Sjekk disse punktene for hva du kan gjøre for å redusere skatten før nyttår.

Det er en rekke tips og råd om hvordan du kan spare skatt før årsskiftet. Men det er ikke alle som er like interessante. Her tar vi en gjennomgang av dem.

BSU

Har du muligheten bør du spare i BSU (BoligSparing for Ungdom). Dette er den sparemåten som gir deg høyest avkastning. 

Er du under 34 år kan du sette av inntil 25.000 kroner hvert år (totalt 300.000 kroner) med 20 prosent skattefradrag. Setter du av full kvote i år, reduserer du skatten med 5.000 kroner. Et annet moment er at renten på denne kontotypen ligger godt over andre innskuddsrenter.

Se hvor mye du taper på ikke å fylle opp BSU-kvoten.

Pass på at du har tjent nok til å få skattefradraget. Du må ha en lønnsinntekt på 74.650 kroner før du får full utnyttelse av fradraget, det vil si at du betaler nok skatt.

Gaver og forskudd på arv - spar formuesskatt

Skal du likevel gi gaver kan det lønne seg å gi bort pengene før nyttår, for eksempel i form av forskudd på arv. Du må være i formuesskatteposisjon skal du spare formuesskatt på dette.

Hvis du er det, sparer 0,85 prosent av beløpet i formuesskatt ved å gjøre dette før årsskiftet. Grensen for å betale formuesskatt er 1,48 millioner kroner for ugifte, og 2,96 millioner kroner for ektefeller samlet.

Det er ennå god tid til å gjennomføre dette.

Gaver til organisasjoner

Du kan gi gaver til frivillige organisasjoner og vitenskapelig forskning. Effekten av fradraget er at staten er med på å betale gaven, siden skattebesparelsen er 23 prosent av beløpet.

For 2018 er fradragsgrensen for slike gaver 40.000 kroner. Fradragsverdien er da opp til 9.200 kroner.

Dette er det ennå god tid til å gjennomføre. Pass på at mottakeren har fått navn og fødselsnummer, ellers vil du ikke få fradrag for gaven.

Aksjer / aksjefond med tap

Ved å fremskynde å selge aksjene eller aksjefondene du har et latent tap på, sparer du 30,59 prosent av tapet i skatt. Men dette tapet ville du kunne fått et år senere. Den egentlige fordelen er derfor bare at du fremskynder tapsfradraget, og kan få renter på det beløpet du utsetter i skatt.

Taper du for eksempel 10.000 kroner får du 3.059 i skattebesparelse. Får du dette beløpet ett år tidligere, og setter det inn på en konto til 2 prosent rente, får du 60 kroner i rente.

Men det er andre forhold som gjør at det ikke lønner seg å selge for å få tapsfradrag i år. Effekten av tapsfradraget går opp til 31,68 prosent i 2019. I tillegg får du 1.januar også tildelt et skjermingsfradrag, noe som reduserer gevinsten på aksjen/utbyttet (kan ikke øke tapet). Hvis du likevel har tenkt å selge aksjen rett før nyttår, bør du vente til over nyttår.

Aksjer / aksjefond med gevinst

Siden tapsfradraget er høyere til neste år kan det lønne seg å fremskynde salget til rett før nyttår. Men i praksis gjelder dette bare hvis du uansett hadde tenkt å selge aksjen eller aksjefondet rett over nyttår. Gevinsten på dette er så liten at det ikke er et salgsargument i seg selv.

Du mister skjermingsfradraget ved å selge rett før nyttår. Strengt tatt skal dette ikke ha noen betydning for dette skal være inndiskontert i kursen.

Utsettelse av lønnsutbetalinger

Noen typer lønnsutbetalinger kan være mulig å skyve på til etter nyttår. Dette kan blant annet gjelde bonuser, provisjoner og overtid.

Du kan tjene på dette hvis utbetalingen i 2018 blir beskattet på trinn tre i trinnskatten, men blir beskattet i trinn 2 i 2019. Satsen for tredje trinn i trinnskatten er 12 prosent. Den slår i 2018 inn ved 598.050 kroner, i 2019 ved 617.500 kroner. Trinn 4 gir bare 3 prosent ekstra trinnskatt, og har dermed mindre effekt. Innslagspunktet her er 962.050 kroner i 2018. 964.800 kroner i 2019.

Kjøp av eiendom

Dette får du ikke gjort noe med nå. Å kjøpe en bolig for utleie av skattemessige årsaker er uansett helt feil. Formuesfordelen er så liten av dette har minimal betydning for beregning av lønnsomheten. Så uansett har ikke årsskiftet noen betydning for denne vurderingen.

Les mer om å kjøpe utleieleilighet. Du kan også bruke utleieleilighetskalkulatoren for å gjøre lønnsomhetsberegninger av en slik investering.

Selv om formuesfordelene på kjøp av bolig du skal bo i og fritidsbolig er høyere (formuesrabatt på 75 prosent i snitt), skal ikke formuesskatten ved årsskiftet tillegges noen betydning. Kun i de få tilfellene der du kan fremskynde kontraktsskrivingen til før nyttår, men selger har gjerne motsatt interesse i et slikt tilfelle.

Pensjonssparing

De nye reglene for Individuell pensjonssparing (IPS) har gjort denne sparemåten vesentlig bedre. Du kan nå sette av inntil 40.000 kroner, mot tidligere 15.000 kroner per år. Dette gjør at du utsetter (ikke sparer) inntil 9.200 kroner i skatt. Dette blir nå beskattet som alminnelig inntekt (samme fradragssats som inntektskatt) når den kommer til utbetaling. Tidligere ble den beskattet som pensjon når den kom til utbetaling. Midler stående i IPS tas ikke med i beregningen av formuesskatt.

Ved det maksimale sparebeløpet på 40.000 kroner, sparer du 340 kroner per år i formuesskatt.

For selvstendig næringsdrivende kan det være et godt spareprodukt, men det krever at personinntekten er over 7,1 G for at det skal lønne seg. Fristen for dette er ikke årsskiftet, men 30. mai.

Les mer om lønnsomheten av individuell pensjonssparing.

Firmabil

Det kan lønne seg å fremskynde anskaffelsen av firmabilen til før årsskiftet. Dette gjelder hvis du skal eie firmabilen i mer enn tre år. Det er alderen på firmabilen ved årsskiftet som avgjør størrelsen på verdigrunnlaget på firmabil.

Hvis bilen er fire år eller mer, får du en rabatt på 25 prosent på verdigrunnlaget. Har bilen en verdi på 400.000 kroner, reduseres denne til 300.000 kroner. Resultatet er at du får lavere skatt på firmabilen det fjerde året. Med en bil til 400.000 kroner, gir dette nærmere 9.000 kroner i lavere skatt på firmabilen fra det fjerde året. Men denne fordelen gjelder bare for ett år.

Det lønner seg egentlig å gjøre dette fra starten av desember, fordi du blir skattlagt for en måned, selv om du får firmabilen i slutten av desember.

Du kan regne ut hvilken gevinst du får av dette ved å bruke firmabilskattkalkulatoren.

Fyll opp frikortet 

Hvis du ikke har fylt opp frikortet på 55.000 kroner, kan du tjene flere skattefrie kroner. Tjener du mer enn dette påvirker ikke dette skatten for de første 55.000. Tjener du over dette vil marginalskatten være 25 prosent.

Skattefrie utbetalinger

Du kan tjene opp til 6.000 kroner for småjobber for andre privatpersoner, og skattefrie organisasjoner. Har du for eksempel en jobb i gang, gjelder det å sluttføre dette før årsskiftet. Fra bedrifter er grensen 1000 kroner.

Dette har ingen betydning hvis du likevel ikke har fylt opp frikortet. Da vil dette likevel være skattefritt.

Leie ut hytta

Man kan leie ut hytta for inntil 10.000 kroner skattefritt. Over dette skattlegges du for 85 prosent av leieinntektene. Har du ikke brukt årets kvote kan du leie ut i jula.

Men det er vel ikke selve skattefriheten som er det viktigste, det er selve leieinntektene. Skatten på inntekter utover de 10.000 er i praksis på bare 20,4 prosent, slik at selve skattefriheten kan vi si er på 20,4 prosent av det du kan leie den ut for.

Her kan du beregne skatten du får på utleieinntektene fra hytta.

Kjøp bil

Bilens formuesverdi er 75 prosent av listeprisen (nybilprisen). Du sparer da 0,21 prosent i formuesskatt, hvis du er i en slik posisjon. For en bil til 400.000 kroner gir dette en besparelse på 840 kroner.

Det er en rekke andre faktorer ved å kjøpe bil som er viktigere enn å kjøpe før årsskiftet.

Meld deg inn i fagforening

Medlemmer i landsdekkende fagforeninger kan trekke fra inntil 3.850 kroner i kontingent. Men det er vel ingen som melder seg inn på slutten av året for å betale full årskontingent.

Nytt skattekort

Å få et nytt og riktigere skattekort er greit nok, men det har ingenting med å spare skatt å gjøre.

 

Kalkulatorer:

BSU-kalkulator
Her kan du se hvor mye du tjener på å spare videre på BSU, i stedet for å nedbetale boliglånet. Dette er en aktuell situasjon for mange når de kjøper hus eller leilighet første gang.

Skatteberegning 2018
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2019
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.

Pensjonsskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.

Aksjebeskatningskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye skatt du får på årets aksjeresultat.

IPS-kalkulator
Kalkulatoren beregner om det er lønnsomt å spare i egen pensjonsforsikring.

Firmabilskattkalkulator
Viser hvor høy inntekt du får av firmabilen og hvilken skatt det medfører. Kalkulatoren tar hensyn til din marginalskatt.