Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Billån med pant i bilen får du nå fra omtrent 4 prosent effektiv rente.

Det skiller 1,5 til 2 prosent mellom dyreste og billigste billån i dag. Prisen på billånene (pant i bilen) avhenger av egenkapitalandelen. De fleste skiller mellom 35 prosent egenkapital, 20 prosent, og ingen egenkapital.

Du kan se alle rentene i Finn billigste billån. Da kan du på hvem som er billigst med forskjellige lånestørrelser, og ulik andel egenkapital. Egenkapitalandelen er delt inn i tre klasser, 35 prosent egenkapital, 20 prosent og ingen egenkapital.

Dette avgjør hvem som er best

Det er en rekke kriterier som kan avgjøre hvilken långiver som er best for deg.

 • Størrelsen på etableringsgebyr og termingebyr: Det er store forskjeller på gebyrene. Dette gjør at lånestørrelsen får stor betydning for den effektive renten, siden disse lånene er forholdsvis små sammenlignet med boliglån. Dittbillån.no er et eksempel på dette. Denne banken har ingen etablerings,- eller termingebyrer. Relativt sett vil derfor lånet herfra bli gunstigere jo lavere lånet er.
 • Om bilen er definert som miljøvennlig: Noen långivere gir lavere rente til biler som er miljøvennlige. Eksempler på dette er S banken Grønt Billån og NAF Grønt Billån.
 • Hva slags utdannelse du har: Noen yrkesorganisasjoner med krav til en gitt utdannelse har avtaler på billån. Akademikerne har en billånsavtale med Danske Bank, Nordea med YS.
 • Hva slags medlemskap du har: Det er også andre organisasjoner og foreninger som har billånsavtaler. For eksempel NAF og LO.
 • Omfanget av kundeforholdet: I noen banker er kundeforholdet avgjørende for betingelsene. For eksempel DNB Saga.

Dette er de laveste rentene

I tabellene under finner ser du et lån på 250.000 kroner (nedbetalt på 3 år) i tre sikkerhetsklasser:

 • 35 prosent egenkapital
 • 20 prosent egenkapital
 • 0 prosent egenkapital

Lånestørrelsen avgjør hvilken långiver som er billigst. Ikke fordi den nominell renten endrer seg med lånestørrelsen, men fordi betydningen av etablerings- og termingebyrer slår inn forskjellig. De tre billigste lånene har verken etableringsgebyrer eller termingebyrer. Den effektive renten blir da lik på alle beløp. På de andre lånene vil den effektive renten bli lavere jo større lånene er.

På billån kan vi si det er tre klasser:

 • Lukket klasse: Du må være medlem eller ha tilhørighet i en organisasjon som for eksempel være med i en yrkesorganisasjon under Akademikerne.
 • Være medlem i en forening eller organisasjon, men der alle kan melde seg inn. For eksempel NAF.
 • Åpen klasse: For eksempel Sbanken

Dittbillån.no billigst i åpen klasse
I åpen klasse er Dittbillån.no best med 35 prosent egenkapital eller mer. Dette billånet er også billigst totalt sett - med en egenkapital fra 35 prosent og over.

Dittbillån er et billånstilbud fra AS Financiering (eid av Sparebanken Øst). Med 35 prosent egenkapital er renten 3,95 prosent. Lånet er helt uten gebyrer, slik at effektiv rente blir 4,02 prosent uavhengig av lånebeløp. Med 50 prosent egenkapital går renten ned til 3,75 prosent. De gir ikke lån hvis egenkapitalandelen er under 35 prosent.

Lukket klasse
I «lukket klasse» har Akademikerne det beste tilbudet når egenkapitalen er på minst 35 prosent. Da er den effektive renten renten 4,27 prosent. Den nominell renten øker til 4,8 prosent når du har en egenkapitalandel på mellom 20 og 35 prosent, opp til 5,30 prosent når egenkapitalen faller under dette. Akademikerlånet er også billigst når egenkapitalandelen er 20 prosent og null prosent.

LO Favør har en avtale med SpareBank 1 som skal gi en rabatt på 0,3 prosentpoeng, og lavere gebyrer. Det vil være individuelle forskjeller mellom Sparebank 1-bankene.

Disse er med her: Akademikerne/Danske Bank, LO/SpareBank 1, Sykepleierforbundet/DNB, YS/Nordea

Åpent medlemskap
Gjennomgående er USBL-avtalen med DNB og NAF-avtalen med Nordea de billigste i denne klassen. Men de er ikke blant de billigste totalt sett.

Disse er med her: NAF/Nordea, NBCC/Spb 1 Østlandet Finans, USBL/DNB

Her er oversikten over de beste billån-tilbyderne akkurat nå. Listen er sortert etter effektiv rente innenfor hver av kategoriene.

De fulle listene finner du her: Finn billigste billån.

I kolonnen for Effektiv vise effektiv renten med et lån på 250.0000 kroner nedbetalt på tre år. I kolonnen for Gebyrer vises de totale gebyrene (etableringskostnad og termingebyrer) i løpet av de tre årene.

35 - 50 prosent egenkapital

Selskap Effektivt Gebyrer
Dittbillån.no - AS Financiering 50% 3,82% 0
Dittbillån.no - AS Financiering 4,02% 0
Akademikerne - Danske Bank 4,27% 1920
LO - Spb 1 Finans Østlandet 4,73% 4240
YS - Nordea 4,78% 3810
DNB Grønt Billån 4,78% 3600
AS Financiering Grønt Billån 4,83% 4810
LO - Spb 1 Finans Nord-Norge 4,84% 4240
LO - Spb 1 SR-Finans 4,84% 4240
NAF Grønt Billån - Nordea 4,87% 4160
DNB Saga 4,91% 4120
Sykepleierforbundet - DNB 4,91% 4120
USBL - DNB 4,91% 4120
Eika Kredittbank Grønt Billån 4,93% 3430
NAF Billån - Nordea 4,98% 4160
NBCC - Spb 1 Østlandet Finans 5,05% 4225
Spb 1 SR-Finans Grønt Billån 5,12% 4120
DNB 5,12% 4320
AS Financiering 5,13% 5920
Santander 5,13% 4160
Nordea 5,14% 4360
Spb 1 SR-Finans 5,28% 4720
Brage Finans 5,28% 5920
Spb 1 Finans Østlandet 5,32% 5260
Spb Sogn og Fjordane 5,33% 4900
Spb 1 Finans Nord-Norge 5,42% 5260
Eika Kredittbank 5,43% 4700
Sbanken Grønt Billån 5,55% 0
Sbanken 6,00% 0
Danske Bank 6,20% 4660

 

20 prosent egenkapital

Selskap Effektivt Gebyrer
Akademikerne - Danske Bank 5,04% 1920
Eika Kredittbank Grønt Billån 5,45% 3430
YS - Nordea 5,51% 3810
DNB Grønt Billån 5,51% 3600
Sbanken Grønt Billån 5,55% 0
AS Financiering Grønt Billån 5,61% 4810
LO - Spb 1 SR-Finans 5,62% 4240
DNB Saga 5,64% 4120
Sykepleierforbundet - DNB 5,64% 4120
USBL - DNB 5,64% 4120
NAF Grønt Billån - Nordea 5,66% 4160
NAF Billån - Nordea 5,76% 4160
Nordea 5,76% 4360
DNB 5,81% 4320
LO - Spb 1 Finans Østlandet 5,88% 4240
Spb 1 SR-Finans Grønt Billån 5,90% 4120
Santander 5,92% 4160
AS Financiering 5,96% 5920
LO - Spb 1 Finans Nord-Norge 5,99% 4240
Sbanken 6,00% 0
Spb 1 SR-Finans 6,07% 4720
Brage Finans 6,07% 5920
Eika Kredittbank 6,11% 4700
NBCC - Spb 1 Østlandet Finans 6,20% 4225
Spb Sogn og Fjordane 6,32% 4900
Spb 1 Finans Østlandet 6,47% 5260
Spb 1 Finans Nord-Norge 6,58% 5260
Danske Bank 6,99% 4660

0 prosent egenkapital

Selskap Effektivt Gebyrer
Akademikerne - Danske Bank 5,57% 1920
Sbanken Grønt Billån 6,10% 0
LO - Spb 1 SR-Finans 6,41% 4240
YS - Nordea 6,45% 3810
DNB Grønt Billån 6,46% 3600
Eika Kredittbank Grønt Billån 6,50% 3430
DNB Saga 6,59% 4120
Sykepleierforbundet - DNB 6,59% 4120
USBL - DNB 6,59% 4120
NAFGrønt Billån - Nordea 6,60% 4160
AS Financiering Grønt Billån 6,61% 4810
LO - Spb 1 Finans Nord-Norge 6,68% 4240
LO - Spb 1 Finans Østlandet 6,68% 4240
Spb 1 SR-Finans Grønt Billån 6,69% 4120
Sbanken 6,75% 0
NAF Billån - Nordea 6,76% 4160
Brage Finans 6,81% 5920
Spb 1 SR-Finans 6,86% 4720
DNB 6,86% 4320
Nordea 6,93% 4360
AS Financiering 6,97% 5920
Santander 6,98% 4160
NBCC - Spb 1 Østlandet Finans 6,99% 4225
Eika Kredittbank 7,12% 4700
Spb 1 Finans Nord-Norge 7,27% 5260
Spb 1 Finans Østlandet 7,27% 5260
Danske Bank 7,52% 4660

Flertallet av billånene har ulike renter på de tre forskjellige egenkapitaltrinnene. Det kan derfor bli dyrt å gå litt over en grense på egenkapitalandelen.

I gjennomsnitt går renten opp med 0,77 prosentpoeng fra 5,14 prosent til 5,91 prosent når egenkapitalandelen gått ned fra 35 prosent til 20 prosent. Den gjør et ytterligere hopp med 0,82 prosentpoeng til 6,73 prosent når egenkapitalandelen går under 20 prosent.

Billån med pant i fast eiendom

Har du mulighet til å ta pant i fast eiendom, kan du få billigere lån. Men det er blant annet avhengig av hva slags sikkerhet dette lånet får. Det beste alternativet for de fleste er å utvide det eksisterende boliglånet. Har du sikkerhet nok, og må gå til en annen bank kan også dette lånet bli billigere Men det er sikkert at den effektive renten er lavere enn på de beste billånene.

Hvis du tar pant i boligen må du også sørge for betale like mye avdrag som du ellers ville gjort på et billån. Å finansiere en bil med et 20-års pantelån, er ikke fornuftig. Et annet moment er at du bruker opp panteplassen som kan være nyttig til annet bruk.

For å finne ut hvor mye ekstra du skal betale på billånet inne i et boliglån kan du bruke kalkulatoren «Lån med restverdi». Da legger du inn rentesatsen på boliglånet, bestemmer nedbetalingstiden, og til hvilken restverdi du skal nedbetale lånet til. Beløpet du kommer frem til legger du til terminbeløpet du har i dag.

Her finner du Finn billigste boliglån.

Lån via arbeidsgiver

En del arbeidsgivere har en låneordning der de ansatte kan få billån til den laveste rentesatsen uten å bli fordelsbeskattet av det. Normrenten angir grensen for dette. Slike lån gis gjerne i samarbeid med et finansieringsselskap, der bedriften betaler den overskytende renten. Denne typen av lån vil være bedre enn å ta opp enn boliglån.

Subsidierte lån fra bilselgeren

I noen tilfeller kan du få finansiert bilen med et subsidiert lån fra bilmerket. Det er ingenting i veien for å benytte seg av det. Eneste tilfellet er om du kunne fått et like stort avslag i bilprisen som det rentesubsidien er verdt. I et slik tilfelle ville rentefradraget gjøre at det subsidierte lånet ikke lønnet seg.

 

Se også

Guide til billån

Guide til privatleie av bil

Guide til boliglån

Låne av arbeidsgiver

Guide til forbrukslån

Dette må du vurdere ved låneopptak

Markedsoversikter:

Finn billigste billån
Billånslisten her består av «ekte» billån. Det vil si lån med pant i bilen. Kalkulatoren oppgir effektiv rente for billån med egenkapitalandel på 35 prosent, 20 prosent og null egenandel.

Finn billigste boliglån
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Finn billigste forbrukslån
Forbrukslån er lån som gis uten noen form for tilleggssikkerhet. Det er derfor renten også er de høyeste blant vanlige lån. Vi har sett på långiverne som satser spesielt på usikrede lån.

Kalkulatorer:

Privatleie av bil - kalkulator
Kalkulatoren sammenligner kostnadene ved å leie eller eie bilen over en treårsperiode.

Annuitetslånskalkulator
Kalkulatoren beregner effektiv rente, sum renter og gebyr, samt hvilket terminbeløp du må betale. Det blir beregnet en nedbetalingsplan for inntil de 12 første terminene, og årssummene for samtlige år.

Lån med restverdi
Lån med restverdi brukes oftest i forbindelse med billån. I stedet for at lånet nedbetales til null, betales det ned til bilens restverdi.

Serielånkalkulator
Beregn hva du må betale per termin på et serielån. Viser de første 24 terminene på lånet. Kalkulatoren regner effektiv rente.