Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

LED-pærer har sunket i pris og steget i kvalitet. Dermed er LED overlegen halogen- og lavenergipærer på lønnsomhet.

Smarte penger har regnet på lønnsomheten for de ulike lyspærealternativene: LED, lavenergi og halogen. Og konklusjonen er entydig: Dropp lavenergipærer og halogen så langt det lar seg gjøre. LED er betydelig billigere.

Best på lønnsomhet

I dag koster en LED-pære med lysstyrke på 800 lumen (tilsvarer 60 watt) 80-200 kr. Levetiden er 20.000-25.000 timer. Dette er det dobbelte av levetiden til en lavenergipære, og det tidobbelte av en halogenpære. (I beregningene har vi likevel trukket fra 10 prosent i levetiden grunnet tester som viser at ikke alle pærer oppnår angitt levetid)

Du reduserer lyskostnadene dine med 60 prosent dersom du erstatter en halogenpære med en LED-pære. Vi har da tatt hensyn til alle kostnader. Både prisforskjellen i innkjøp, levetid, energiforbruk, samt at du mister noe tilleggsvarme under fyringssesongen ved å skifte ut varme halogenpærer med kalde LED-pærer.

Uansett hvordan vi vrir og vender på regnestykket forblir LED betydelig billigere enn halogen. Faktisk må LED-pæren koste det 40-dobbelte av halogenpæren før de har lik kostnad.

Men fortsatt er det slik at enkelte lamper, som downlights kun egner seg til halogen. Det er også enkelte lamper som ikke muliggjør dimming ave LED-pæren selv om den i utgangspunktet er dimmbar.

Lavenergipærer (sparepærer) har egentlig få eller ingen bruksområder igjen. Lavere levetid, høyere strømforbruk og ulempen med at få av dem tenner umiddelbart, veier ikke opp for det faktum at de fortsatt koster om lag halvparten av LED-pærer.

Tabellen under viser den årlige kostnaden for én lyspære (tilsvarende de gamle 60 watt). Det er billigere å lys eopp innendørs fordi varmen fra lampene tilfører boligen varme under fyringssesongen. Halogen som er meget varm drar nytte av det i regnestykket. Utendørs er denne varmen bortkastet og det blir dyrere, særlig for halogen.

Årlig kostnad
LED Lavenergi Halogen
Varme rom 13 kr
21 kr
34 kr
Kalde rom/ute 19 kr
29 kr
61 kr
Forutsetninger: Strømpris inkludert nettleie for Sør-Norge (fastledd holdt utenfor). 50 prosent av lysets avgitte varme benyttes til varme, i fyringssesongen (det er da man bruker lampene mest). 4 timer bruk hver dag.

Bedre og billigere LED

LED-pærer har falt i pris de siste to årene, mens lavenergipærer og halogenpærer har holdt seg i pris, viser Smarte Pengers målinger. LED-pærene har blitt bedre og kraftigere. Tidligere var det vrient å finne LED-pærer som kunne måle seg med de gode gamle 60-watts pærene. Kun lavenergi greide å levere like godt lys. Nå klarer LED-pærer det også. Nå  selges LED-pærer med tradisjonell 60-watts-utseende helt opp til 1.000 lumen i lysstyrke. En tradisjonell  60 wattspærene tilsvarer 750 lumen. I dag får man til og med kjøpt llyskastere/arbeidslamper med LED.

 LED-pærer

  •  Lang levetid. Oppgitt til 20.000-25.000 timer. Tester har vist at enkelte slukker lenge før oppgitt tid, mens mange holder som lovet. Det var ingen forskjell i levetid mellom kjente merker som Osram og billigmerkene i testen.
  • LED-pærer kan stort sett dimmes. Et fåtall lavenergipærer kan det. Halogenpærer kan også dimmes.
  • LED-pæren tenner umiddelbart. Lavenergipærene bruker noen sekunder på å våkne.
  • LED-pærene som tidligere ga et hardt hvitt tannlegelys er i fåtall. De aller fleste LED pærer nå 2.700 Kelvin, som tilsvarer varmgult lys som i de gamle lyspærene. Likevel kan det forekomme forskjeller mellom LED-pærene. Og en del LED-pærer git hvitere lys enn oppgitt på pakken fordi varmere lys krever litt mer energi å produsere en det hvite lyset. Derfor er det bedre å kjøpe LED pære med litt for høyt lumen-tall enn for lavt.
  • LED-pærer bruker minst energi av alle lyspæretyper

 Ikke kjøp inn et stort parti med LED-pærer, men prøv deg heller frem. Det kan nemlig fortsatt være avvik fra det som står oppgit på pakningen og hvor mye lys pæren gir.

Reduserer brannfaren

De gamle glødepærene og dagens halogenpærer har forsårsaket en del branner på grunn av høy avgitt varme. En halogenpære oppnår raskt 200-300 grader, mens LED-pærene holder seg på omlag 50 grader, viser testresultater fra If. Særlig halogen i downlights har forsårsaket branner.

Halogenpæren forsvinner

EU jobber mot å forby halogenpærer fra 2016, men det er mulig forbudet først innføres i 2018. I første omgang vil det antakelig gjelde spoter. Downlight vil følge etter.

En del trafoer tilknyttet downlights er uegnet til LED-pærer. De vil rett og slett ikke klare å få lys i pæren. Slike må skiftes ut av elektriker når den tiden kommer. Skal du installere downlights i dag, bær du derfor absolutt velge tilpasset LED.

Lumen (lysstyrke)
25 W 220-250 lm
40 W 410-470 lm
60 W 700-805 lm
75 W 920-1055 lm

Watt forteller hvor mye energi pæren bruker, ikke hvor mye lys den produsererLumen («lm») eneste relevante måleenhet for dagens pærer. Men er lyset varmt, vil opplevd lysstyrke gjerne være noe lavere enn oppgitt lumen-tall.

Kalkulator:

Lyspærekalkulator
Viser lønnsomheten ved lyspærene LED, lavenergi eller halogen