Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Boligprisene steg mest i Tromsø. Mens Sandnes hadde det største prisfallet i 2014.

Fasiten for 2014 viser store forskjeller i boligprisutviklingen. Tallene fra Eiendom Norge ble publisert i dag og viser et boligmarkedet i Tromsø i full kok. Hele 10,8 prosent prisvekst. Tallene gjelder gjennomsnittsprisene for 2013 sammenlignet med gjennomsnittsprisene for 2014. Det er det offisielle metoden for å måle årsendringene og benyttes i tabellen under. Siste 12 måneder, dvs desember 2013 mot desember 2014, viser hele 16,6 prosent prisvekst i Tromsø. Det betyr at veksttakten er økende.

Det samme gjelder for landsbasis, hvor siste 12 månedersvekst (8,1 prosent) er betydelig høyere enn årsveksten for hele 2014 (2,1 prosent).

Tromøs omsetningshastighet (antall dager det tar å selge en bolig) skiller seg også ut fra de øvrige byene med bare 26 dager. Landsgjennomsnittet er 49 dager.

For lav boligbygging

Årsaken til den kraftige prisoppgangen i Tromsø er for lite nybygging de siste årene, ifølge Prognosesenteret. Tilbudet og etterspørselen forventes å samsvare bedre i 2016 slik at prisutviklingen fra da av i større grad følger landsgjennomsnittet.

De som eier bolig i Tromsø har blitt betydelig rikere (vinnerne), mens de som skal inn i boligmarkedet betaler hele kostnaden for prisoppgangen. Boligprisøkning er aldri annet enn en formuesoverførsel fra boligkjøpere til boligeiere. I sum har ikke Norges befolkning blitt rikere av boligprisveksten.

Sandnes har den svakeste utviklingen i boligprisene med et fall på 2,1 prosent. Stavanger er marginalt bedre med et fall på 1,6 prosent. Trolig kan det relateres til usikkerheten i oljesektoren.

Slik endte 2014

Her er to tabeller over prisutviklingen. Den til venstre er sortert etter prisendringen. Til høyre etter sted.

Sortert etter endring Endring Alfabetisk sortert Endring
Tromsø 10,8% Norge 2,2%
Troms 9,3% Akershus 2,5%
Sør-Trøndelag utenom Trondheim 6,0% Asker 2,0%
Bodø 5,4% Aust-Agder -0,9%
Troms utenom Trømsø 5,4% Bergen 4,0%
Sarpsborg 5,1% Bergen: Arna og Åsane 3,7%
Nordland 5,0% Bergen: Bergenhus og Årstad 4,8%
Hamar 4,9% Bergen: Fana og Ytrebygda 3,4%
Østfold, resten 4,8% Bergen: Fyllingsdalen og Laksevåg 3,4%
Telemark utenom Skien, Porsgr 4,8% Bodø 5,4%
Bergen: Bergenhus og Årstad 4,8% Buskerud 2,5%
Nordland utenom Bodø 4,8% Buskerud utenom Drammen 3,0%
Hedmark 4,5% Bærum 1,4%
Østfold 4,4% Drammen 1,6%
Hedmark utenom Hamar 4,4% Finnmark 1,5%
Tønsberg 4,0% Follo 1,8%
Bergen 4,0% Hamar 4,9%
Hordaland 3,9% Haugesund 2,0%
Øvre Romerike 3,8% Hedmark 4,5%
Bergen: Arna og Åsane 3,7% Hedmark utenom Hamar 4,4%
Hordaland utenom Bergen 3,6% Hordaland 3,9%
Moss 3,5% Hordaland utenom Bergen 3,6%
Bergen: Fana og Ytrebygda 3,4% Kristiansand -1,5%
Bergen: Fyllingsdalen og Laksevåg 3,4% Larvik 1,8%
Oppland utenom Lillehammer 3,3% Lillehammer 0,8%
Vestfold utenom Tønsb, Sandefj, Larvik 3,1% Moss 3,5%
Sogn & Fjordane 3,1% Møre & Romsdal 2,3%
Nedre Romerike 3,0% Møre og Romsdal utenom Ålesund 2,4%
Buskerud utenom Drammen 3,0% Nedre Romerike 3,0%
Trondheim: Saupstad og Heimdal 2,9% Nord-Trøndelag 2,7%
Sør-Trøndelag 2,9% Nordland 5,0%
Vestfold 2,7% Nordland utenom Bodø 4,8%
Nord-Trøndelag 2,7% Oppland 2,6%
Oppland 2,6% Oppland utenom Lillehammer 3,3%
Akershus 2,5% Oslo 0,5%
Buskerud 2,5% Oslo: Grorud 0,4%
Trondheim: Sentrum og Byåsen 2,5% Oslo: Nordre Aker 0,8%
Telemark 2,4% Oslo: Søndre Nordstrand 1,5%
Møre og Romsdal utenom Ålesund 2,4% Oslo: Ullern 1,1%
Møre & Romsdal 2,3% Oslo: Vestre Aker -0,3%
Norge 2,2% Oslo: Østensjø 1,0%
Ålesund 2,2% Oslo: Alna 0,2%
Vest-Agder utenom Kristiansand 2,1% Oslo: Bjerke 0,3%
Trondheim 2,1% Oslo: Frogner 0,0%
Asker 2,0% Oslo: Gamle Oslo 0,8%
Haugesund 2,0% Oslo: Grünerløkka 0,5%
Follo 1,8% Oslo: Nordstrand 1,4%
Larvik 1,8% Oslo: Sagene -0,1%
Drammen 1,6% Oslo: St.Hanshaugen 0,0%
Skien 1,6% Oslo: Stovner 1,5%
Oslo: Stovner 1,5% Porsgrunn 1,0%
Oslo: Søndre Nordstrand 1,5% Rogaland -0,4%
Sandefjord 1,5% Rogaland utenom Stav, Sand, Haug 0,9%
Finnmark 1,5% Sandefjord 1,5%
Bærum 1,4% Sandnes -2,1%
Oslo: Nordstrand 1,4% Sarpsborg 5,1%
Trondheim: Strindheim og Nardo 1,2% Skien 1,6%
Oslo: Ullern 1,1% Sogn & Fjordane 3,1%
Oslo: Østensjø 1,0% Stavanger -1,6%
Porsgrunn 1,0% Sør-Trøndelag 2,9%
Rogaland utenom Stav, Sand, Haug 0,9% Sør-Trøndelag utenom Trondheim 6,0%
Oslo: Gamle Oslo 0,8% Telemark 2,4%
Oslo: Nordre Aker 0,8% Telemark utenom Skien, Porsgr 4,8%
Lillehammer 0,8% Troms 9,3%
Oslo: Grünerløkka 0,5% Troms utenom Trømsø 5,4%
Oslo 0,5% Tromsø 10,8%
Oslo: Grorud 0,4% Trondheim 2,1%
Oslo: Bjerke 0,3% Trondheim: Saupstad og Heimdal 2,9%
Oslo: Alna 0,2% Trondheim: Sentrum og Byåsen 2,5%
Oslo: St.Hanshaugen 0,0% Trondheim: Strindheim og Nardo 1,2%
Oslo: Frogner 0,0% Tønsberg 4,0%
Oslo: Sagene -0,1% Vest-Agder -0,2%
Vest-Agder -0,2% Vest-Agder utenom Kristiansand 2,1%
Oslo: Vestre Aker -0,3% Vestfold 2,7%
Rogaland -0,4% Vestfold utenom Tønsb, Sandefj, Larvik 3,1%
Aust-Agder -0,9% Østfold 4,4%
Kristiansand -1,5% Østfold, resten 4,8%
Stavanger -1,6% Øvre Romerike 3,8%
Sandnes -2,1% Ålesund 2,2%
Kilde: Eiendom Norge, FINN, Eiendomsverdi AS.

Tabellen er basert på uvektet gjennomsnitt av årets måneder beregnet av Smarte Penger. Eiendom Norge publiserer vektet gjennomsnitt hvor Tromøs årsvekst er 11,5 prosent.

Boligmarkedet i godt driv inn i 2015

2014 satte rekord i boligomsetning.

–  Det er høy etterspørselen etter boliger, noe som illustreres ved at det aldri har blitt solgt så mange bruktboliger som i 2014. På grunn av det lave antall boliger til salgs ved inngangen til 2015, venter vi et fortsatt aktivt marked med prisoppgang i første kvartal, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Også tall fra Prognosesenteret bekrefter det faktum at boligbyggingen i storbyene ikke holder følge med tilflyttingen.

Se også:

Hva bestemmer boligprisene