Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Sikkerhetstiltak i boligen kan gjøre deg og familien tryggere - men de kan også gi deg rabatt hos forsikringsselskapene. Det er likevel ikke sikkert alle tiltak er like lønnsomme.

Forsikring kan være en relativt stor utgiftspost for mange, men det finnes måter å få ned utgiftene på.

En måte er å ta en gjennomgang av forsikringsavtalene dine, og eventuelt be om tilbud fra andre selskaper, dersom du synes du betaler mye.

Dersom du finner ut at prisen du betaler er ok i forhold til de andre selskapene, kan det være at du kan få rabatt for sikkerhetstiltak du har gjort i boligen din.

Brannsikringsrabatter

I forbindelse med dødsbrann-artikkelserien vi har laget i ABC Nyheter, har vi sjekket spesielt opp med de største forsikringsselskapene hvilke brannsikringsrabatter de gir.

Det mest vanlige er at selskapene gir rabatt for brannalarm koblet opp mot alarmselskap.

* Tryg oppgir i tillegg at de gir rabatt for:

- Seriekoblede røykvarslere (minst tre)
- Gjennomført el-sjekk av bygning siste 10 år
- Elektrisk anlegg fullstendig rehabilitert på eldre bygninger

* Frende gir rabatt for:

- Hvis man har installert jordfeilbryter

- Hvis man har komfyralarm

* Sparebank 1 gir rabatt for

- Brannforebyggende el-kontroll

* Gjensidige gir rabatt for

- Gjennomført kontroll av el-anlegget

Sjekk nærmere med ditt eget forsikringsselskap, hva du kan få rabatter for.

- Alarmselskapet redder ikke liv

Majoriteten av selskapene oppgir altså at de gir rabatt til kunder som har brannalarm som er koblet til alarmsentral. Hos enkelte forsikringsselskaper kan også den skadelidte få reduksjon i egenandelen, dersom de har brannalarm tilknyttet alarm-eller vaktselskap.

Men du bør ikke stole blindt på alarmselskapet, selv om forsikringsselskapene premierer at du kobler brannalarm opp mot dem.

- Tidligere har noen alarmselskaper reklamert med noe som tolkes i retning av at de kan redde liv ved en brann. Men i og med at vi vet at en bolig kan stå i full fyr i løpet av fem minutter, så sier det seg selv at alarmselskapet ikke kan redde deg. Du kan ikke en gang forvente at brannmannskapet skal kunne redde deg, dersom du ikke bor midt i en by, sier administrerende direktør i Brannvernforeningen, Dagfinn Kalheim.

Han legger til at det virker som om alarmselskapene den siste tiden har moderert seg noe, altså at de nå ikke lenger reklamerer med at de redder liv ved brann.

- Kan sikre verdier

Men det kan være i alle fall én fordel med oppkobling mot alarmselskap, innrømmer Kalheim.

Nærmere bestemt kan det være en fordel at noen fra alarmselskapet kan reise til boligen din for å sikre verdier, dersom du er bortreist når boligen din brenner.

Du skal også ha i bakhodet at selv om du får rabatt ved alarmselskap-oppkobling, så koster det også penger å være oppkoblet. Du må kanskje regne med å betale 400 kroner i måneden (4800 kroner i året) i tillegg til installasjon.

Varierer mellom selskapene

Hva som gir rabatter, og størrelsen på dette, er ulikt fra selskap til selskap. Hvert enkelt sikkerhetstiltak gir kanskje ikke mer enn 5-15 prosent, men samlet kan det bli noen prosent - og dermed en del kroner i avslag på regningen.

Men dette igjen må altså veies opp mot kostnadene ved for eksempel å være koblet opp mot alarmselskaper, som nevnt i avsnittet over.

Sørg i hvert fall for å få med deg rabattene du har krav på i det selskapet du er i. Når du sjekker prisene i andre selskap, må du være oppmerksom på at du kan få rabatter for andre sikkerhetstiltak enn i ditt nåværende.

Totalkunderabatt

De fleste selskapene gir også rabatter ut ifra et totalkundeforhold. Den vanligste formen er at du får en viss prosentvis rabatt når du har tre eller flere forsikringer samlet i selskapet, og forsikringsselskapene gir vanligvis opp mot 20 prosent rabatt.

Det er mest praktisk å ha alle forsikringene samlet ett sted. Men det er ikke så praktisk at det er noen grunn til å betale 500 kroner mer for å slippe å bruke to selskap. Hvis du for eksempel har to biler, kan det være billigere å forsikre den ene av dem et annet sted enn i hovedselskapet ditt. Det er jo totalsummen som teller.

 

Se også:

Finn beste pris på forsikringer

Finn beste pris på innboforsikring

Finn beste pris på bilforsikring

Finn beste pris på husforsikring

Finn beste pris på reiseforsikring