnaden har vi tatt med hvilket utlegg/kjøpspris du får med en gang, månedsprisen på abonnementet, og betaling for telefonen de neste 12 månedene.

Apple iPhone 6 16GB
Salgssted NetCom Telenor Chess One Call Kjøp + abonnement
Abonnement Smart Basis Smart Basis Mobil M+ Mobil S SjakkMatt Ekstra Bruk Full pakke Folke-pakka
Data inkludert 3 GB 1 GB 4 GB 1 GB 5 GB 1 GB 5 GB 1 GB 3 GB 1 GB
Om telefonen:
Utlegg telefon ved kjøp 1 1 1 699 2 999 2 499 2 499 6 469 6 469 5 989 5 989
Abonnementspris 299 199 349 249 299 199 298 199 245 169
Tillegg per mnd for telefonen 400 500 300 300 349 349 0 0 0 0
Sum kostnad per mnd 699 699 649 549 648 548 298 199 245 169
Totalkostnad på ett år 8 389 8 389 9 187 9 587 10 275 9 075 10 045 8 857 8 929 8 017
Telefonpris 4 801 6 001 5 299 6 599 6 687 6 687 6 469 6 469 5 989 5 989
Nokia Lumia 930
Salgssted NetCom Telenor Chess One Call Kjøp + abonnement
Utlegg telefon ved kjøp 1 1 399 1 599 1 099 1 099 4 589 4 589 2 995 2 995
Abonnementspris 299 199 349 249 299 199 298 199 245 169
Tillegg per mnd for telefonen 200 275 200 200 249 249 0 0 0 0
Sum kostnad per mnd 499 474 549 449 548 448 298 199 245 169
Totalkostnad på ett år 5 989 5 689 6 687 6 987 6 687 6 687 8 165 6 977 5 935 5 023
Telefonpris 2 401 3 301 2 799 3 999 4 087 4 087 4 589 4 589 2 995 2 995

I Telenors abonnement Mobil M+ får du 50 kroner i avslag i 6 måneder, altså 300 kroner på årsbasis.

 Kilde: Smarte Penger

 

Se også:

Guide til mobilabonnement.

Markedsoversikter:

Mobilabonnement - priser
Her finner du en prisoversikt over de viktigste mobilabonnementene, og de fem billigste på 4 forskjellige bruksmønstre.

Mobilabonnementkalkulator
Her kan du legge inn forbruksmønsteret ditt og få opp hva de forskjellige mobilabonnementene koster.

Kalkulatorer:

Mobiltelefonkjøpkalkulator
Lønner det seg å kjøpe en mobiltelefon med eller uten binding? Her får du hjelp til å regne ut hva som billigst for deg når du skal kjøpe ny mobiltelefon.

Mobildatakalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye data du bruker på mobilen, eller på Pc'en.

Mobilskattkalkulator
Kalkulatoren regner hvilket inntektspåslag du får når arbeidsgiver dekker telefon- og bredbåndsutgifter.