Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Forsikringsselskapet mente at Ingeborg Vik handlet grovt uaktsomt og nektet å gi familien full erstatning for det sotskadde huset.

- Vi ble egentlig overrasket over avkortningen. Vi trodde vel dette var en type hendelse man hadde sikret seg mot ved forsikringstegning, forteller Kai Tore Vik til ABC Nyheter.

Da familien Vik i Bjerkreim i Rogaland fikk sotskader for drøyt 200.000 kroner i huset sitt på grunn av en tørrkokt kjele, regnet de det som selvsagt at de ville få utbetalt en erstatning som dekket alle omkostninger med å reparere skadene. Det viste seg å ikke være tilfelle.

Forsikringsselskapet, Sparebank 1 Forsikring, mente at familien hadde opptrådt grovt uaktsomt i forkant av brannen, og avkortet forsikringsutbetalingen med ti prosent.

Sovnet fra kjele

Påsken 2009 var Ingeborg sliten etter å ha født sønnen Stein Are knappe tre måneder tidligere. Denne dagen skulle hun bare koke noen smokker på komfyren, men ble stadig forstyrret av gråt fra babyen som lå i vogga.

Etter en stund med stadige forsøk på å roe sønnen, gikk hun på badet for å skifte bleie på ham, og forhåpentligvis få ham til å roe seg på den måten. Da heller ikke dette virket, la hun seg med ham på sengen for å gi ham melk, og til slutt sovnet både mor og barn.

Tykt sotlag over alt

Da Kai Tore Vik kom inn igjen fra hagen, var kjøkken og stue full av hvit røyk. Han brukte et par sekunder på å summe seg, før han fant et klede han kunne ha foran ansiktet, og fikk skrudd av komfyren før det gikk så langt at kjelen tok fyr.

Da avtrekksvifte og utlufting hadde fått vekk røyken, var det bare å konstatere at det hadde lagt seg et tykt sotbelegg over hele kjøkkenet og stuen.

- Jeg følte at jeg var uheldig som brukte ordet «glemte» i den første telefonsamtalen med forsikringsselskapet. Det er kanskje et fy-ord i forsikringsbransjen. Uansett hvordan vi senere prøvde å forklare hva som egentlig hadde skjedd den dagen, så hjalp det ikke, sier Vik.

Tapte i Finansklagenemnda

Da familien forstod at det gikk mot kutt i forsikringsutbetalingen, valgte de å gjøre mye av reparasjonene selv, for å minimere utgiftene. Men de klaget likevel saken inn for Finansklagenemnda.

- Et eventuelt medhold i nemnda – og  full utbetaling - ville dermed bli som en bonus for oss, forklarer Vik.

Først i oktober 2010 kom nemnduttalelsen – der forsikringsselskapet vant frem.

Nemnda skriver i sin uttalelse at «sikrede hadde god tid til å forvisse seg om at det ikke var noe galt med barnet, og kunne deretter skru av platen før hun skiftet bleien eller la seg til å hvile. Selv om man må akseptere at man kan glemme å slå av platen i en stressituasjon, mener nemnda derfor under tvil at sikrede i dette tilfelle har utvist grov uaktsomhet.»

Skuffet over nemndavgjørelsen

Paret ble skuffet over nemndavgjørelsen, blant annet fordi de hadde hørt om lignende tilfeller, der forsikringstakerne hadde fått medhold.

– Vi er også skuffet fordi vi mener avgjørelsen er fattet på feil grunnlag – altså det samme grunnlaget som selskapet gav oss avkortning på, og som vi ved utallige anledninger forsøkte å få dem til å innse at var feil. Mor gikk ikke og la seg for å hvile. Det var noe som bare skjedde på grunn av alt stresset med ungen, sier Kai Tore.

Familien har i ettertid valgt å bytte forsikringsselskap.

- Annerledes ved akutt sykdom

Erstatningskuttet i denne saken ble gjort basert på de opplysningene som takstmann og kunden hadde gitt, får ABC Nyheter opplyst av Sparebank 1 Forsikring.

Og det er fast praksis i forsikringsselskapene å gi avkortning i saker der tørrkoking av kjele er årsak til brann- eller sotskader, legger selskapet til. Siden tørrkoking er en av de vanligste årsakene til brann og kan forårsake stor skade, forventer selskapet at forsikringstakerne viser spesiell aktsomhet akkurat på dette området.

Men saken ville blitt vurdert annerledes, dersom det for eksempel var slik at mor i hui og hast måtte få den lille sønnen til lege eller sykehus på grunn av en skade eller akutt sykdom, understreker Sparebank 1 Forsikring.

Må følge sikkerhetsforskrifter

Forsikringskunder må forvente å få kutt i utbetalingen, dersom de for eksempel forlater en kjele på en varm komfyr eller går til sengs uten å blåse ut stearinlyset. Dette blir regnet som grovt uaktsomt, opplyser alle forsikringsselskapene ABC Nyheter har snakket med.

Du får også avkortning dersom du ikke har fulgt lovpålagte sikkerhetsforsikrifter, som å ha vedlikeholdte røykvarslere eller slukkeapparat.

Det er verdt å merke seg at den skadelidte alltid vil få noe utbetalt etter en brann. Vel å merke dersom selskapet ikke mistenker at kunden for eksempel selv har tent på boligen sin, for å få utbetalt forsikringspenger.

Fra 5 til 50 prosent

Størrelsen på avkortningen varierer etter alvorlighetsgrad ved hendelsen, og Tryg Forsikring opplyser at hos dem varierer størrelsen på erstatningskuttet fra fem til femti prosent.

- Det avkortes for eksempel mindre hvis man forlater smørgryten på platen for å gå på toalettet, enn hvis man drar på butikken, forteller Arne Einar Brun hos Tryg.

Dersom skadene i en bolig beløper seg til 1,5 millioner kroner, og forsikringsselskapet gir en avkortning på ti prosent, betyr dette altså at beboerne selv må dekke reparasjons- eller gjennoppbyggingskostnader for 150.000 kroner.

 

Se også:

Guide til husforsikring

Sikkerhetsforskrifter i forsikring

Skader og skadeoppgjør

Forsikringsklager