Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Boligprisene steg med ni prosent i snitt i 2011. Les mer om hvilke regioner som hadde størst prisøkning i løpet av fjoråret.

På landsbasis gikk boligprisene opp med 9 prosent i fjor, kom det frem da analysesbyrået Econ Pöyry, Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF) presenterte boligprisstatistikken for desember denne uken.

Men prisøkningen for fjoråret varierte tildels ganske mye mellom regionene. Vi har sett nærmere på hvor i landet prisene steg mest i fjor - men også hvor prisene har økt mest i løpet av en femårsperiode (gjennomsnittlig prisstigning per år). 

Boligprisvinnere i Rogaland

Som man kan se av tabellene under er det Rogaland som må sies å være den store vinneren, både i 2011, men også de siste fem årene.

Sandnes troner på toppen på alle oversikter. Eneboligprisene i Sandnes gikk opp med nærmere 11 - eller 10,90 - prosent i snitt i fjor, mens de økte med hele 9,30 per år fra 2006 til 2011.

Stavanger og Rogaland tar de to neste plassene på enebolig-oversikten, både for ett og fem år. Mens Drammen klarer å karre seg inn på plassen foran Rogaland på oversikten som viser økning i leilighetspriser det siste året.

Tromsø på bunn

Tromsø havner nederst på tabellen uansett boligtype og periode. Boligprisene i den nord-norske byen steg med i underkant av seks prosent på eneboliger, og like i overkant av seks prosent på leiligheter.

Resultatet for femårsperioden er ganske nedslående for Tromøs del, da boligprisene her ikke gikk opp med mer enn omlag 1 prosent for begge boligtyper. Dette er ca. fire prosent under landsgjennomsnittet for både leilighet og enebolig.

ENEBOLIGER:

Siste år     Siste 5 år  
Fylke/by 2010-2011   Fylke/by 2006-2011
Sandnes 10,90%   Sandnes 9,30%
Stavanger 10,50%   Stavanger 9,10%
Rogaland 10,30%   Rogaland 8,90%
Bærum 10,00%   Agderfylkene 7,10%
Drammen 9,80%   Kristiansand 6,70%
Trondheim 9,70%   Drammen 6,00%
Trøndelagsfylkene 9,40%   Asker 5,90%
Oppland 9,30%   Bærum 5,80%
Hedmark 9,00%   Buskerud 5,40%
Bergen 8,90%   Sandefjord 5,20%
Akershus 8,80%   Akershus 5,10%
Hordaland 8,60%   Gjennomsnitt Norge 4,70%
Gjennomsnitt Norge 8,30%   Oslo 4,30%
Buskerud 8,30%   Trøndelagsfylkene 4,30%
Lillehammer 8,20%   Vestfold 4,30%
Asker 8,10%   Hedmark 4,20%
Hamar 8,00%   Oppland 4,20%
Oslo 7,90%   Hamar 4,10%
Nord-Norge 7,70%   Trondheim 4,10%
Tønsberg 7,60%   Moss 4,10%
Agderfylkene 7,50%   Tønsberg 3,70%
Vestfold 7,20%   Østfold 3,70%
Østfold 6,60%   Lillehammer 3,60%
Sandefjord 6,60%   Bergen 3,30%
Kristiansand 6,60%   Hordaland 3,20%
Moss 6,40%   Nord-Norge 2,90%
Tromsø 5,70%   Tromsø 1,10%

LEILIGHETER:

Siste år     Siste 5 år  
Fylke/by 2010-2011   Fylke/by 2006-2011
Sandnes 12,8 %   Sandnes 9,7 %
Stavanger 12,7 %   Stavanger 9,6 %
Drammen 12,6 %   Rogaland 9,3 %
Rogaland 12,1 %   Agderfylkene 7,1 %
Trondheim 11,8 %   Kristiansand 6,8 %
Bærum 11,6 %   Drammen 6,5 %
Trøndelagsfylkene 11,3 %   Bærum 6,1 %
Oppland 11,1 %   Asker 6,1 %
Buskerud 10,4 %   Buskerud 5,8 %
Akershus 10,4 %   Akershus 5,4 %
Lillehammer 10,2 %   Sandefjord 5,4 %
Oslo 10,2 %   Gjennomsnitt Norge 5,1 %
Bergen 10,0 %   Oslo 4,7 %
Gjennomsnitt Norge 9,9 %   Trøndelagsfylkene 4,7 %
Hordaland 9,7 %   Oppland 4,6 %
Asker 9,0 %   Trondheim 4,5 %
Nord-Norge 8,7 %   Vestfold 4,3 %
Hedmark 8,4 %   Moss 4,2 %
Hamar 7,7 %   Hamar 4,1 %
Agderfylkene 7,6 %   Hedmark 4,1 %
Sandefjord 7,3 %   Lillehammer 4,0 %
Østfold 7,2 %   Østfold 3,8 %
Vestfold 7,0 %   Tønsberg 3,6 %
Kristiansand 7,0 %   Bergen 3,5 %
Moss 6,9 %   Hordaland 3,4 %
Tønsberg 6,9 %   Nord-Norge 3,1 %
Tromsø 6,1 %   Tromsø 1,1 %

 

Bydeler i Oslo

I hovedstaden er det ganske stor variasjon i boligprisene mellom bydelene. Vi har derfor også valgt å se nærmere på hvilke bydeler som hadde størst - og minst - prisøkning i fjor, og de siste fem årene.

Her har vi bare tatt for oss oversikten for leiligheter, da eneboliger ikke utgjør så stor andel av den totale andelen boliger i Oslo.

Siste år     Siste fem år  
Bydel Vekst   Bydel Vekst
Nordre Aker 12,4 %   Nordre Aker 5,9 %
Sagene 10,8 %   Nordstrand 5,6 %
Nordstrand 10,5 %   Vestre Aker 5,6 %
Vestre Aker 10,3 %   Ullern 5,5 %
SNITT Oslo 10,2 %   Østensjø 5,4 %
St.Hanshaugen 10,2 %   Frogner 5,1 %
Stovner 10,1 %   Søndre Nordstrand 4,9 %
Frogner 10,1 %   Bjerke 4,8 %
Gamle Oslo 10,0 %   SNITT Oslo 4,7 %
Østensjø 10,0 %   Sagene 4,7 %
Ullern 9,9 %   Alna 4,6 %
Grorud 9,9 %   Grorud 4,6 %
Grünerløkka 9,6 %   St.Hanshaugen 4,5 %
Alna 9,6 %   Grünerløkka 4,2 %
Bjerke 9,3 %   Stovner 4,2 %
Søndre Nordstrand 8,4 %   Gamle Oslo 3,9 %

 

Nordre Aker topper i hovedstaden

Som vi kan se av tabellen er det Nordre Aker som er vinneren både siste år, og i perioden 2006-2011. Prisøkningen var på hele 12,4 prosent i denne bydelen i 2011, mens prisene har økt med i underkant av seks prosent siden 2006.

Taperen de siste fem årene er Gamle Oslo, som bare har hatt en prisøkning på 3,9 prosent. I fjor var det Søndre Nordstrand som hadde lavest prisøkning av Oslo-bydelene, med 8,4 prosent.

 

Se også:

Guide til boligpriser

Boligpriser etter boligtype fra Eiendom Norge

Boligpriser målt av Statistisk Sentralbyrå

Boligomsetning - priser

Kalkulator:

Boligprisutviklingskalkulator
Med denne kalkulatoren kan du beregne gjennomsnittlig prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet.
Kalkulatoren beregner også prisendringer på bolig i forhold til lønnsøkningen.