Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

De beste avtalene er et tapsprosjekt for tilbyderne, men flott for strømkjøperen.

De aller billigste har nemlig null i fortjenestepåslag. Hele 2.000 kroner årlig skiller disse null-påslagsavtalene og dyreste strømavtale (forbruk på 25.000 kwh per år).

Påslaget fra kraftselgeren skal dekke kostnader til e-sertifikater, driftskostnader og fortjeneste. Nå er det ikke store kostnadene forbundet med salg av kraft. Dette er bare en fakturatjeneste, slik at kostnadene til dette er svært små. Selve strømleveransen er det netteieren som sørger for.

Det er salgs- og markedsføringskostnadene som er den store kostnaden for strømselgerne. Når du ser store annonser, og blir oppringt av telefonselgere vet du at strømproduktet de selger må være dyrt. Kundene lokkes også med prisgarantier, forsikringsprodukter, uten av disse har noen særlig verdi.

Flere kraftleverandører har også opprettet et nytt billig-produkt som kan skinne på Konkurransetilsynets prisliste, mens de gamle kundene holdes igjen på en dyrere avtale. Smarte Penger har også registrert at flere tilbydere faktisk har økt prisen for de gamle kundene «som likevel ikke følger med» for å kunne gi en konkurransedyktig pris til nye kunder.

Norges billigste avtaler

Spotpris er alltid billigere enn den umoderne «standard variabel pris,» som ikke er noe annet enn en dyr spotpris.  I spotprisene er det bare påslaget i forhold til markedsprisen på strøm som selskapene konkurrerer på. Grunnlaget er gjennomsnittlig månedspris fra Nordpool. Deretter legges det på et påslag i kroner eller øre per kwh (eller en kombinasjon) eller null i påslag.

Les mer om typer strømavtaler.

Velg derfor en leverandør som har null i påslag, men husk på å takke nei når du blir ringt opp uansett hvor gode argumenter som fremlegges. De andre avtalene er dårligere, har Smarte Pengers tidligere gjennomgang vist. Velg en leverandør som tar etterskuddsvis betaling da det sikrer mot tap ved konkurs.

Under presenterer vi en oversikt over hvem som tilbyr den billigste spotprisavtalen akkurat nå. Denne oversikten viser hva som lønner seg for en husholdning med et forbruk på 25.000 kWh årlig.

Kalkulator: Finn den billigste strømavtalen for ditt forbruk.

Akkurat nå er det følgende  disse ligger øverst på listen, alle med 0 i påslag og 10.000 kroner i årspris: Akraft Spot15, Gudbrandsdal Energi Social Spot, Kraftinor Lavpris Mobil, Lærdal Energi  LE eSpot, Rauma Energi Kraft Spot Web og Telinet Spotpris Online.

Alle disse har etterskuddsvis betaling. Unntaket er Telinet Spotpris Online som har forskuddsvis betaling. Dermed kan du se bort fra dette selskapet, betal aldri forskuddsvis.

Men de fem andre deler altså førsteplassen. Du kan lese mer om disse alternativene under tabellen.

De 10 billigste strømavtalene   Påslag   Melde-
Leverandør Produkt Årspris i øre i kr Betaling plikt
Akraft Spot 15 10 000 0,00 0 Etter Ja
Gudbrandsdal Energi Social Spot 10 000 0,00 0 Etter Ja
Kraftinor Lavpris Mobil 10 000 0,00 0 Etter Ja
Lærdal Energi LE eSpot 10 000 0,00 0 Etter Ja
Rauma Energi Kraft Spot Web 10 000 0,00 0 Etter Ja
Telinet Energi Telinet Spotpris Online 10 000 0,00 0 Før Ja
NorgesEnergi Gul e-Spot 10 168 0,00 168 Etter Ja
Hafslund webspot 10 191 0,00 191 Etter Ja
Fortum eStrøm 10 195 0,78 0 Etter Ja
Ustekveikja Energi Spot-On VM Geilo 10 198 0,79 0 Etter Ja
De 10 dyreste strømavtalene          
Kraftinor Lavpris 11 305 2,88 585 Etter Ja
LOS Innkjøpspris 11 313 2,90 588 Akonto Nei
Telinet Energi Telinet Spotpris 11 338 3,00 588 Før Ja
Fortum eSpot 11 388 5,55 0 Etter Ja
Eidsiva Innlandspot 11 400 3,63 492 Etter Nei
Gudbrandsdal Energi Markedskraft (spot) 11 475 5,90 0 Etter Ja
Kraftinor Markedskraft Privat 11 493 3,63 585 Etter Nei
Hafslund Spotpris m/prisovervåking 11 587 3,95 599 Etter Nei
Rauma Energi Kraft Spot 11 783 5,93 300 Etter Nei
Fortum Co2-fri 11 926 5,35 588 Etter Nei

OBS! Strømproduktene som ikke følger retningslinjene for å bli med på Konkurransetilsynet kan ta annen (og høyere) månedlig gjennomsnittspris enn det Nordpool opererer med. Da bruker selskapet et forbruksvektet snitt, slik at strømprisen blir noe høyere enn den er på standardavtalene. Denne merprisen er ikke tatt med i prisoversikten. Dette har i praksis ingen betydning fordi disse avtalene uansett er dyrere enn standardavtalene

Null-påslagsavtalene

Med null i påslag må altså nødvendigvis leverandørene tape på dette tilbudet grunnet de må dekke kostnadene for el-sertifikatene. I tillegg til andre kostnader strømselgerne har. 

Men nullpåslaget har en annen funksjon. Avtalene kalles innad i bransjen for lynavleder-produkter. Slike null-påslag-avtaler sender leverandøren til topps på prisoversikten hos Konkurransetilsynet og benyttes til å fange inn kunder, deretter ringes kundene opp for å lede dem over på en dyrere og dårligere strømavtale - en avtale strømleverandøren tjener på, men kunden taper på, viser Smarte Penger gjennomgang av strømproduktene.

I tabellen under ser du hvilke spotprisprodukter selskapene med null-påslagsavtaler har. Alle har minst ett annet spotprisprodukt de heller vil selge. Velg alltid den billigste og ikke la deg overtale til den dyrere varianten, er Smarte Pengers råd.

Selskap Strømprodukt Dyrere Snitt
Lærdal Energi:      
Akraft Spot 15 0 Ja
Lærdal Energi LE eSpot 0 Ja
Lærdal Energi LE Spot 863 Ja
Gudbrandsdal Energi:      
Gudbrandsdal Energi Social Spot 0 Ja
Gudbrandsdal Energi Kvitfjell World Cup Spot 756 Ja
Gudbrandsdal Energi Markedskraft (spot) 1 475 Ja
Kraftinor:      
Kraftinor Lavpris Mobil 0 Ja
Kraftinor Lavpris 1 305 Ja
Kraftinor Markedskraft Privat 1 493 Nei
Rauma Energi Kraft:      
Rauma Energi Kraft Spot Web 0 Ja
Rauma Energi Kraft Spot 1 545 Nei
Telinet Energi:      
Telinet Energi Telinet Spotpris Online 0 Ja
Telinet Energi Markedskraft 665 Nei
Telinet Energi Innkjøpspris 1 188 Nei
Telinet Energi Telinet Spotpris 1 338 Ja
Telinet Energi er det eneste selskapet som tar forskuddsbetaling. Alle de andre selskapene er det etterskuddsvis betaling.
Kilde: Smarte Penger

Gudbrandsdal Energi har tre avtaler. Avtalen uten påslag kan kun kjøpes på Facebook (Social Spot). De to andre avtalene ble lansert på et tidligere tidspunkt enn Social Spot, og var på det tidspunktet billige. Men disse har fått økt prisen kraftig, og er nå langt fra blant de billigste.

Kraftinor har også tre avtaler på spot. Avtalen uten påslag (Lavpris Mobil) kan kun bestilles med mobiltelefonen. Avtalen med nesten likt navn (Lavpris) er 1305 kroner dyrere. Den siste enda litt dyrere.

Lærdal Energi har to spotprisprodukter med nær identisk navn. LE eSpot har null i påslag, mens LE Spot er 863 kroner dyrere. Lærdal Energi har også opprettet et annet selskap som heter Akraft, som også har en avtale med null i påslag. Hovedfokuset på denne siden er å selge strøm som om det var et mobilabonnement. Dette er i praksis en fastrentavtale. Det er ingen som helst grunn til å gå på denne i stedet for avtalen med null i påslag.

Rauma Energi Kraft har to avtaler. Spot web er avtalen uten prispåslag. Avtalen Spot er 1.783 kroner dyrere, i praksis enda dyrere siden det er et vektet snitt fra strømbørsen som brukes.

Telinet Energi har fire avtaler. Det er Spotpris Online som er avtalen uten påslag. De har én annen avtale som følger et gjennomsnittet fra strømbørsen. Denne avtalen har et veldig likt navn som den uten påslag) (Spotpris), og er 1338 kroner dyrere. De to andre er et vektet snitt, og er da i praksis enda dyrere enn det som er oppgitt i tabellen over.

Slik bytter du strømleverandør

Sjekk først hvor mye du betaler for strømmen i dag. Dette kan du gjøre på Smarte Pengers spotprisoversikt.

Betaler du mer enn to øre per kwh mer enn den billigste leverandøren (inkludert eventuelt fast beløp), bør du i hvert fall bytte leverandør. Da vil du spare minst 400 kroner per år ved et gjennomsnittlig forbruk på 20.000 kWh per år.

Gå på nettet og bestill direkte derfra. Ved bestillingen leser du av måleren.

Selve byttet av kraftleverandør kan skje hver ukedag. Men din lokale netteier skal ha melding om leverandørbytte minst to uker i forveien. Oppsigelsestid hos din nåværende kraftleverandør kan variere, men normalt er den på to uker. Det betyr at levering av kraft fra en ny leverandør normalt vil kunne komme i gang to til tre uker etter bestilling.

 

Kalkulatorer:

Smarte Pengers spotprisoversikt.