Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Eneboliger kan motta subsidiert strøm, mens leiligheter må styre unna avtaler hvor de subsidierer eneboliger.

Fastpris kan faktisk gi litt billigere strøm enn hva som var meningen fra strømleverandøren. Det gjelder alle som har en forbruksprofil gjennom året som avviker stort fra strømleverandørens forbruksprofil. Når strømleverandøren beregner fastprisen må de nemlig ta hensyn til at strømprisen alltid er høyere på vinteren samtidig med at kundenes forbruk også er høyest på vinteren. Prisen om vinteren er i gjennomsnitt 40 prosent høyere enn på sommeren.

Derfor må de la den forventede høye vinterprisen veie tyngre når de beregner en fastpris på strøm for hele året. Dersom de ikke gjorde det, kan kundene fyre med uforholdsmessig billig strøm på vinteren.  Og det er her smutthullet ligger.

Grafen: Grafen viser forbruksprofilen for Oslo som strømleverandørene benytter (sort strek) måned for måned. For eksempel utgjør strømforbruket i januar normalt 12 prosent av det årlige strømforbruket for en gjennomsnittsbolig i Oslo. Den blå stiplede linjen viser virkelig forbruksprofil for en eldre enebolig som kun benytter strøm til oppvarming. Den røde stiplede linjen er en bolig som bare har en svak økning i strømforbruket vinterstid - typisk leilighet, eller enebolig uten strømoppvarming.

40 år gammel enebolig som fyrer med strøm

Dersom du eier en bolig som bruker mye strøm på vinteren sammenlignet med resten av året, kan du utnytte det. Da får du forholdsvis rimelig strøm vinterstid siden fastprisen du fyrer med er et gjennomsnitt av hele året.

Det gjelder typisk eneboliger med dårlig isolasjon i både vegger, tak og uten moderne isolerglass-vinduer. Boliger fra 70-tallet er slike. Da vil du bruke mer strøm på vinteren i forhold til resten av året enn det strømleverandøren har lagt til grunn i fastprisen.

Består eneboligen av få personer, øker fordelen med fastpris. Lavt strømforbruk til  varmtvann bidrar da til å holde strømforbruket nede utenom fyringssesongen og bidrar derfor til å gi deg en enda spissere forbruksprofil under fyringssesongen.

Men du må fyre med strøm. Fyrer du mye med ved eller andre varmekilder, flater det ut din vinterprofil, og du sparer ingenting på å velge fastpris.

Aldri velg fastpris i leilighet

Har du et strømforbruk som er relativt stabilt gjennom året, gjelder motsatte konklusjon. Da bør du styre unna fastpris. På den måten slipper du å måtte betale for en fastpris som altså har bakt inn et høyt vinterforbruk når strømprisen er på sitt høyeste.

Leiligheter har typisk en flat forbruksprofil gjennom året fordi oppvarmingen utgjør en mindre andel av det totale strømforbruket. Alle basistjeneste som bruker strøm har man like fullt om man bor i leilighet eller en stor enebolig (TV, vaskemaskin, varmtvann, komfyr, kjøleskap, etc).

Mange leiligheter har dessuten sentralvarmeanlegg, og noen har sågar felles oppvarmet varmtvann. Da er strømforbruket nesten likt gjennom året, bare litt mer belysning vintertid. Har du da fastpris på strøm subsidierer du alle dem som fyrer med strøm på vinteren. Styr unna fastpris. Velg spotpris, er Smarte Pengers råd. 

Kan ikke spå fastprisen

Det er umulig å spå om fastpris skal lønne seg. Det avhenger av høstens nedbør og vinterens temperatur. Det er i utgangspunktet et 50/50-veddemål. I beregningene over legger vi til grunn en nøytral utvikling i de flytende strømprisene, slik at man hverken har flaks eller uflaks med selve prisveddemålet.

Er besparelsen stor nok til å velge fastpris?

Smarte Pengers beregninger viser at en normal enebolig fra 70-tallet som fyrer med strøm, kan forvente en strømpris som er 2 øre lavere pr kWh ved å velge fastpris fremfor flytende strømpris. En veldig trekkfull enebolig kan spare inntil 4 øre pr kWh. Med tanke på at spotpris i dag kan velges uten fortjenestemargin, er det likevel vanskelig bombastisk å anbefale fastpris fremfor spot.

Men dersom du vurderer fastpris som en garanti mot såkalt strømkrise (inntreffer når høsten er tørr og vinteren kald) og uventede høye strømpriser, bør du i det minste ta med poengene ovenfor i betraktningene, er Smarte Pengers råd.

Men dersom du ikke ønsker fastpris, er det kun spotpris som bør vurderes. Standard variabel pris er i praksis det samme som spotpris, bare 3-4 øre dyrere enn spot. Et strømprodukt som tiden for lengst har løpt fra. Standard variabel kraft har ingen fordelaktige egenskaper som spot ikke har. Styr unna. Velg heller spot.

Smarte Pengers strøm-valgomat
  Dårlig isolert, fyrer med strøm Øvrige
Enebolig Fastpris 1 år Spotpris
Rekkehus Kan vurdere fastpris 1 år Spotpris
Leilighet Spotpris Spotpris
Kilde: Smarte Penger

 

Les også:

De ulike strømavtalene

Kalkulatorer:

Finn billigste spotprisavtale