Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Norges Banks satte ned styringsrenten og senker samtidig renteprognosen for de neste årene kraftig.

 I dag presenterte Norges Bank to nyheter som bidrar til lavere rente:

  • Styringsrenten ble senket med 0,25 prosentpoeng, fra 1,5 prosent til 1,25 prosent.
  • Norges Bank la frem den såkalte rentebanen som viser forventet fremtidig styringsrente, som ble nedjustert

Senket rentebanen

Et markert fall i styringsrenten de neste årene er dagens spådom for utviklingen i styringsrenten (Rentebanen) fra Norges Bank.

Dersom Norges Banks renteprognose slår til i pengemarkedet, reduseres innlånskostnaden til bankene, og renten settes ned tilsvarende. Normalt skjer nettop det. Og dagens rentenedsettelse tyder også på det. Norges Banks rentenedsettels epå 0,25 prosentpoeng slo direkte ut i pengemarkedsrenten, som nå aldri har vært lavere.

Som tabellen under viser vil en slik rentenedgang redusere låneutgiftene merkbart. Et lån på 2 millioner får 5.000 kroner lavere renteutgifter i 2015 og hele 6.200 kr i 2016. Vi har da tatt hensyn til skatteffekten av rentefradraget. 

År Rentenedgang 1 mill lån 2 mill i lån
2015 -0,3% -2 519 -5 037
2016 -0,4% -3 103 -6 205
2017 -0,4% -3 030 -6 059

Kilde: Smarte Penger/Norges Bank.

Nesten 0,5 prosent lavere renter de neste årene

I oversikten nedenfor har vi satt opp spådommen for styringsrenten i rentebanen. I tillegg har vi lagt inn hva dette betyr for boligrenten. Da har vi forutsatt en margin på 1,75 prosent i forhold til styringsrenten i hele perioden.

Vi har da tatt utgangspunkt i gjennomsnittet av boliglånsrentene (bankenes gunstigste tilbud). De aller beste bankene vil ligge mer enn 0,25 prosentpoeng under dette.

Du kan sjekke dagens renter med Boliglånskalkulatoren.

Tidsintervall Styrings-rente Endring Boliglåns-rente
01.01.2015 - 30.03.2015 1,23 -0,27 2,98
01.04.2015 - 30.06.2015 1,13 -0,37 2,88
01.07.2015 - 30.09.2015 1,13 -0,37 2,88
01.10.2015 - 31.12.2015 1,13 -0,37 2,88
01.01.2016 – 30.03.2016 1,13 -0,39 2,88
01.04.2016 – 30.06.2016 1,13 -0,42 2,88
01.07.2016 – 30.09.2016 1,17 -0,44 2,92
01.10.2016 – 31.12.2016 1,24 -0,45 2,99
01.01.2017 – 30.03.2017 1,32 -0,44 3,07
01.04.2017 – 30.06.2017 1,42 -0,43 3,17
01.07.2017 – 30.09.2017 1,53 -0,41 3,28
01.10.2017 – 31.12.2017 1,64 -0,38 3,39

 

Kalkulatorer:

Renteendringskalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye en renteendring betyr for deg per måned.

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger.

Boliglånskalkulator

Kalkulatoren viser de beste og de største lånegiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.