Det er mange som ikke ville fått utbetalt nok til å dekke tap av eiendelene sine ved en eventuell brann, fordi de ikke har oppgitt høy nok dekningssum til forsikringsselskapet.

Folk er for dårlig til å anslå verdien av innboet sitt, er inntrykket til flere av forsikringsselskapene ABC Nyheter har snakket med.

- Undersøkelser fra oss i If har vist at 1 av 5 som får boligen totalskadet i brann er underforsikret på innbo og løsøre. En fyller opp huset stt med stadig nye ting uten å sette opp forsikringssummen tilsvarende, sier informasjonssjef Jon Berge.

Undersøkelsen Berge viser til er fra 2007, men informasjonssjefen mener det er liten grunn til å tro at dette tallet har endret seg i nevneverdig grad.

- Bruk innbokalkulator

Også  i Tryg er erfaringen at folk eier mer enn de tror.

- Som et utgangspunkt bør man være obs hvis man har under én million i forsikringssum og man eier en enebolig. Vi vil anbefale at man benytter en såkalt innbokalkulator for å få en bedre oversikt over hvor høy forsikringssum man trenger, sier Arne Einar Brun i Tryg.

I faktaboksen til høyre kan du se noen eksempler som vi har laget ved hjelp av vår innbokalkulator.

Det kan også godt hende det er en innbokalkulator på nettsiden til forsikringsselskapet ditt.

- Sjekk forsikringsbehovet ditt

Det er lurt å ta en jevnlig ta gjennomgang av forsikringsbehovet sitt, er anbefalingen fra rådgiver i Forbrukerrådet, Paal Bjønnes:

- Forsikringsbehovet er som oftest annerledes når man er tyve enn når man er blitt førti. Innboet kan øke mye i verdi med årene, og boligen kan være mer verdt enn det som står i forsikringspapirene dine. Noen har også dekning for mer enn det man eier, som naturlig ikke er nødvendig. Det er derfor viktig å forsikre seg om at forsikringen dekker de verdiene og det behov du faktisk har. Eget forsikringsbehov kan med andre ord endre seg, sier Bjønnes.

Sparer på gjennomgang

Han mener at man gjerne kan ta gå gjennom forsikringene sine en gang i året, ved hvert hovedforfall. Det selskapet som ga deg et godt tilbud ved forrige korsvei, er kanskje ikke det beste valget for all fremtid, og det kan derfor være mange kroner å spare på dette også.

- Har du spesielle eiendeler, som for eksempel en frimerkesamling til en halv million kroner, så bør du vurdere å ha en spesialforsikring på dette, legger Bjønness til.

- Forvirret av borettslagforsikring

I Gjensidige er inntrykket at folk i hovedsak er flinke nok til å sette riktig verdi på innboet, og at de får god hjelp til dette med kalkulatorer og kunderådgiverne.

- Men vi har opplevd tilfeller der noen ikke har innboforsikring i det hele tatt. Enkelte ganger kan dette skyldes at noen har vært forvirret av at de har vært forsikret gjennom borettslaget, og dermed trodd at også innboet har vært forsikret, forteller informasjonssjef Bjarne Aani Rysstad.

Dokumenter eiendelene dine

Et godt tips, som mange av selskapene kommer med, er at du med jevne mellomrom dokumenterer det du eier. Dette kan for eksempel gjøres ved at du filmer eller fotograferer alle vegger i huset ditt, og at du da også åpner alle skuffer og skap.

Dette kan med fordel gjøres for eksempel en gang i året, da antall ting i huset ditt sannsynligvis øker.

Sørg for at du har tilgang på bildene/filmen utenfor huset - enten fysisk, eller ved å lagre det på en server som du har tilgang til også fra en pc som ikke befinner seg i huset ditt ved en eventuell brann.

Kan registrere tingene på nett

FNO anbefaler også at man tar vare på dokumentasjon som kvitteringer, sertifikater, garantier og takster - ikke minst gjelder dette eiendeler av spesiell verdi. Slike dokumenter er naturligvis også noe man bør ha kopier av utenfor boligen, i tilfelle brann.

Har du god tid, og ønsker en detaljert oversikt over alt du eier, finnes det også nettsteder og dataprogrammer hvor du registrerer hver enkelt eiendel, for eksempel fordelt på rom i huset.

- For strevsomt for kunden

Forsikringsselskapene har i utgangspunktet ikke noe i mot løsninger som dem vi har nevnt ovenfor, men flere oppgir at de mener at dette blir et i overkant tidkrevende prosjekt for forsikringstakeren.

Men Sparebank 1 forteller at de ser på dataløsninger, der kunden selv får adgang til å registrere og dokumentere sine eiendeler.

- Slike programmer kan åpenbart være til hjelp spesielt for å dokumentere spesielle løsøreposter. Det er viktig at slike nettsteder er sikre slik at ingen uvedkommende får tilgang til disse opplysningene, sier fagsjef skadeforebygging i Sparebank 1, Fred Nilsen.

 

Se også:

Innboforsikring

Hvordan beregne verdien på innboet

Kalkulatorer:

Innbokalkulator
Beregn hva du bør forsikre innboet ditt for.

Innboforsikringskalkulator hytte
Kalkulatoren beregner hvor høy innboforsikringen bør være på hytta.