Forbrukslån og barn er blant faktorene som kan øke risikoen for å få betalingsproblemer, ifølge en fersk forskningsrapport fra SIFO.

Stadig flere nordmenn har tilbakevendende betalingsproblemer, viser en ny rapport fra forskerne Randi Lavik og Per Arne Tufte ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO).

Flere har kredittlån

Forbruks- og kredittkortlån er blant faktorene som kan øke risikoen for å få betalingsproblemer, og flere fikk denne typen gjeld i 2011 enn i 2009.

Nærmere bestemt økte andelen med forbrukslån med åtte prosent (fra 12 til 20 prosent), mens fem prosent flere (økning fra 12 til 17 prosent) fikk kredittkortgjeld.

Risikofaktorer

Andre risikofaktorer for betalingsproblemer er at det er barn i husholdningen, at man har vært langtidsledig, og at man har fått økte utgifter i løpet av det siste året.

Faren for å få problemer med å betale for seg, ser ifølge SIFO-rapporten ut til å være synkende jo eldre man er, og jo høyere den samlede inntekten i husholdningen er.

Høy gjeldsbyrde

Det er en fare for at enda flere vil kunne få betalingsproblemer i den kommende tiden, frykter SIFO-forskerne.

Norge har riktignok sluppet greit unna konsekvensene av den økonomiske uroen i Europa foreløpig, men krisen vil også kunne ramme oss i form av høyere arbeidsledighet og nedgang i boligprisene.

Norske husholdninger har en relativt høy gjeldsbyrde, og dette gjør oss risikoutsatte om krisen skulle slå inn også her, mener forskerne.

Men i rapporten gis det uttrykk for at en lav rente trolig vil sørge for at de fleste likevel vil klare seg greit, dersom renten fortsatt holdes på et lavt nivå.

 

Se også:

Les mer om forbrukslån

Slik finner du det billigste forbrukslånet

Refinansiering av forbrukslån

Les mer om kredittkort