Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Beløpsgrenser og skattegrenser for 2017 gir studentene smuler igjen for å jobbe for mye.

Tjener en student over 172.597 kroner i 2017 beskattes det overskytende med mellom  72 og 85 prosent. Det viser Smarte Pengers beregninger basert på de nye skattetrinnene samt Lånekassens inntekts- og formuesgrenser for 2017.

Når inntekten passerer Lånekassens inntektsgrense taper studenten 50 prosent av stipendet. Dette 50 prosent-tapet av hver krone tjent kommer i tillegg inntektsskatten, som er 22,57 prosent ved denne grensen. I sum gir det en effektiv skatt på 72,57 prosent, dvs 50 prosent + 22,57 prosent).

Når studenten passerer neste trinn for skattesatsene (215.342 kroner) blir effektiv beskatning av de neste lønnskronene 82,93 prosent, dvs 50 prosent + 32,93 prosent. I det tredje intervallet stigger effektiv skattesats til 84,61 prosent. Dette gjelder i intervallet 230.951 kroner til 255.757 kroner. Da er hele stipendet , og marginalskatten går ned til 43 ,61 prosent.

Lønnen «beskattes» på to måter ved å jobbe for mye som student:

  • Tapt stipend fra Lånekassen
  • Skatt på inntekt

I denne artikkelen summerer vi effekten av disse to faktorene og omtaler det som «skatt». Kronene forsvinner nemlig tilbake til Staten uansett om det er til Lånekassen eller Skattekontoret. For studentens lommebok er dette som skatt å regne.

Kan gi en timelønn på 24 kroner timen

Hver sjette student opplever avkortning på grunn av for høy inntekt eller formue, viser nye tall fra Lånekassen.
– Vi tror de som ikke får fullt utdanningsstipend fordi de har hatt for høy inntekt eller formue, er klar over at de har oversteget fribeløpene. De som ønsker å jobbe mer enn fribeløpet gir rom for, kan selvsagt gjøre det, det har ingen annen konsekvens enn at de får en mindre del av lånet omgjort til stipend, sier Liv Simonsen, fagdirektør i Lånekassen.

Sjefredaktør i Smarte Penger Rune Pedersen tviler på det:

– Kuttet i stipendet gir i realiteten mellom 74 og 85 prosent skatt. Dersom studenten har en timelønn i deltidsjobben på 160 kroner, sitter studenten igjen med mellom 24 og 42 kroner timen etter skatt. Jeg tviler på om noen i Norge er villig til å arbeide for en så lav timelønn. At studenter overskrider denne grensen må derfor skyldes uvitenhet eller at studentene feilberegner, sier Pedersen.

Marginalskatten på lønn

I tabellen under ser du marginalskatten for en student med lån og stipend i Lånekassen. Skatten utgjøres av inntektsskatt + kutt i stipend. Det er inntektsintervallene markert i rødt hvor Lånekassens regler om stipendkutt slår inn.

Hvert inntektstrinn har en skattesats. Ingen sats har «tilbakevirkende» kraft på inntektene du har tjent opp før et nytt trinn passerers. For eksempel har enhver krone du tjente inntil 49.650 kroner null i skatt uansett hva dine samlede inntekter skulle beløpe seg til gjennom året. Når inntekten passeres 241.050 kroner er hele stipendet tapt og du får ikke lenger noe kutt fra Lånekassen. Marginalskatten faller derfor tilbake til ordinær marginalskatt etter denne grensen.

Lønnsintervall Skatt
0 – 54.650 0,00%
54.650 – 73.884 25,00%
73.885 – 90.879 8,20%
90.790 – 158.800 21,64%
158.801-168.058 22,57%
172.597 – 215.341 72,57%
215.342 – 230.950 82,93%
230.951 – 255.757 84,61%
255.758 – 580.650 34,61%
580.651 – 930.050 43,72%
930.051- 46,72%

 

Marginalskatten på formue

Tabellen under viser marginalskatten på formue. Dvs hva skatten blir per krone du øker formuen med. Overstiger du formuesgrensen på 370.305 kroner med bare en krone, blir den «beskattet» med 20 prosent gjennom tapt stipend. Når formuen passerer 566.004 kroner er det ikke mer stipend å tape.

Først når formuen overstiger 1,2 millioner belastes det ordinær formuesskatt. Tabellen gjelder for én person.

Marginalskatt på formue for studenter
Formue Skatt
0 – 370.304 0,00%
370.305 – 566.004 20,00%
566.005 – 1.200.000 0,00%
1.200.000 – 0,85%
Kilde: Smarte Penger

Slik reduseres stipendet

Lånekassen opererer med beløpsgrenser både for formue og inntekt, og sjekker opp med likningen din om du har tjent for mye eller om du har for stor formue. I 2013 opplevde 29.100 studenter stipendkutt på grunn av for høy inntekt.

For 2015 er inntektsgrensen 162.769 kroner. Dersom du vil ha maksimalt stipend fra Lånekassen, kan du ikke tjene mer enn denne summen i løpet av hele 2015. Med «inntekt» menes både lønn og kapitalinntekter (rente, aksjegevinst, etc) sett under ett.

Stipendet reduseres med 50 prosent av det du har tjent for mye dersom du har fått støtte i ti måneder i samme kalenderår. Har du fått støtte i fem måneder, blir stipendet redusert med 25 prosent av det du har tjent for mye.

Eksempel: Du har tjent 172.769 kroner. Det er 10.000 kroner over Lånekassens inntektsgrense. Da reduseres stipendet tilsvarende halvparten av de 10.000 kronene. Dvs 5.000 kroner i redusert stipend.

Lånekassen foretar en behovsprøving mot inntekten og formuen i likningen samtidig med sjekk av beståtte eksamener, før omgjøring fra lån til utdanningsstipend. Maksimalt kan du tape 39.140 i stipend. Med Smarte Pengers stipendreduksjonskalkulator kan du beregne selv.

Formuesgrensen er på 370 304 kroner, for gifte eller samboere med felles barn er formuesgrensen 711 200 kroner for 2015. Har du mer enn dette i formue, blir stipendet redusert med to prosent per måned av den delen av formuen som er over beløpsgrensen.

For eksempel vil det ikke lønne seg å motta forskudd på arv hvis dette medfører at stipendet blir redusert. Da lønner det seg å vente med overføringen til dette kan skje uten slike konsekvenser.

 

Les også:

Mer detaljer om reglene for stipend og lån

Kalkulatorer:

Smarte Pengers stipendreduksjonskalkulator
Beregn om du risikerer å miste eller få redusert stipendet ditt, og eventuelt hvor mye.

Smarte Pengers stipendreduksjoner når du har barn
Beregn hvor mye du risikerer i reduksjon i utdanningsstipendet og forsørgerstipendet i Lånekassen.