Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Har du ledig plass i bilen, kan du «selge» baksetet til andre og tjene inn bilkostnadene.

GoMore er en nettbasert haiketjeneste som både bilister og passasjerer tjener på. Bilister med ledig plass kan legge ut setene til salgs på GoMores nettside. Mens reisende uten bil kan kjøpe seg billig transport. Det er vinn-vinn å utnytte den ledige kapasiteten. De ledige setene skal jo uansett samme veien som sjåføren. I tillegg kan slik samkjøring gi miljøgevinster på sikt hvis alternativ transport må nedskalere kapasiteten.

8.000 bilister

GoMore er et dansk konsept som ble etablert i Norge i sommer og har nå bygget seg opp en medlemsmasse på 8.000 bilister. I begynnelsen var det mest pendlere og studenter som benyttet tilbudet. I dag utgjør brukerne flere grupper.

Hvilken pris bør du ta?

I utgangspunktet er det markedet som bestemmer prisen. GoMore er en markedsplass hvor tilbud og etterspørsel møtes. Men motivasjonen med bildelingen er jo å dele de reelle bilkostnaden. Derfor kan du ta utgangspunkt i kostanden som påløper pr mil.

Normale kostnader pr kilometer finner du her. Et grovt anslag er 20 kroner pr mil i marginale bilkostnader (drivstoff, bompenger, verksted, slitasje dekk, økt verdifall på grunn av økt kilometerstand, etc). Kostnader som er upåvirket av bilens bruk er da holdt utenfor, som for eksempel rentekostnader og aldersrelatert verdifall.

Eksempel:

Oslo-Kristiansand, 32 mil.
Bilkostnader, marginale: 32 mil x 20 kr = 640 kr
3 passsjerer som betaler 213 kroner hver: 3 x 213 = 640 kr

Bileieren har skaffet seg gratis transport hjem.

Slik gjør man det som sjåfør

Du tilbyr dine turer på GoMores nettside. Dine skyss blir automatisk foreslått til potensielle passasjerer. Passasjerer booker online med kredittkort eller anmoder om skyss med kontant betaling. Du får direkte beskjed via mail og SMS. Du mottar betaling online på din GoMore-konto eller kontant i bilen. GoMore servicegebyr utgjør 9 prosent av prisen sjåføren setter, uavhengig av om det mottas kontant eller online-betaling.

Slik gjør man det som passasjer

Passasjerer booker eller anmoder om skyss online. Passasjeren får beskjed via mail og SMS. Det er daglig om lag 1.000 kjøreturer registrert på nettsiden.

Betal online med kredittkort for å sikre din plass, eller velg kontant betaling og vent på bekreftelse. Sjåføren får beskjed via mail og SMS. Dersom du betaler online og sjåføren tilbyr «Kvikk-booking» så er bookingen automatisk godkjent av sjåføren.

Statens vegvesen har en app for rushtiden

Også Statens Vegvesen har en tilsvarende tjeneste som skal bidra til samkjøring i rushtrafikken. Appen heter hentMEG.

Skattefritt

Så lenge biler har kjørt på norske veier har det vært en sedvane og ha med venner og kjente i bilen og spleise på bensinregningen. Om man ikke kjenner passasjerene fra før av og om man spleiser på bilkostnader utover bare bensinen, er ingen prinsipiell forskjell, slik Smarte Penger vurdere det. Så lenge utgangspunktet er at dere skal samme veien og inntektene er ren kostnadsdekning, er dette uproblematisk.Og så lenge dette er ren kostnadsdekning, er det skattefritt, er Smarte Pengers vurdering.

Sikkerhet

Alle brukerne må ha registrert Facebook-konto. Passasjerene kan rate sjåføren i etterkant. Du kan velge en sjåfør med mange positive tilbakemeldinger. Det er også mulig å få vite bilens registreringsnummer i forkant. På den måten hopper man ikke inn i en bil i blinde. 

Men selv om du kjenner identiteten til bilens eier, kan man aldri være 100 prosent sikker. Men heller ikke de tilsynelatende sikre drosjenæringen er 100 prosent trygg. Det har vært påståtte voldtekter etter drosjeturer de siste årene.

 

Se også:

Leie bil av privatpersoner

Delingsøkonomi - Skatteregler for utleie av egen bil

Delingsøkonomi - Utleie av egen bil

Bilkollektiv / Bildeling

Fordeling av bilkostnader for venner på tur

 Kalkulatorer:

Bilkostnadskalkulator - nybil
Beregn de totale årlige kostnadene på ved kjøp av ny bil. Kalkulatoren beregner både totalkostnaden inkludert de faste kostnadene, samt den marginale kostnaden som påløper ved å ta bilen i bruk.

Bilkostnadskalkulator - bruktbil
Beregn de totale årlige kostnadene på ved kjøp av ny bil. Kalkulatoren beregner både totalkostnaden inkludert de faste kostnadene, samt den marginale kostnaden som påløper ved å ta bilen i bruk.

Bildelingskalkulator
Viser besparelsen ved å gå inn i et bilkollektiv fremfor å eie bilen selv.