Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Rentene fortsetter videre ned. Det kan du utnytte til å forkorte nedbetalingstiden på lånet.

I perioden 2009-2013 lå boliglånsrentene ganske stabilt omkring 4 prosent. I dag er en normal flytende rente noe over 3 prosent, de beste tilbudene som er åpne for alle er helt nede i 2,8 prosent.

I tillegg har rentemarkedet priset inn ytterligere fall i rentene gjennom 2015 og at rentene forblir lave i lang tid. En flytende lånerente på 2,5 prosent de neste fem årene i de beste bankene er hva markedet tror.

LES OGSÅ: 10 smarte grep når renten er rekordlav.

Gjeldfri før tiden

Mange benytter rentefallet til reduserte låneinnbetalinger til banken. Men dersom man beholder samme månedlig låneutgifter som før rentenedgangen, blir man raskere gjeldfri.

Jo lengre nedbetalingstid man har desto mer forkorter den fallende renten nedbetalingstiden. Med to millioner i lån og 15.000 kroner i månedlige låneutgifter har rentenedgangen nesten forkortet nedbetalingstiden med 2 år.

KALKULATOR: Beregn hvor mye raskere lånet blir nedbetalt.

Tabellen viser fire forskjellige lånebeløp, med fire ulike tilbakebetalingsbeløp. Terminbeløpene tar utgangspunkt i en rente på 3,0 prosent. Deretter ser vi på hvor mye mer du måtte ha innbetalt med en rente som er 1, 2 og 3 prosent høyere.

Den nederste delen av tabellen viser hvor lang nedbetalingstiden blir ved å øke termininnbetalingene med disse ekstrainnbetalingene.

Lån År Terminbeløp i dag Ekstra innbetaling per termin
4 000 000 25 18 968 2 145 4 416 6 804
3 000 000 20 16 638 1 541 3 161 4 855
2 000 000 15 13 812 982 2 004 3 065
1 000 000 10 9 656 469 951 1 446
Rente 3% 4% 5% 6%
Lån År Ny tilbakebetalingstid
4 000 000 25 21,4 18,6 16,4
3 000 000 20 17,8 15,9 14,3
2 000 000 15 13,8 12,7 11,7
1 000 000 10 9,5 9,0 8,5
Rente 3% 4% 5% 6%

Eksempel: En husstand har 3 millioner i gjeld og 20 år gjenstående nedbetalingstid i dag, det gir et månedlig terminbeløp i dag på 16.638 kroner med dagens lave rente på 3 prosent. Men dersom man velger å innbetale 1.541 kroner ekstra per måned, som tilsvarer en lånerente på 4,0 prosent, blir den nye tilbakebetalingstiden 17,8 år. Dvs 2,2 år kortere.

Du kan selv beregne hva renteutgiftene vil bli ved å bruke annuitetskalkulatoren. Der kan du «leke» at renten er så og så mye høyere, og se hvor mye mer du må innbetale på lånet. Deretter bruker du kalkulatoren Så mye raskere lånet blir nedbetalt. for å se hvilken effekt dette har på nedbetalingstiden.

 

Kalkulatorer:

Så mye kortere blir nedbetalingstiden
Kalkulatoren viser hvor mye kortere tilbakebetalingstiden blir ved å øke terminbeløpet, eller innbetale ekstra på lånet.

Annuitetslånskalkulator
Kalkulatoren beregner effektiv rente, sum renter og gebyr, samt hvilket terminbeløp du må betale. Det blir beregnet en nedbetalingsplan for inntil de 12 første terminene, og årssummene for samtlige år.

Annuitetslån og renteendring
Denne kalkulatoren beregner hvor mye terminbeløpet endrer seg på et annuitetslån. Beløpet endrer seg ikke med det samme som renteendringen. Når renten settes ned, går avdragsdelen noe opp.

Renteendringskalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye en renteendring betyr for deg per måned.

Markedsoversikter

Boliglånskalkulator
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Fastrentelånoversikt
Oversikten viser boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.

Billånskalkulator
Billånkalkulatoren inneholder «ekte» billån. Det vil si lån med pant i bilen. Kalkulatoren oppgir effektiv rente for billån med egenkapitalandel på 35 prosent, 20 prosent og null egenandel.