Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Et stort flertall er fornøyde med både skadehåndtering og forsikringsoppgjør, viser statistikk. Tvistene som oppstår ved brannskadeoppgjør dreier seg som oftest om størrelsen på erstatningen.

Et nedbrent hus er sannsynligvis noe av det verste en familie kan oppleve. En trøst må være at det for de aller fleste ikke oppstår problemer i forbindelse med forsikringsoppgjøret.

Det finnes riktignok ikke egne tall på brannskader for hele forsikringsbransjen, men det er all grunn til å tro at totaltallene for skadeoppgjør gir et ganske riktig bilde av situasjonen for brannoppgjør også.

- Av dem som har fått skadeoppgjør i 2010 var 90 prosent fornøyd, svært fornøyd eller usedvanlig fornøyd med skadeforsikringsselskapetsbehandling. Denne andelen har variert mellom 83 og 90 prosent i perioden 2006-2011, forteller kommunikasjonssjef i FNO, Leif Osland.

9 av 10 fornøyde i If

If Forsikring har også egen statistikk for brannskadesaker, og disse tallene viser en stor grad av tilfredshet.

- For alle brannskader er ni av ti fornøyde eller svært godt fornøyde med oppgjøret sitt. Vi skulle gjerne sett 100 prosent her og vil jobbe for det, men i noen få tilfeller kan kunden være misfornøyd av ulike årsaker. En del vil nok dessverre føle at de materielle tapene ikke blir dekket fullt ut, forteller informasjonssjef i If, Jon Berge.

- Bransjen fortjener skryt

Også utenfor forsikringsmiljøet blir det bekreftet at forsikringsoppgjør i all hovedsak går ryddig for seg. Forsikringsbransjen i Norge generelt fortjener skryt for sin skadehåndtering når katastrofen inntreffer, mener rådgiver i Forbrukerrådet, Paal Bjønness.

- Når hus og heim brenner, så oppstår det en svært kaotisk situasjon for skadelidte. Det er i slike tilfeller man virkelig ser behovet for forsikring. Forsikringsbevis og vilkår kan bokstavelig talt ha gått opp i røyk, og skadelidte har gjerne behov for umiddelbar bistand. Heldigvis er forsikringsselskapene gjerne raskt på ballen, og har gode rutiner for hvordan de skal gå frem, sier Bjønness.

- Noe som er svært viktig for den som opplever at boligen brenner, er at deler av erstatningsoppgjøret blir raskt utbetalt fra forsikringsselskapet, slik at man får tak over hodet og kan dekke nødvendige utgifter, legger Bjønness til.

- Må rekonstruere

Taksering av innbo kan være en vanskelig oppgave, når en bolig brenner ned til grunnen.

- Ved brannskader er problemet at eiendelene rett og slett er borte. Vi blir da nødt til å rekonstruere hvordan hjemmet så ut med alt innbo. En del husker selvsagt kundene våre, men å sikre at alt blir erstattet etter hukommelsen er en umulig oppgave, forteller Arne Einar Brun i Tryg.

Dersom man har tatt bilder av eiendelene sine, gjør det jobben lettere for forsikringsselskapet i tillegg til at det er større sannsynlighet for at man sikrer seg at man får den erstatningen man har krav på.

- Går ut fra markedsverdi

Ved beregning av erstatning for de enkelte eiendelene, går vi enkelt forklart ut fra hva det vil koste å skaffe en tilsvarende gjenstand, altså markedsverdien, kan Brun fortelle.

For eksempel skal en brannskadet Iphone, som man skaffet seg for ett år siden, erstattes i kroner og øre med hva en tilsvarende ett år gammel Iphone kan skaffes for.

- Trekker fra alder og slitasje

- Mange har den feiloppfatningen at hvis sofaen som ble kjøpt for ti år siden har blitt totalskadet i brann, får man erstattet en helt ny sofa. Dette er ikke riktig. Selskapet tar utgangspunkt i hva det koster å kjøpe en ny tilsvarende sofa, og trekker sofaens alder og slitasje fra erstatningen. På den måten får man den erstatningen som samsvarer med den riktige verdien av sofaen, forklarer Brun.

Forsikringsselskapene forteller at de har rutinerte folk, som i de fleste tilfeller klarer å finne frem til gode løsninger sammen med de skadelidte. Dermed oppstår det ikke veldig mange og vanskelige konflikter rundt oppgjøret.

Tvister om erstatningsppgjør

Men selv om de fleste er fornøyd med forsikringsoppgjøret, oppstår det tvister også her.

- De færreste har full oversikt over alle eiendeler og nøyaktig verdi på disse. Hva boligen faktisk var verdt eller hva det vil koste å gjenoppføre den kan også være usikkert. Det kan også være at skadelidte er uenig med forsikringsselskapet når det kommer til verditap og slitasje på ulike gjenstander, forteller Bjønness, og legger til:

- Det er også tilfeller hvor forbrukeren kan lastes for at brannen oppsto, eksempelvis om man glemmer brennende stearinlys eller å skru av komfyren, sier Bjønness, som forøvrig også sitter i Finansklagenemnda.

Her behandles blant annet klager fra forsikringstakere som ikke er enig i forsikringsselskapene avgjørelse. For eksempel kan forsikringsselskapet ha avkortet erstatningen, fordi de mener forsikringstakeren har vært grovt uaktsom eller ikke har fulgt konkrete pålegg fra selskapet.

- Få saker til domstolene

Finansklagenemnda har ikke noen egen detaljert statistikk som viser hvilke av klagesakene de får inn som gjelder brannskader, opplyser administrerende direktør Harald Sverdrup.

Men på en generell basis kan han si at svært få saker som kommer inn til dem, går videre til domstolene. 

- Det er også bare et fåtall av sakene vi får inn som går til nemnda.  Av ca 4000 årlig meldte klagesaker innen forsikring blir ca nitti prosent løst gjennom saksbehandling i sekretariatet, mens ca. ti prosent går videre til nemndsbehandling.), forteller Sverdrup.

Han legger til at det som kjennetegner saker som omhandler forsikringsoppgjør etter brann, er at sakene er svært omfangsrike.

Krangler om små beløp

- Det første sekretariatet hos oss må gjøre, er derfor å sortere ut fra hele saksomfanget hva forbrukeren egentlig klager over, forklarer Sverdrup.

Han forteller at i de fleste tilfeller så er årsaken til klagen at forsikringstakeren mener at forsikringsutbetalingen skulle vært større enn det forsikringsselskapet har utbetalt.

- I forsikringsoppgjør ved brann er det i utgangspunktet store forsikringssummer det er snakk om. Men når man graver seg ned i saken, finner man ofte ut at det ikke er de store beløpene som er grunnlag for tvisten mellom forbruker og forsikringsselskap, forteller Sverdrup.

 

Se også:

Finn beste pris på forsikringer

Finn beste pris på innboforsikring

Finn beste pris på bilforsikring

Finn beste pris på husforsikring

Finn beste pris på reiseforsikring

Skader og skadeoppgjør

Forsikringsklager