Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kronesvekkelsen fordyrer både hotell og fly for utenlandsferien. Men charterprisene stiger ikke.

Svak norsk krone har hevet prisen på all utenlandsk valuta. Dyrere valuta slår umiddelbart ut i hotellprisene på søkemotorene. Bare i løpet av tre måneder har overnatting i USA blitt 13 prosent dyrere i takt med dollarkursen. Også i Europa har svak norsk krone fordyret den kommende ferien. Særlig gjelder dette Tyrkia som har blitt 9 prosent dyrere siste tre måneder, mens euro-landene i snitt har blitt 6 prosent dyrere.

Nesten 10 prosent valutarabatt

Turoperatørene kjøper inn fly- og hotellkapasiteten på forhånd og er upåvirket av svak krone. Charterreiser kan derfor vise seg å være gunstig priset når alle andre hoteller som du bestiller selv stiger i pris.  Både Vingreiser og Star Tour bekrefter dette ovenfor Smarte Penger. Kursene er faste og prisene røres ikke.

De «gamle prisene gjelder denne vinteren samt sommeren 2015. De «fryste» prisene gjelder alle deres reisemål i katalogene, bekrefter Star Tour og Vingreiser til Smarte Penger. Men hverken Star Tour eller Vingreiser har charter til USA. På lengre sikt vil valutakursene også gi utslag for charterreiser.

Også for flyreiser har charter en valutafordel i dag sammenlignet med rutefly, men det er noe mer usikkert hva reell besparelse er. Flyreiser mellom Norge og utlandet med norske flyselskap berøres i mindre grad av kronesvekkelsen siden størstedelen av kostnadene er i norske kroner.

Utenlandske flyselskap som flyr fra Norge har kostnadsbasen i utlandet og prisene følger typisk eurokursen og øker derfor i takt med kronesvekkelsen. Siden det er konkurransesituasjonen som også avgjør prisene hos de norske flyselskapene, kan det tenkes at de norske flyselskapene følger etter prisene til de utenlandske. Hverken SAS eller Norwegian ønsker ikke å si noe om hvordan valutakursendringene kan påvirker deres priser.

Men en kikk på flyprisene hos Statistisk sentralbyrå viser kraftig prisøkning for flyreiser i og fra Norge. Hele 15 prosent prisoppgang siste 12 måneder. Valutakursene kan trolig forklare noe av prisoppgangen.

 Priseksempel Tyrkia: Familie på to barn og to voksne, hotell med basseng, inkludert frokost, 14 dager: 35.000 kr for to uker i juli. Dersom vi legger til grunn hele valutakursendringer (9 prosent) sparer du 3.150 kr (35.000 x 9 %). Dersom vi antar at bare halvparten av kronesvekkelsen slår ut i ruteflyprisene, blir besparelsen 2.600 kroner.

 Tabellen: Den viser hvordan prisnivået har endret seg sammenlignet mot tre måneder tilbake, samt mot gjennomsnittlig prisnivå gjennom hele 2013. Valutakurs og forskjeller i inflasjon er med i beregningene. Blant chartermålene er det Tyrkia som har endret seg mest i pris - hele 9 prosent dyrere takket være valutakursendringer. Charterprisene til Tyrkia er upåvirket av dette.

Land Siden 2013 (hele året) Siste 3 mnd Prisnivå 1. des 2014 (Norge=100)
Bulgaria 6,20% 5,00% 41
Hellas 6,90% 6,00% 52
Spania 8,20% 6,00% 55
Italia 8,50% 6,00% 66
Spania 8,70% 6,00% 55
Frankrike 8,90% 6,00% 65
Tyrkia 1,60% 9,00% 40
USA** 17,90% 13,00% *
Kilde: OECD, Eurostat, SSB. Bearbeidet av Smarte Penger.
* Mangler data
**De store turoperatørene tilbyr ikke USA-reiser.

 All inclusive

På grunn av usikkerheten knyttet til hvor mye av kronesvekkelsen som har slått ut i flyprisene, er det muligens mest å spare på 14-dagers opphold. Hotellutgiftene utgjør da størsteparten av ferieutgiftene. Det samme gjelder for dyre hotell. Der er det mest å spare. Velger du all-inclusive blir all maten under oppholdet også til gammel valutakurs!

PS: En ulempe med charter som bør nevnes når vi sammenligner med rutefly: Ofte ankommer man midt på natten. Charterselskapene utnytter de billigste landings- og avgangstidene.

Hotellprisene ved bestilling på internett

Hotellene du finner i søkemotorene på nettet er alltid priset i lokal valuta, selv om de riktignok vises i norske kroner. Disse prisene endrer seg umiddelbart med valutakursendringer. Valutakursen på betalingstidspunktet gjelder. Betaler du hotellet ved bestilling er det gjeldene kurs. Betaler du hotellet ved utsjekking, er det kursen ved utsjekking som gjelder.

Bestille nå eller vente?

I aviser og TV gir mange eksperter sine beste anslag om den norske kronens videre kursferd. Men du bør ikke lytte særlig til slike råd, er Smarte pengers vurdering. Smarte Penger har tidligere systematisert slike ekspertprognoser, og konklusjonen var entydig. Valutaprognoser er ren bingo. Ingen klarer over tid å treffe hverken på nivå eller retning.

Ekspertene kan forklare hvilke mekanismer som styrer valutakursen, men hvilken videre vei den tar, er nesten umulig å vite. Den eneste matematiske avlesning som finnes av forventninger, er terminkontraktene i valutamarkedet. Ifølge disse skal norske kroner holde seg stabil i forhold til de øvrige valutaene, bare en marginal svekkelse av krona. Men også slike kontrakter har vist seg å ha minimale predikative evner ett år frem i tid.

Les mer om flyreiser:

Slik finner du best pris på flyreisen

Flysøk

Bagasjeregler fra flyselskapene

Bagasjerettigheter på fly

Flyforsinkelser

Reisegarantifondet

Slik klager du på reiser

Les mer om hotell og charter:

Hotellsøk

Pakketurer

Restplasser

Rettigheter ved reiser