Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Beste norske aksjefond i 2014 ga over 5 ganger så høy avkastning som Oslo Børs.

Alfred Berg Gambak er det norske aksjefondet med best avkastning gjennom 2014. Med 26,8 prosent avkastning slår fondet knockout på Oslo Børs' referanseindeks, som «bare» har gitt 5,7 prosent avkastning i 2014. Nest best av de norske aksjefondene ble Handelsbanken Norge med 22,4 prosent avkastning.

Alfred Berg Gambak er et aksjefond som tar ganske høy risiko og tør å ha en aksjesammensetning som avviker mye fra børsen. Aksjefondet har i år satset friskt på finans og fiskeindustri og vunnet en del på det. Fondet har også vært lavt vektet på energi.

Dette var de beste norske aksjefondene i 2023

Dette var de beste norske aksjefondene i 2022

Dette var de beste norske aksjefondene i 2021

Dette var de beste norske aksjefondene i 2020

Dette var de beste norske aksjefondene i 2019

Dette var de beste norske aksjefondene i 2018

Dette var de beste norske aksjefondene i 2017

Avkastning og forvalterprestasjon

Nominell avkastning i et enkeltår er alene ikke godt nok bevis for et fonds prestasjoner. Men Alfred Berg Gambak har levert meget imponerende prestasjoner over flere år. Aksjefondet har overgått Oslo Børs avkastning meg god margin hvert år de siste sju årene. Derfor er det ikke tilfeldig at aksjefondet også topper rangeringen til Morningstar med fem stjerner. Bare to andre norske aksjefond har fem stjerner. Morningstars rangering er basert på avkastning i forhold til Oslo Børs, i tillegg er det målt hvor god avkastning fondene har gitt i forhold til den risikoen de har tatt.

Rangeringen

Smarte Pengers rangering av beste aksjefondsprestasjon for 2014 er basert på bearbeidelse av avkastningstall fra Oslo Børs.

Vi har blant ut SMB-fondene (små og mellomstore bedrifter) som ellers er med i lister du ser over norske aksjefond. Men disse har et annet mandat enn de «vanlige» aksjefondene, som har fondsindeksen som sin referanseindeks. SMB-fondene har SMA-indeksen som sin referanseindeks. Det er en egen kategori for «Norske/internasjonale fond. Disse fondene har en stor utenlandsandel i seg.

Mange av de andre norske fondene kan også ha en utenlandsandel. Hvor stor andel de kan ha står også oppgitt i tabellen, men det betyr ikke nødvendigvis at de har gått opp til denne andelen. I 2014 ville det vært en fordel å ha så stor andel som mulig, fordi det globale aksjemarkedet (i norske kroner) steg mye mer. 

 I tabellen har vi også markert hva slags forvaltning fondet har: A=Aktivt fond. I=indeksfond, P=passivt fond.

Det er to hovedtyper aksjefond: Aktive fond og indeksfond. Indeksfondene er aksjefond som forvaltes nærmest av en robot som automatisk skal følge børsen eller en aksjeindeks. Det gjør fondet til svært lave kostnader. De aktive aksjefondene består av et forvalterteam som forsøker å oppnå bedre avkastning enn børsen eller en aksjeindeks. Kostnadene er normalt det tidobbelte av indeksfond. Likevel er det slike aksjefond nordmenn flest sparer i.

Aksjefond som følger indeksen tett, men som likevel påstår å være aktive og dessuten tar seg godt betalt for å være aktive, har Smarte Penger definert som passive fond. De passive fondene er hverken fugl eller fisk. Slike fond er uten potensial til å gi avkastning godt over indeksen, men likevel tar de seg betalt for å være et aktivt fond. Passive fond bør du derfor styre unna. Velg aktive fond (prøver å slå børsen) eller indeksfond (svært lave kostnader).

Det vil alltid være et aktiv aksjefond som skiller seg ut med høyest avkastning ved å måle siste året (se neste avsnitt under tabellen). Årsaken er at resultatene til de aktive fondene alltid vil spre seg både over og under børsens avkastning. Indeksfondene legger seg alltid tett inntil børsens gjennomsnittsavkastning.

Tabellen er rangert etter avkastning i 2014. Fond som har et minsteinnskudd på 1 million kroner eller mer er ikke tatt med i denne rangeringen.

Aksjefond 2014 Stil Utland M.-innsk. Årlig gebyr Kjøp/salg
Alfred Berg Gambak 26,76% A 10% 25 000 2,40% 3,30%
Handelsbanken Norge 22,35% A 0% 1 000 2,00% 0,50%
Alfred Berg Aktiv 19,09% A 20% 25 000 1,50% 3,30%
Landkreditt Utbytte 19,07% A 0% 300 1,50% 1,50%
Omega Investment Fund A 18,07% A 0% 100 000 1,80% 2,30%
Alfred Berg Norge 15,98% A 0% 25 000 1,20% 3,30%
Alfred Berg Humanfond 15,67% A 20% 2 000 1,80% 2,50%
Forte Trønder 12,84% A 0% 5 000 2,00% 1,50%
Odin Norge 12,60% A 0% 3 000 2,00% 0,00%
Carnegie Aksje Norge 12,50% A 0% 1 000 1,20% 4,00%
Arctic Norweigan Equities Class A 12,12% A 20% 250 000 2,25% 6,00%
Delphi Norge 11,68% A 0% 1 000 2,00% 0,00%
Pluss Aksje 10,37% A 0% 50 000 1,20% 1,00%
Storebrand Norge 10,03% A 0% 100 1,50% 0,00%
KLP AksjeNorge 9,86% A 0% 3 000 0,75% 0,40%
First Generator 9,47% A 0% 100 000 1,50% 0,00%
Fondsfinans Spar 8,56% A 20% 100 000 1,00% 0,00%
Pluss Markedsverdi 8,27% P 0% 50 000 0,90% 1,00%
Storebrand Verdi 8,13% A 0% 100 2,00% 0,00%
Eika Norge 8,02% A 20% 1 000 2,00% 2,50%
Danske Invest Norge II 7,88% A 0% 50 000 1,25% 1,80%
Danske Invest Norge I 7,20% A 0% 1 000 2,00% 2,30%
Nordea Norge Verdi 5,93% A 20% 100 1,50% 1,05%
Nordea Vekst 5,55% A 20% 100 2,00% 1,05%
Nordea Avkastning 5,31% P 20% 100 2,00% 1,05%
Landkreditt Norge 4,96% A 0% 300 1,75% 3,00%
Atlas Norge 4,84% A 15% 50 000 0,75% 0,20%
KLP AksjeNorge Indeks II 4,43% I 0% 3 000 0,20% 0,40%
Nordea Norge Pluss 4,06% A 20% 500 000 1,00% 1,05%
Pluss Indeks 3,59% I 0% 50000 0,70% 1,00%
Forte Norge 3,05% A 0% 5 000 2,00% 1,50%
DNB Norge 3,01% P 15% 100 1,80% 0,00%
Carnegie Norge Indeks 2,87% I 0% 1000 0,80% 4,00%
DNB Norge Selektiv (I) 2,79% P 0% 100 2,00% 0,00%
Pareto Aktiv 2,05% A 0% 500 000 2,30% 3,50%
Pareto Verdi 1,54% A 0% 200 000 2,00% 4,00%
Holberg Norge -0,46% A 20% 3 000 1,50% 3,00%
Storebrand Vekst -1,04% A 0% 100 2,00% 0,00%
Oslo Børs Fondindeks 5,69%
SMB-fond 2014 Stil Utland M.-innsk. Årlig gebyr Kjøp/salg
Danske Invest Norge Vekst 0,43% A 0% 1000 1,75% 2,30%
DNB SMB -1,82% A 20% 100 2,00% 0,00%
Nordea SMB -16,40% A 20% 100 2,00% 1,01%
Indeks 1,12%
Norske/Internasjonale 2014 Stil Utland M.-innsk. Årlig gebyr Kjøp/salg
Storebrand BarneSpar 17,86% A 50% 100 1,50% 0,00%
Storebrand PensjonSpar 17,42% A 50% 100 1,50% 0,00%
Eika Spar 13,61% A 50% 300 2,00% 3,00%
DNB Barnefond 8,21% P 20% 100 1,80% 0,00%
Indeks (50/50) 17,44%
 A=Aktivt fond. I=indeksfond, P=passivt fond.
Til høyre i tabellen står de årlige forvaltningskostnadene, og summen av kjøps,- og salgsgebyrene.

Indeksfond kan aldri vinne en årlig rangering

På grunn av målsettingen om å speile indeksen ligger indeksfondenes avkastning tett opptil avkastningen til aksjeindeksen fondet måles mot, i dette tilfellet Oslo Børs. De aktive fondene sprer seg derimot jevnt på oversiden og undersiden av børsens avkastning. Indeksfondet sikter på børsindeksen med rifle, mens de aktive fondene sikter med hagle (det ser i alle fall slik ut når avkastningen presenteres grafisk, selv om alle sammen forsøker å treffe over blinken). Og da vil alltid noen av de aktive aksjefondene ligge langt over børsens avkastning, mens andre ligger langt under. Fondet som ligger øverst utropes til vinner.

Som regel varierer det stort fra år til år hvilket fond som kommer best ut. Over tid viser det seg at indeksfondene gjør det best, og derfor bør indeksfond, og da helst globale, utgjøre størsteparten av din aksjeformue.

Ikke forvent så høy avkastning

Alfred Berg Gambaks eventyrlige avkastning på 26,8 prosent i 2014 er langt over hva man normalt kan forvente. Til sammenligning steg aksjene på Oslo Børs (vektet gjennomsnitt) om lag 5 prosent i 2014, som også er nærmere det man normalt kan forvente i aksjemarkedet.

Dersom Alfred Berg Gambak ga 27 prosent årlig avkastning år etter år, ville det utgjøre om lag 40.000 prosent avkastning etter 25 år (førti tusen prosent, ja). Hvilket ligger langt utenfor alle sannsynlige utfall. En årlig avkastning på 7-8 prosent etter kostnader er mer realistisk å forvente uansett hvilket aksjefond du velger.

Høy avkastning kan skyldes flaks

I utgangspunktet skal man ikke se seg blind på avkastningen når man velger aksjefond. At et aksjefond gir høyere avkastning enn konkurrentene kan skyldes andre forhold enn dyktighet. Flaks er en faktor. Det kan ha vært et år som passet spesielt godt til fondets strategi. Slik flaks gir seg gjerne utslag i variable historiske prestasjoner som synliggjøres ved å se flere år tilbake.

En annen forklaring kan være at fondet tar høyere risiko enn de øvrige, at fondet er overlesset med såkalte beta-aksjer, som forsterker børsens svingninger både i oppgang og nedgang. I et år med oppgang vil slike aksjer typisk stige mer enn de øvrige. Risikojusterte måltall renser bort slike forstyrrelser. 

 

Les mer om aksjefond:

Guide til aksjefond

Guide til indeksfond

Forvaltningsstiler i aksjefond

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste norske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste nordiske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste globale aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste aksjefondene for fremvoksende markeder

Kalkulatorer:

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Fondskontokalkulator
Her kan du gjøre en vurdering om det er best å investere direkte i fond, eller å gå via en fondskonto.

Fondsporteføljekalkulator
Kalkulatoren beregner verdiutviklingen i en portefølje med forskjellige forutsetninger for avkastning på de enkelte plasseringsformene.

Markedsoversikt:

Spareavtaler i fond
Denne oversikten viser i hvilke, og hvor mye du kan spare i de forskjellige aksjefondene.