Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Du har nesten like god klagerett ved kjøp fra privatpersoner som i butikk.

 Enkelte private selgere blir litt i overkant ivrige etter å tyne maks pris ut av det de selger og skryter på seg litt for mye. Selgerens skryt forplikter, på samme måte som når en butikk markedsfører en påstand om varen. Selgeren kan ikke sno seg unna med at han ikke var klar over feilen. Der er underordnet. Er det avvik mellom hva selger har sagt om varen og varens faktiske egenskaper, kan du kreve prisavslag, eventuelt at selger retter opp feilen vederlagsfritt.

Dersom du kjøper en vare fra en privatperson istedenfor en næringsdrivende, er det kjøpsloven som gjelder - og ikke forbrukerkjøpsloven. Din rettigheter er ganske like, det samme gjelder klagegangen, enten du har handlet i butikk eller av en privatperson.

Les også: Privatkjøp og betaling

«Solgt som den er»

Selv om du har skrevet under på en kontrakt - utformet av selger - hvor det står at varen er «solgt som den er», så er ikke dette ensbetydende med at du har fraskrevet deg alle rettigheter. Du står riktignok svakere, men opplysningene selger gir skal like fullt være korrekte.

Har ikke selger gitt riktige opplysninger, eller produktet er langt dårligere enn det du har blitt gitt inntrykk av, kan du stille krav til selger. Har selger sagt at pianoet «er i meget god stand», slipper ikke selger unna dersom dette ikke stemmer bare fordi han har benyttet ordene «solgt som den er».

Som kjøper har du også en undersøkelsesplikt. Men dersom det ikke kunne forventes at du kunne oppdage feilen eller mangelen på befaring, har du rett til prisavslag eller reparasjon. Selger kan ikke gjemme seg bak at han ikke visste om feilen, at han «trodde det var i orden».

Kjøper du et piano hvor selger påstår at «alt virker», men når du kommer så viser det seg at mange av festene til pianostrengene er løse og må repareres for noen tusenlapper. Da kan ikke selger dekke seg bak at han ikke er musikalsk og ikke kjente til feilen. Selger står ansvarlig for sine salgspåstander. Er det avvik mellom hva selger har påstått og den faktiske tilstand, har du som kjøper rett til prisavslag eller reparasjon.

Det er uansett en stor fordel for begge parter at man har en skriftlig avtale. I denne bør det stå hva slags stand tilstand varen var i på salgstidspunktet. På forbrukerportalen.no finner du mange standardkontrakter.

Du kan lese mer om hva som regnes som mangel ved en vare her.

Prisavslag eller reparasjon

Kjøper du av en privatperson, kan du kreve prisavslag eller få produktet rettet for selgerens regning. Kjøper må finne seg i at selger først forsøker å reparere produktet.

Du har også en mulighet til å rette kravet mot tidligere salgsledd (som produsent eller importør). Dersom du for eksempel kjøper en bil før reklamasjonsfristen på fem år er utløpt på den, er det ikke umulig at du kan henvende deg til nybilforretningen der bilen først ble kjøpt.

Ødelagt under transport

Selgers ansvar slutter når han sender pakken fra seg. Er den skadet under frakten, må du rette klagen til Posten. Men dersom skaden svært sannsynlig skyldes for dårlig innpakning av selger, er den selgeren du skal rette klagen mot.

To års frist

Også ved kjøp fra privatpersoner, gjelder regelen om at man må si ifra om mangler så raskt som mulig.

Hovedregelen man opererer med, er at man ikke kan klage på mangler når det er gått to år siden kjøpet fant sted - dersom da ikke selger har påtatt seg et lenger ansvar enn dette. Handler du fra profesjonell butikk er klagefristen 2 eller 5 år avhengig av hvor lenge varen er ment å vare.

Slik klager du

Også ved privatkjøp, bør du først klage direkte til den du har kjøpt varen av.

Men du har også muligheten til å ta saken videre til Forbrukerrådet ved problemer med selger, selv om du har kjøpt en av privatperson. Du kan lese mer om hvordan saksgangen i forbrukerklagesaker er i denne artikkelen.

 

Les også:

Privatkjøp og betaling

Klage på varekjøp

Klage på utenlandskjøp

Slik klager du på en vare

Klagefrister

Kjøpsloven