Skaff deg rabatter på alle bensinstasjoner.

Det er enkelt å få rabatter på drivstoffet i dag. Du kan få rabatter både via organisasjoner, foreninger og kredittkort. Hvor mye du får varierer ganske mye. 

Rabatten du kan oppnå på pumpeprisen går fra 15 øre til omtrent 80 per liter drivstoff. 

Noen av medlemsrabattene er dårlige sett i forhold til hva bensinstasjonene selv tilbyr. Skal det være noen som helst vits i å lage avtaler for medlemmene, må disse være bedre enn det absolutt alle andre kan få.

Medlemsrabatter

Det er en hel rekke organisasjoner og foreninger som har en rabattavtale med en kjede (noen få har to). Denne rabatten gis i form av et øreavslag på pumpeprisen. Her får du et avslag på drivstoffet i området fra 15 til 50 øre per liter.

De fleste rabattene krever at du har et kredittkort fra bensinstasjonen. Dette kan være et problem hvis du ikke kan få kredittkortet, eller ikke vil ha.

Du kan også enkelt skaffe deg rabatter direkte hos bensinstasjonene, uten at du trenger noe medlemskap. Alle bensinstasjonene tilbyr nemlig kredittkort (evt. personkort) som gir en rabattavtale på drivstoffet.

Den ekstra rabatten du får via medlemskap er ikke stor nok til å forsvare at du blir medlem bare for disse rabattenes skyld. Det er hvis du er medlem allerede (eller likevel skal bli) at disse avtalene er interessante.

Kredittkort-rabatter

Kredittkortavtalene har den fordelen at det er en bransjerabatt. Det vil si at du får rabatt på alle bensinstasjonene, ikke bare hos et enkelt selskap. Her gis rabatten som en viss prosent av drivstoffprisen.

Det betyr at rabatten i øre vil variere med drivstoffprisen. Hvis den er 13 kroner vil 3 prosent rabatt bety 39 øre, er prisen 12 kroner vil rabatten bli 36 øre. På grunn av fallet i drivstoffprisen er øre-rabatten falt noe.

Den største fordelene i forhold til organisasjonsavtalene er at rabatten gis på alle bensinstasjonene, ikke bare en enkelt.

Disse kredittkortene gir rabatt:

  • 365 Direkte gir 3,65 prosent rabatt på Esso, 2 prosent på de andre. I tillegg 34 øre på Esso-stasjoner.
  • Cresco Car Premium gir en rabatt på 3 prosent på alle bensinstasjonene.
  • DNB Mastercard gir en rabatt på 3 prosent på alle bensinstasjonene.
  • Santander Flexi Visa: Her kan du velge mellom flere bransjerabatter. Velger du bensinstasjoner får du 4 prosent rabatt.

Slik blir rabattene i prosent og kroner. Her har vi også tatt med kredittkort som gir 1 prosent på alt.

Størst rabatt får du i Santander Flexi Visa med 4 prosent (du må da velge drivstoff) foran 354 Direkte som gir 3,65 prosent.

Kredittkort Rabatt i % Rabatt i kr
365 Direkte på Esso 3,65% 712
365 Direkte på andre bensinstasjoner 2,00% 390
Bank Norwegian Kredittkort 1,00% 195
Coop Mastercard 1,00% 195
Cresco Car Premium 3,00% 585
DNB Mastercard 3,00% 585
Ikano Visa 1,00% 195
Komplett Bank Mastercard 1,00% 195
Santander Flexi Visa 4,00% 780
Shell MasterCard 1,00% 195
Trumf Visa kredittkort 0,50% 98

Ingen av disse kredittkortene er best når vi ser på andre typer betingelser som renter og uttaksgebyrer. Dette kan du sjekke i kredittkortkalkulatoren.

Rabattene på bensinstasjonene

Rabattoversiktene under er delt inn i fire bensinstasjonskjeder. Dette er Circle K, Esso, Shell, og Uno-x/YX.

Innenfor hver av kjedene har vi sortert etter hvem som gis høyest rabatt. Her oppgir vi både øre-rabatten og hva du sparer i løpet av ett år. Det er forutsatt et forbruk på 1500 liter til 13 kroner per liter. Kostnaden for et år er dermed 19.500 kroner.

Veldig mange av rabattavtalene er ikke bedre enn det du selv kan skaffe deg med disse kredittkortene.

Circle K

NAF Xtra Visa gir høyest rabatt med 50 øre. Det er en kombinasjon av 30 øre i rabatt som NAF har med Circle K, med et tillegg på 20 øre for kredittkortet.

Circle Ks MasterCard gir en rabatt på 30 til 40 øre avhengig av volum. Har du fylt for over 2500 liter de siste 12 månedene, blir rabatten 40 øre. Du kan også knytte rabatten til bankkortet ditt (Circle K Ekstra), da får du en rabatt på 20 øre.

Mange andre av avtalene med Circle K går ut på at du får en fast rabatt første år, deretter gis rabatten etter kjøpt volum. Dette er oppgitt under tabellen.

Organisasjon Øre i rabatt Kronerabatt
Circle K MasterCard 30-40 450
Circle K Extra 20 300
Bondelaget (AgriCard) 40 600
Coop 30 450
Hørselshemmedes Landsforbund 30 450
Landkreditt Mastercard 40 600
Lederne 36 540
Legeforeningen 36 540
NAF 30 450
NAF Xtra 50 750
NITO 36 540
Norges Handikapforbund 35 525
Norges Jeger- og fiskerforbund 15-36 420
Norges Juristforbund 34 510
Norges Røde Kors 30 450
Norges Røde Kors Mastercard 32 480
Norsk Familieøkonomi 36-40 540
Norske Kvinners Sanitetsforening 15-36 420
OBOS 27 405

Lederne, Norsk Familieøkonomi har en identisk avtale som Circle K MasterCard, her gis det 36 øre det første året.

Norges Jeger og fiskeforening har en lavere rabattskala. Fra det andre året gis det 15 øre rabatt med et volum på mellom 75 og 1.500 liter, 28 øre mellom 1.500 og 2.000 liter, og 36 øre hvis volumet er større enn dette.

OBOS har en noe annerledes avtale. Her knyttes rabatten opp til ditt eget bankkort. Dette er en avtale som er lik Circle K Extra. I OBOS gis det 27 øre i stedet for 20 øre i Circle K.

For Circle K gjelder avtalene på Circle K-stasjonene, 1-2-3, og Best.

Esso

Det er gjennom kredittkortet 365 Direkte du får den høyeste rabatten. Du får den faste bransjerabatten på 3,65 prosent, pluss avtalerabatten med Esso på 30 øre.

Av organisasjonsavtalene er det flere som har fått 50 øre i rabatt. Esso's eget tilbud Esso Mastercard gir ikke spesielt høy rabatt sammenlignet med andre avtaler.

Organisasjon Øre i rabatt Kronerabatt
Esso Mastercard 35 525
365 Direkte 34 510
Bondelaget 35 525
Coop 35 525
Econa 40 600
KNA 40 600
Norsk Bobilforening 40 600
Norsk Bobil og Caravan Club 45 675
Norsk Motorcykkel Union 40 600
Norsk Revmatikerforbund 30 450
Norsk Sykepleierforbund 50 750
Skattebetalerforeningen 35 525
Unio 50 750
Utdanningsforbundet 50 750
YS 50 750

For Esso gjelder rabattene på Esso, og Esso Express.

Shell

Shell har faset ut alle avtaler, og har bare igjen sitt eget Mastercard (rabatt gis som Trumf-poeng) og Trumf. Alle kan knytte opp Trumf til sitt eget bankkort, og få denne rabatten.

Organisasjon Øre i rabatt Kronerabatt
Shell MasterCard 40 600
Trumf 30 450

Det er kredittkortene som gir høyest rabatt. Alle høyest er Santander Flexi Visa som kan gi med 4 prosent, noe som gir en rabatt på 52 øre med 13 kroner i drivstoffpris.

Rabattgiver Øre-rabatt Krone rabatt
Santander Flexi Visa 52 780
365 Direkte 47 712
Shell MasterCard 40 600
Cresco Car Premium 39 585
NAF Xtra Visa 39 585
Trumf 30 450
Ikano Visa 26 390

Uno-x/YX

Her får lederne den største rabatter (har også avtale med (Circle K) med 50 øre. Norsk Bobil og Caravan Club får også en høy rabatt med 45 øre.

Organisasjon Øre i rabatt Kronerabatt
YX Visa 35 525
Falck Bil 35 525
Lederne 50 750
Norsk Bobil og Caravan Club 45 675

 

Kalkulatorer:

Kredittkortkalkulator
Her kan du finne ut hvilket kort som er best for deg. Legg inn dine egne forutsetninger for bruk av kortet, og se hvordan de forskjellige kortleverandørene kommer ut av det.

Drivstoffavgiftskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye avgiftene utgjør på bensin og diesel.