Med spredt bebyggelse blir det færre å fordele kostnaden for el-nettet. En del småsteder må man derfor betale 10.000 kr mer enn i storbyen.

Nettleien for strøm er gjennomgårende dyrere i distriktene enn i byene. Og mange steder er nettleien betydelig høyere enn byene. I Fitjar kommune betaler man hele 63 øre for nettleien, noe som gir en samlet strømpris på over 1 krone. Et stykke lengre nord, i Bergen, er nettleien bare 26 øre pr kWh, inkludert fastleddet.

I Fitjar må de årlig betale 7.480 kroner mer enn i Bergen ved et forbruk på 20.000 kWh. I løpet av 10 år baller dette på seg til 74.480 kroner dersom prisforskjellen opprettholdes.

LES OGSÅ: Velg aldri fastpris på strøm om du bor i leilighet.

- Store forskjeller i nettleien mellom ulike nettselskap skyldes som regel ulike topografiske og klimatiske forhold. Som regel vil det koste mer å forsyne et område med spredt bebyggelse enn et tettbygd område, sier Tonje Merete Andresen, førstekonsulent i NVE.

Tabellen under viser nettleien, inkludert mva i Sør-Norge, for et utvalg av de største byene i Norge.

Nettleien på strøm i de største byene
  Fastledd i kr Øre pr kWh Totalt øre pr kWh
Storbyene      
Bergen 1 650 17,4 25,6
Stavanger 1 860 16,4 25,8
Oslo 750 23,0 26,8
Sandefjord, Tønsberg, Larvik 2 500 16,4 28,8
Drammen 1 000 24,4 29,4
Molde 2 300 18,3 29,8
Tromsø 1 568 23,3 31,1
Bodø 2 688 18,6 32,0
Fredrikstad 2 143 21,8 32,5
Trondheim 1 675 27,5 35,9
Kristiansand, Arendal 1 438 29,4 36,6
Alta 2 500 24,5 37,0
Ålesund 3 063 23,9 39,3

Kilde: Smarte Penger, NVE.

 

Nettleien på strøm i distriktene (de dyreste)
Fylke Nettleverandør Fastledd i kr Øre pr kWh Totalt øre pr kWh
Hordaland Fitjar Kraftlag SA 3 750 44,3 63,0
Sogn og Fjordane Sognekraft AS 3 918 42,3 61,9
Oppland Sør-Aurdal Energi BA 8 400 17,4 59,4
Sogn og Fjordane Aurland Energiverk AS 3 280 41,6 58,0
Hordaland Fjelberg Kraftlag 1 750 48,4 57,1
Møre og Romsdal Nesset Kraft AS 3 000 41,8 56,8
Rogaland Suldal Elverk KF 2 500 43,8 56,3
Oppland Skjåk Energi KF 4 638 32,3 55,4
Hordaland Tysnes Kraftlag SA 2 900 40,5 55,0
Hordaland Hardanger Energi AS 3 239 38,6 54,9
Sogn og Fjordane Årdal Energi KF 1 875 45,0 54,4
Hordaland Fusa Kraftlag SA 2 675 40,4 53,8
Møre og Romsdal Sandøy Energi AS 2 688 40,0 53,5
Sogn og Fjordane SFE Nett AS 2 500 38,3 50,8
Finnmark Repvåg Kraftlag SA 4 840 26,4 50,6
Telemark Vest-Telemark Kraftlag AS 3 600 32,5 50,5
Hedmark Kvikne-Rennebu Kraftlag A/L 3 500 32,5 50,0
Sør-Trøndelag Kvikne-Rennebu Kraftlag A/L 3 500 32,5 50,0
Finnmark Nordkyn Kraftlag Al 2 600 37,0 50,0
Rogaland Skånevik Ølen Kraftlag 2 875 35,5 49,9
Finnmark Luostejok Kraftlag AL 4 550 27,1 49,8
Buskerud Rollag Elektrisitetsverk SA 3 125 34,1 49,8
Nordland Nord-Salten Kraft AS 4 103 29,1 49,6
Buskerud Nore Energi AS 3 375 31,5 48,4
Sør-Trøndelag Selbu Energiverk AS 3 625 30,1 48,3
Buskerud Flesberg Elektrisitetsverk AS 2 825 33,9 48,0
Telemark Hjartdal Elverk AS 3 250 31,8 48,0
Nordland Rødøy-Lurøy Kraftverk AS 3 000 32,5 47,5
Telemark Drangedal Everk KF 3 000 31,3 46,3
Østfold Trøgstad Elverk AS 2 000 35,6 45,6
Troms Ymber AS 2 400 31,5 43,5
Nordland Andøy Energi AS 3 600 25,0 43,0
Nordland Ballangen Energi AS 2 700 29,0 42,5
Nordland Sørfold Kraftlag SA 2 850 28,0 42,3
Nordland Lofotkraft AS 3 460 24,4 41,7
Kilde: Smarte Penger, NVE.

Subsidiene går likevel fra by til bygd

Likevel er det byene som subsidierer distriktene, i følge NVE. Nettkostnadene er lave i sterkt befolkede områder hvor mange dele på kostnader til master og kraftledninger. Det utnyttes til å subsidiere nettleien i distriktene med 40 millioner i 2015.

I tillegg er hele Nord-Norge fritatt for merverdiavgift (mva) på både nettleie og strøm. Nord-Troms og Finnmark er i tillegg fritatt for forbruksavgiften for strøm.

 

Total strømpris, øre pr kWh
  Bergen Fitjar
Nettleie, inkl fastledd 25,6 61,9
Forbruksavgift 17,1 17,1
Strøm 30,0 30,0
Sum, total strømkostnad pr kWh 72,7 108,9

Alle tall inkludert mva.
Kilde: Smarte Penger, NVE.

'

Strømkostnaden avgjør lønnsomheten av enøk-tiltak

Nettleien kommer i tillegg til selve strømmen og forbruksavgiften. Det er den samlede strømkostnaden som avgjør om et energireduserende tiltak i boligen blir lønnsomt. Fastleddet må holdes utenfor regnestykket da det er konstant.

I Fitjar er for eksempel en luft-til-luft-varmepumpe en pengemaskin, ifølge Smarte Pengers beregninger. I Bergen er derimot lønnsomheten begrenset.

Nettleien finner du her.

Grovt sett kan anslå selve vinterstrømmen til 30 øre i kWh-pris (det er noe billigere i sommerhalvåret). Prisen gjelder inkludert mva (24 øre uten mva). Forbruksavgiften på 17 øre inkludert mva kommer på toppen (14 øre uten mva). Slik er din samlede strømkostnad pr kWh:

+Nettleie
+Strøm
+Forbruksavgift
=Strømkostnaden

 

Kalkulatorer:

Smarte Pengers spotprisoversikt.