Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Har du sterke meninger om den fremtidige oljeprisen, finnes det en rekke måter å spekulere i dette på.

Oljeprisen har mer enn halvert seg på et halvt år. Enkelte mener tiden er moden for å satse på prisoppgang, mens andre argumenterer for videre nedgang. Uansett hvilket syn du har, er det fullt mulig å spekulere i oljeprisen. Du kan spekulere i oppgang eller nedgang ved hjelp av ulike råvareinstrument som kan kjøpes på børsen gjennom en aksjemegler på nett (nettmegler). Du kan kjøpe instrumenter som følger oljeprisen og du kan kjøpe instrumenter som forsterker svingningene i oljeprisen.

Gøyere enn Lotto

Råvarespekulasjon i finansielle instrumenter er ingen investering, mener Smarte Penger. Dette er ren spekulasjon som ligger nærmere Lotto enn investering. Slik spekulasjon er best egnet til kortsiktige veddemål, særlig gjelder dette såkalte gearede produkter som forsterker prisbevegelsene. På lang sikt er forventet avkastning altfor lav til å kunne forsvare risikoen. Men treffer du på veddemålet, er dette gøyere enn Lotto!!

 Alternative måter å spekulere i oljeprisen på

  • Finansielle instrumenter: Høy risiko
  • Finansielle instrumenter: Ekstrem risiko (turbo-produkter)
  • Aksjer
  • Aksjefond

Finansielle instrumenter: Høy risiko

Beskrivelse: Det er en skog av ulike finansielle instrumenter som er rettet mot råvarepriser. De vanligste som er tilgjengelig for folk flest går under navnet ETF ETC og ETN. Dette er papirer som typisk er utstedt av en stor bank, det kan være gjeldspapirer, opsjoner eller warranter. Det kan også være fysiske varer. Du må gjennom en egnethetstets på nettmeglerens nettside for å få lov til å kjøpe ETC og ETN, mens ETF har du lov til å kjøpe uten en slik sjekk.

For nybegynnere er det mest naturlig å se på de ugearede produktene som BRENT DNM for nordsjøoljen eller USO – United States Oil Fund for den amerikanske. Effekten blir som regel den samme, og man spekulerer her rett og slett på oppgang på samme måte som når man eier en aksje.

Les mer om ETN, ETF og ETC.

Mulige produkter:
Brent DMN (uten gearing, speiler oljeprisen)
BULL BRENT DNM (ETN med 2 x gearing, vedder på stigende oljepris)
BEAR BRENT DNM (ETN med 2 x gearing, vedder på fallende oljepris)
BULL OLJE x 4 CZ. (ETN med 4 x gearing, vedder på stigende oljepris)
BEAR OLJE x 4 CZ. (ETN med 4 x gearing, vedder på fallene oljepris)

Verdipapirene fra DNM (DNB Markets) som er listet opp ovenfor er gearet. En gearing på 2-gangers betyr dobling av avkastning, begge veier. Dersom oljeprisen er 50 USD og stiger i tilnærmet rett linje med 50 prosent, til 75 USD, vil en plassering i BULL BRENT DNM stige med det dobbelte, dvs ca 100%. På samme måte vil et rettlinjet fall på 50% til 25 USD føre til en nærmest nulling av BULL BRENT, dvs et verdifall på 100 prosent. Bull henspeiler alltid på oppgang, mens bear alltid henspeiler på nedgang.

Kostnader: Lave kostnader. Du betaler kurtasje til nettmegleren på samme måte som ved kjøp av aksjer. I tillegg spread. ETF-er har en årlig kostnad på gjerne 0,3 prosent (varierer), mens ETN-er og ETC er som regel er uten forvaltningskostnad, men enkelte har likevel et ørliten forvaltningsgebyr.

Smarte Pengers vurdering: De finansielle instrumentene gir deg beste muligheter til rendyrket spekulasjon i oljeprisen (eller andre råvarer som gull, korn, etc). Du kan da velge instrumenter med gearing slik at verdistigningen blir høyere enn en eventuell prisoppgang på olje. Et eventuelt tap bli tilsvarende forstørret.

Slik handler du: Finansielle råvareinstrument kjøper du på børsen via en aksjemegler på nett (nettmegler). Mange råvareinstrumenter handles på utenlandske børser. Derfor bør du velge en norsk megler som tilbyr handel på utenlandske børser, i alle fall USA-børsen. Se avsnitt lenger ned i denne artikkelen for detaljert beskrivelse over fremgangsmåte for å kjøpe råvareinstrumenter.

Finansielle instrumenter: Ekstrem risiko (turbo-produkter)

Beskrivelse: ETN

Det finnes verdipapirer som kan gi deg  avkastning lik 10-gangen av oljeprisoppgangen. Men risikoen er naturligvis like ekstrem. Slike verdipapir har flere navn: minifutures, knock-out warrants, og Unlimited Turbo Long- eller -Short (som det heter i listene hos nettmegleren).

«Long» betyr at verdipapiret gir gevinst ved oljeprisoppgang, mens «short» betyr at verdipapiret gir gevinst ved oljeprisnedgang.

Mulige produkter:

B LONGOLJE W CZK Unlimited Turbo Long (gir gevinst dersom oljeprisen stiger)
B SHRT X CZK Unlimited Turbo Short (gir gevinst dersom oljeprisen faller)

Tabellen viser at slike turboprodukter kan gi turbo-avkastning, men naturlig nok også turbo-tap. Minus 10.000 kroner betyr at hele investeringen er tapt. Se i tabellen under hvorfor.

Avkastningen av 10.000 kroner i turboproduktet B LONGOLJE W
Utvikling i oljeprisen Avkastning i % Avkastning i kroner
50% 665% 66 514
30% 395% 39 486
10% 125% 12 459
0% -5% -514
-5% -73% -7 270
-10% -100% -10 000
30% -100% -10 000
Antar at oljeprisen er 50 USD. Nedside-barrieren i denne knock-out warranten er 46,49 USD. Kilde: Smarte Penger, Nordnet.

Disse papirene har en barriere som gjør dem verdiløse umiddelbart dersom denne barrieren brytes. Dette høres komplisert ut, men barrieren er kun et automatisk stopp-loss nivå. Om oljeprisen faller under dette nivået vil en Unlimited Turbo Long bli nullet. Over dette vil verdipapiret stige krone for krone.

La oss anta oljepris 50 USD. I skrivende stund omsettes en slik Unlimited Turbo Long med en nedsidebarriere på 46,49 kroner. Denne kan du forvente å betale ca 50-46,49 = 3,51 for pluss en liten margin. La oss si 3,70 i regneeksempel. På nettet oppgis imidlertid ofte denne prisen delt på 10. Dette for at det skal se billigere ut. Man du må imidlertid gange med 10 for å få en meningsfull sammenligning i kroner.

Om oljeprisen stiger 50 prosent, altså fra 50 til 75 kroner, er en slik Unlimited Turbo Long verdt 75 – barriere 46,49 = 28,51 (igjen er det en liten margin. La oss si 28,30). Dette er med andre ord en (28,30-3,70)/3,70) = 665 prosent oppgang på kapitalen din i forhold til inngangskurs. En ekstrem avkastning altså!

På den annen side vil et fall på bare 10 % i oljeprisen bety at oljen faller fra 50 til 45, og dermed brytes nedsidebarrieren på 46,49 og du taper dermed hele innsatsen (-100% i avkastning).

Kostnader: Lave kostnader. Som ETN-er ellers.

Smarte Pengers vurdering: Denne formen for tradingprodukter er veldig anvendelig du ønsker å ta et konkret veddemål på retningen i en råvare. Den sterke gearing-effekten og automatiske stopp-loss funksjonen betyr at man kan ta posisjoner som gir stor gevinst om man har rett. Det er imidlertid fort gjort å tape alt. Dette er absolutt ikke sparing, men lotto for viderekommende.

Slik handler du: Se neste avsnitt.

Slik kjøper du finansielle instrumenter steg for steg

Her viser vi deg steg for steg hvordan du går frem for å gjennomføre en handel i oljederivater. Trinnene er generelle, men vi har tatt utgangspunkt i Nordnetts handelsplattform. 

  1. Åpne en vanlig aksje/fondskonto hos en aksjemegler på nett (nettmegler) som tilbyr dette, f.eks hos Nordnet, og sett inn penger.
  2. Hos nettmegleren må du aktivere muligheten for å handle kompliserte verdipapirer. Da må du gjennom en hensiktsmessighetstest, som er et pålegg i hele EU/EØS. Hos nettmegleren klikker du deg typisk inn på «Mine avtaler» e.l. Hos Nordnett går du inn i på «Min konto» og deretter kontoinnstillingene «Mine avtaler og abonnement». Dersom du oppgir ikke å ha nok kunnskap om kompliserte verdipapirer, blir du i henhold til regelverket nektet tilgang til slike handler. PS: Denne aktiveringen er ikke nødvendig ved handel av ETF-er, heller ikke ETF-er det er knyttet råvarer til og tradingprodukter.
  3. For å handle (kjøpe) et verdipapir som utvikler seg prismessig likt som Nordsjøoljen søk opp BRENT DNM eller gå inn på websiden der handel i råvarer er beskrevet.
  4. Det er også mulig å øke risikoen (gearede posisjoner) slik at avkastningen øker mer mer prisoppgangen på olje. Og det er mulig å ta motsatt veddemål, tjene på at oljeprisen faller. Dette defineres som tradingprodukter. Hos Nordnett går du inn på menyen for «Aksjer» og velg «Tradingprodukter». Inne på søkemotoren der velg underliggende «Brent Fu», som er referanseoljen for Nordsjøen, Brent Blend Future. Du vil da få opp listen over slike tradingprodukter.

Listen over bull- og bear råvare-ETN-er:

 

Gearingprodukter. De såkalte bull- og bearproduktene finner du listet opp hos en nettmegler som tilbyr slikt salg. Bildet er fra Nordnets råvareliste. Den viser omsatte kurser, spread (forskjell mellom tilbudt kurs og etterspurt kurs, type olje, gearing, hvor «400 %» betyr at produktet satser på oppgang i oljeprisen og at alle endringer forsterkes med 400 prosent (4-gangern). Står det minus foran (f.eks -400 %), så gir produktet positiv avkastning dersom oljeprisen utvikler seg negativt, du gambler på prisfall. Alle disse verdipapirene er såkalte ETN. Kostnaden er 0,75 prosent. Kilde: Nordnet.

Kun egnet til kortsiktig spekulasjon

Gearingprodukter som bull og bear er uegnet til langsiktig sparing på grunn av den såkalt daglige rebalanseringen. Dersom produktets markedsverdi svinger både opp og ned i din eiertid (hvilket er helt normalt) så spiser det av verdien. Prosenter ned er nemlig vanskelig å hente inn igjen. Om noe faller 50% (Fra verdi lik 100 til 50) må det stige 100% for å komme opp igjen (øke fra 50 til 100). Sikk-sakk bevegelser i underliggende vil derfor som regel systematisk redusere verdien på et gearet produkt som de vanlige bull- og bear produktene.

Amerikansk olje

Vil du heller handle den amerikanske oljen er det et rikholdig utvalg av verdipapirer notert i USA som gir mulighet for dette. I Nordnet’s system må du søke opp disse selv, og de vil bli handlet på lik linje med en amerikansk aksje. Den mest kjente ETF for amerikansk olje er USO, United States Oil Fund. Det er en ren oljepriseksponering, på lik linje med den overnevnte BRENT DNM for nordsjø-olje. Den gode websiten ETF Database gir oversikt over de amerikansknoterte olje- ETF’ene. Foruten nevnte USO kan man her få gearede ETF’er og ETF’er med invers (short) eksponering. Man kan også ha gearet shorteksponering.

Gearing

Du kan også oppnå gearing-effekt ved å belåne en pengeplassering. Da oppnår du såkalt svingstang-effekt. den prosentvise avkastning både opp og ned forsterkes. Bruk Smarte Pengers gearing-kalkulator for å beregne avkastningen i begge retninger av gearing.

Har du f.eks en egenkapital på 200.000 kroner og 800.000 kroner, og investerer summen av dette, dvs 1 million kroner, har du en gearing lik 5.

Eksempel: Dersom du oppnår 10 prosent avkastning på millionen tilsvarer det 100.000 kr. Dine egne penger utgjorde bare 200.000 kroner som når har gitt deg 100.000 kroner i avkastning, det tilsvarer 50 prosent avkastning på egenkapitalen: 100.000/200.000. Avkastningen er altså blitt 5 ganger så høy med gearing.

Ved lånefinansiering av en investering, bør du alltid ta høy nok risko i investeringen, slik at sannsynligheten er høy for at avkastning overgår lånekostnaden. I så måte er bankenes storsalg av lånefinansierte aksjeindeksobligasjoner (strukturerte spareprodukter) et eksempel på en håpløs lånefinansiert investering. Hovedinnholdet i disse produktene var bankinnskudd og derfor var avkastning nærmest dømt til å være lavere enn lånekostnadene. 

Husk også på at dersom du har eksisterende gjeld, typisk boliglån, er alle dine investeringer lånefinansiert, og du må finne investeringer som slår lånerenten. Aksjefond kan forventes å gjøre det, men ikke obligasjonsfond. Råvareinstrumentene har egentlig heller ikke høy nok forventet avkastning til å slå noe som helst, det er mer et 50/50-veddemål. Dersom det slår til, overgår avkastningen gjerne alle andre alternative plasseringer.

Ikke tror du slår markedet

NB: Finansielle instrumenter er ikke sparing, men et meget godt alternativ til Lotto. I motsetning til Lotto hvor man vet at man har flaks når man vinner, kan derivater i det miste få deg til å tro at gevinsten skyldtes dyktighet. Men skal vi være ærlig behøver du flaks. Markedet for finansielle instrumenter er kanskje verdens mest profesjonelle marked. Husk på at enhver handel du gjør, så finnes det en i andre anden som antagelig jobber med dette på heltid. Å tro at man skal vite mer de øvrige aktørene kan sammenlignes med å sette seg ved et av de store pokerbordene i las Vegas i den tro at man er flinkere enn gutta med mørke briller.

Null-sum-spill

I aksjemarkedet skapes verdier ved at bedriften f.eks kjøper inn råvarer, bearbeider dem (tilfører den verdi) og selger dem til en høyere pris. Men i råvaremarkedet skjer det ingen verdiskapning i råvaremarkedet. En gullklump eller fat med olje skal i prinsippet ikke øke i verdi. Det er kun når uventede endringer i tilbudet eller etterspørselen inntreffer at prisen endres. Egentlig er det hele et veddemål mellom to aktører, hvor den ene tror på oppgang og den andre tror på nedgang. Den ene vinner, mens den andre taper, dvs et null-sum-spill. Renten på enkelte slike papir kan imidlertid gi litt avkastning, men til gjengjeld må det trekkes fra for kostnader. Ofte er det egentlige motivet for å kjøpe råvareinstrumenter å sikre seg mot en prisutvikling som er ugunstig for bedriften, altså redusere risiko.

Aksjer kan også benyttes til indirekte råvarespekulasjon

Beskrivelse: Verdien på aksjeselskap som utvinner råvarer er sterkt påvirket av råvareprisen. Det samme gjelder selskaper som er underleverandører til en råvareindustri.

Mulige produkter: Statoil, DNO ASA, Seadrill, Subsea 7, Exxon Mobile (Dette er ingen anbefaling fra Smarte Penger, kun eksempler).

Kostnader: Svært lave kostnader. Kurtasjen utgjør i underkant av 50-80 kroner for en handel på 100.000 kroner. Spread, dvs forskjell mellom kjøpskurs og salgskurs kan utgjøre noen promille.

 Smarte Pengers vurdering: Enkeltaksjer gir i gjennomsnitt like høy avkastning som aksjefond (før man trekker ut aksjefondets kostnader). Men ønsker du en enda mer spekulativ innretning mot oljeprisen, må du over på finansielle instrumenter med høyere risiko og med høyere mulig avkastning.

 Slik handler du: Aksjer kjøper du på børsen via en aksjemegler på nett (nettmegler). Ønsker du å kjøpe aksjer notert på utenlandske børser, må du velge en megler som tilbyr dette. Ikke alle gjør det.

Aksjefond kan også benyttes

Beskrivelse: Noen få norskregistrerte aksjefond finnes innenfor råvaresektoren, men ingen rene olje-bransjefond.

Mulige produkter: DNB Global Energy, Handelsbanken Råvarefond.

Kostnader: Årlig forvaltningsgebyr, om lag 1,5 prosent i aktive aksjefond og omkring 0,3 prosent i indeksfond. Enkelte krevere også kjøps- og salgsgebyr.

 Smarte Pengers vurdering: Aksjefond er i utgangspunktet langsiktig fornuftig sparing da det gir god avkastning over tid og er godt regulert. Er langsiktig sparing ditt motiv, bør du derimot styre unna bransjefond. Du kan ikke forvente at slike fond gir deg bedre avkastning enn øvrige aktive aksjefond eller indeksfond. Du må ha flaks for å treffe blink med rett bransje.

Slik handler du: Aksjefond kjøper du direkte fra aksjefondsforvalter, i bank eller fra en fondsportal (f.eks Nordnet).

 

Les også:

Forklaring til ETF og de finansielle instrumentene ETN og ETC.

Oversikt over aksjemeglere på nett

Kalkulator:

Gearingkalkulator
Kalkulatoren viser hvilken effekt låneopptak har på egenkapitalavkastningen og risiko.