Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Varer fra USA, Kina og Storbritannia har blitt 18 prosent dyrere. Men Sverige har nesten samme prisnivå som før.

 Julehandelen fra nettbutikker i utlandet har blitt betydelig dyrere. Prisnivået har økt i takt med svekkelsen av den norske kronen. Bare siste tre måneder har dollaren blitt 13 prosent dyrere når norske kroner veksles om.

I likhet med Storbritannia og Kina har USA blitt 18 prosent dyrere sammenlignet med i fjor, ifølge Smarte Pengers beregninger. Vi har da justert for ulik utvikling av inflasjonen mellom landene. Inflasjonen i de fleste andre land har steget mindre enn i Norge og veier opp for litt kronesvekkelsen. De fleste EU-land har blitt 8-10 prosent dyrere siden i fjor.

Sverige fortsatt billig

Også svenske kroner har blitt dyrere for nordmenn. Men nullinflasjon i Sverige oppveier mye av prisøkningen som valutakursøkningen gir. Derfor er prisene i Sverige pr i dag nesten på samme nivå som gjennom hele 2013, sett med norske øyne. Det derfor ingen grunn til å droppe Svenskehandelen før jul.

Tabellen under viser hvor mye prisnivået har økt i de ulike landene, samt prisnivået i dag (28. nov 2014). Det generelle prisnivået inkluderer alle varer og tjenester som omsettes i landet. Vi har i tillegg lagt til prisnivået for elektriske forbruksartikler. Dessverre inneholder ikke statistikken flere relevante prisnivåtall for netthandel.

Prisendring og prisnivå
Prisøkning i forhold til Norge Generelt prisnivå (Norge=100)
Prisnivå Elektriske forbruksartikler (Norge=100)
De vanligste landene for netthandel
Sverige 1,5% 85 95
Tyskland 9,7% 68 94
USA 17,9% 67 *
Kina 18,1% 40 *
Storbritannia 18,2% 81 92
De øvrige landene for netthandel
Tsjekkia 2,0% 41 85
Bulgaria 6,2% 28 *
Hellas 6,9% 56 97
Spania 8,2% 62 95
Slovakia 8,3% 44 100
Italia 8,5% 68 93
Polen 8,5% 35 86
Spania 8,7% 62 96
Slovenia 8,8% 54 97
Frankrike 8,9% 73 *
Romania 9,0% 34 90
Danmark 9,5% 96 103
Østerrike 10,6% 76 94
Sveits 11,2% 110 107
Kilde: OECD, Eurostat, SSB, bearbeidet av Smarte Penger.

 

Prisene i norske nettbutikker øker prisene etterhvert

Mens nordmenn opplever at prisene i utenlandske nettbutikker endres i samme øyeblikk som Visa og MasterCard oppdaterer sine daglige vekslingskurser, er det større tregheter i norske nettbutikker. Eksisterende varelagre som er kjøpt inn før kronesvekkelsen selges til samme pris som før. Nye varer som tas gradvis inn blir dyrere, litt avhengig av i hvilken grad butikkene har valutasikret seg (på kort sikt). Konkurransesituasjonen kan bidra til at flere holder igjen noe av prisoppgangen en stund. Men i det lange løp vil økningen i importprisene gi utslag i dyrere varer.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at valutakursene over tid slår inn i prisnivået på importere varer i Norge. Dersom kronesvekkelsen holder seg på dagens nivå eller svekkes ytterligere, vil prisene stige utover i 2015 i både fysiske butikker i Norge og i norske nettbutikker, er Smarte Pengers vurdering.

Så mye dyrere har valutaene blitt
Siste 3 mnd Siden 2013 (snitt)
USD 13% 19%
Euro 7% 11%
GBP 7% 19%
SEK 6% 4%
Bare i løpet av de siste tre månedene har amerikanske varer blitt om lag 13 prosent dyrere for nordmenn. Sammenlignet med gjennomsnittet for hele 2013 er de blitt 19 prosent dyrere (vi har da ikke tatt hensyn til ulikheter i inflasjonsforskjeller som i tabellen over)

Kalkulatorer:

Svenskehandelskalkulator
Viser hva du tjener mest på å handle i Sverige

Valutaomregner
Regn om valutakursen fra hele verden (alltid oppdaterte kurser)