Det er flere måter å finansiere bilkjøpet på. Se hva som er gunstigst.

Går du med planer om å skaffe deg ny bil, bør du vurdere nøye hvordan du skal finansiere bilkjøpet.

Dersom du har et vanlig boliglån eller et rammelån, vil det normalt lønne seg å pakke billånet inn i dette lånet fremfor å ta opp billån med pant i bilen.

Sistnevnte vil nemlig bli en god del dyrere enn om du låner penger til bil med pant i bolig. Mens du nå - med de billigste boliglånene - kan få en rente på tre-tallet, må du regne med en effektiv rente fra 5,60 prosent og oppover på billån.

Billigere med pant i bolig

Rentesatsen på lån med pant i bil varierer kraftig, mye mer enn boliglånsrenten. Det er også slik at finansieringsselskapene - som bilforhandleren ofte gir deg billån-tilbud fra - tar generelt høyere gebyrer enn bankene.

I blant har bilforhandlerne spesielt gode rentetilbud. Det har vært tilbudt rentesater helt under to prosent. Slike tilbud kan selv ikke Statens Pensjonskasse konkurrere med

Har du mulighet til å ta pant i fast eiendom, kan du som nevnt få billigere lån. Men det er blant annet avhengig av at du har god nok sikkerhet. Men det er på ingen måte sikkert at den effektive renten er lavere enn på de beste billånene.

Eksempel

Under har vi satt opp et normaleksempel. Boliglånet har en rente på 3,75 prosent, og et termingebyr på 30 kroner måneden. Billånet har en rente på 5 prosent, med et månedlig termingebyr på 75 kroner.

Månedlig forskjell blir da 170 kroner. I løpet av femårsperioden vil det totale beløpet bli 10.211 kroner (7.352 kroner etter skatt).

  Lån Per temin Totalt
  Boliglån 5.521 31.271
  Billån 5.691 41.482
  Forskjell 170 10 211

Betal nok i avdrag

Hvis du tar pant i boligen må du også sørge for betale like mye avdrag som du ellers ville gjort på et billån. Å finansiere en bil med et 20-års pantelån, er ikke fornuftig.

For å finne ut hvor mye ekstra du skal betale på billånet inne i et boliglån kan du bruke kalkulatoren «Lån med restverdi». I denne kalkulatoren forutsetter du en viss restverdi på bilen, og nedbetaler lånet til dette nivået. Da betaler du nok avdrag til å holde tritt med verdifallet på bilen.

Enkelt med rammelån

Med et rammelån kan du i de fleste tilfeller låne til bil på en enkel måte. Med rammelån, som også går under navnene Fleksilån og Boligkreditt, får du en låneramme opp til en viss verdi av boligen.

De fleste går opp til 60 prosent av markedsverdi, men noen går også opp til 75 prosent. Hvis boligen din er verdt to millioner kroner, kan du - med 60 prosentgrensen - få en låneramme på 1,2 millioner kroner. Du betaler kun renter av den kreditten du til enhver tid bruker.

Renten pleier å være lik renten du får på de normale nedbetalingslånene. Men i enkelte banker er det forskjeller i renten mellom lånetypene.

Les mer om rammelån.

Veldig fleksibelt

Rammelån er det mest fleksible lånet du kan ha. Du velger også selv hvor mye av rammen du bruker.

Du bestemmer selv til enhver tid hvor mye du skal innbetale til lånekontoen din. Noen banker har som krav at du skal innbetale rentekostnaden på lånekontoen. Andre har ikke noe krav om dette. I praksis spiller dettte ingen rolle siden du likevel kan disponere fritt innenfor lånerammen.

Kommer du opp til rammen må du uansett innbetale rentedelen, siden du ikke har noe mer å gå på.

Det mest vanlige er at du kan overføre penger mellom lånekontoen og brukskontoen i nettbanken. I noen tilfeller må du ringe banken for å ta ut mer penger, noe som er mer upraktisk.

Dette betyr at du kan sette all overskuddslikviditet inn på lånekontoen, og få høyere rente enn du kunne fått på høyrentekonto. Hvis du har en reserve i form av en låneramme, trenger du heller ikke ha noe særlig reserve på en høyrentekonto.

Ikke for alle

Hvis vi skal snakke om ulemper med denne typen lån går dette nettopp på fleksibiliteten. I de tilfellene der det ville vært fornuftig å nedbetale en del av lånet, gjør denne låneformen det enklere å kutte dette. Problemet kan altså være at du lettere bruker mer penger i dag enn det du burde gjort. Vi kan si at rammelån er frihet under ansvar.

 

Les mer om billån

Markedsoversikt:

Finn billigste billån
Billånkalkulatoren inneholder «ekte» billån. Det vil si lån med pant i bilen. Kalkulatoren oppgir effektiv rente for billån med egenkapitalandel på 35 prosent, 20 prosent og null egenandel.

Billån - Finansportalen
Denne oversikten viser alle billån som er registrert på Finansportalen.

Kalkulatorer:

Lån med restverdi
Lån med restverdi brukes oftest i forbindelse med billån. I stedet for at lånet nedbetales til null, betales det ned til bilens forventede restverdi.