Globale aksjefond har lavere risiko enn norske aksjefond. Og forventet avkastning er like bra.

Ville du plassert alle aksjefondsmidlene dine på børsen i Chile? Neppe. Altfor risikabelt, vil de fleste påstå. Men faktum er at Oslo Børs har om lag samme risiko som den chilenske børsen. Begge børsene er høyrisikobørser som svinger kraftigere enn globale aksjefond.

Norge er et lite land og har en børs overlesset med råvarer, særlig olje. Den svinger derfor mye. Velger du i stedet et globalt aksjefond, spres fondsmidlene dine over utallige bransjer og regioner. Et kraftig fall i en enkelt region eller bransje har begrenset innvirkning på den samlede avkastningen. Derfor faller et globalt aksjefond mindre enn et norsk aksjefond i nedgangstider. Avkastningen er derimot den samme - normalt.

Velger du globalt aksjefond får du altså bedre betalt for risikoen. Og nettopp det er målet for enhver avkastning. Høyest mulig avkastning til en gitt risiko.

Derfor er risikoen høyere

 Oslo Børs er svært liten i verdensmålestokk og utgjør mindre enn en prosent av verdens børsverdier. Derfor kan det bli trangt i døren når utledningene skal inn eller ut. Og kursen presses opp eller ned.

Myten om at Norge er en trygg havn i krisetider stemmer ikke. Det hjelper ikke at Norge er gjeldfri og har et gigantisk oljefond som sikkerhetsbuffer. Ved globale nedgangstider og børsfall faller typisk Oslo Børs kraftigere enn det globale aksjemarkedet.

Selv under finanskrisen, som Norge nesten var forskånet for, falt Oslo Børs dobbelt så mye som internasjonale børser.

Oslo Børs er også sårbar for oljeprisen. Svinger oljeprisen, svinger Oslo Børs mer enn de internasjonale børsene. Det gir høyere risiko å være så sterkt knyttet til en enkelt råvare.

 I finansverdenen måles risiko ofte ved hjelp av standardavvik. Da måler man den faktiske avkastning i forhold til gjennomsnittsavkastningen. Et høyt standardavvik betyr at avviket fra gjennomsnittsavkastingen er stort. Historiske tall for standardavviket viser 21 prosent for Oslo Børs og 17 prosent for det globale aksjemarkedet. Jo lavere tall, desto bedre (lavere risiko).

Eksempel på standardavvik: Dersom gjennomsnittlig årlig avkastning på Oslo Børs over en lang periode var 10 prosent, vil «normale» svingninger i ett enkelt år være 10 prosent +/- 21 prosent. Altså 31 prosent opp eller -11 prosent ned.

-Norske forvaltere vil naturligvis selge «norsk»

Hele 40 prosent av nordmenns aksjefondsmidler er plassert på Oslo Børs, viser tall fra Verdipapirfondenes Forening. Bare 15 prosent av midlene står i globale fond. Resten er fordelt på ulike regionale fond og bransjefond.

-Norske forvaltere har naturligvis sin kjernekompetanse på norske aksjeselskap. Derfor lever flesteparten av å analysere og investere i norske selskaper. De store globale selskapene er ganske langt unna Norge. Derfor ønsker flesteparten å selge norske aksjefond, og nordmenns aksjefondsplasseringer er preget av det, sier Rune Pedersen, sjefsredaktør i Smarte Penger.

-Det er en ren illusjon om at det hjemlige er det trygge. Derfor har det nok vært ganske enkelt å selge norske aksjefond på bekostning av globale aksjefond, sier Pedersen.

Forventet avkastning ikke høyere på Oslo Børs

Høy risiko betyr ikke automatisk høyere avkastning. Såkalt usystematisk risiko får du ikke betalt for. Det vil si risikoen for at et selskap, en bransje eller en region faller kraftigere enn gjennomsnittet for samtlige. Dersom du splittet opp et globalt aksjefond i små regioner og/eller bransjer, vil hver enkelt region eller bransje isolert sett ha større svingningsrisiko alene.

Det er naturligvis ikke slik at hver og en region eller bransje da får høyere forventet avkastning. Avkastningen kan naturligvis ikke stige bare fordi regionene eller bransjene trekkes ut av et  globalt fond! Det er kun risikoen du reduserer ved å velge globalt aksjefond, ikke forventet avkastning!

Valutarisiko er et gode

Et globalt aksjefond har valutarisiko. Styrker den norske kronen seg, er det ensbetydende med at all formue i utenlandsk valuta faller i verdi. Og motsatt: Svekkes den norske kronen, stiger verdien på din utenlandsformue. Valutakursendringene er et nullsumspill. Du kan hverken forvente det ene eller andre. Likefullt er det en risiko.

Men denne risikoen mener Smarte Penger er et gode. Den vil nemlig glatte ut effekten av nedgangstider i Norge. Dersom norsk økonomi svekkes, f.eks av fallende oljepris, stiger arbeidsledigheten og lønnsveksten faller. Da faller også kronekursen. Dermed stiger verdien på sparepengene dine i utlandet når det går dårlig i Norge. Og motsatt vil valutakursen svekke avkastning litt på utenlandsmidlene når det går bra i Norge. På den måten blir svingningene noe utlignet i din samlede økonomi.

Oslo Børs er bra for den spekulative

Dersom børsene krakker, faller Oslo Børs normalt kraftigere enn de internasjonale børsene. Men når Oslo Børs først snur, er det gjerne svært bratt oppover. Derfor er Oslo Børs attraktiv for den spekulative investor. Den som ønsker å forsøke å time bunnen og bli med på den bratte oppturen. Treffer du bunnen, gir normalt Oslo Børs deg høyere avkastning enn de internasjonale børsene.

Men det er ingen som forteller deg når bunnen er nådd! Du kan ikke vente på vendepunktene. Du må gamble å gå inn når alle avisforsidene skriker blod og krakk. Når ekspertene sier at «børsen skal videre ned, trolig 30 prosent» må du kjøpe om du skal ha forhåpninger om å treffe bunnen. Når den siste optimist er blitt pessimist, snur det...Kanskje. Når ekspertene forteller at bunnen er nådd, er det altfor sent. Da har gjerne børsene allerede steget 20 prosent.

Nabosjalusi et argument for Oslo Børs

Det finnes ett argument for å velge Oslo Børs. Du er da sikret en verdiutvikling som samsvarer med flertallet av nordmenn. Relativ avkastning er viktig. Men dropper du føleriet, er globalt aksjefond best.

 

Les mer om aksjefond:

Om aksjefond

Forvaltningsstiler i aksjefond

Aksjefondenes inndeling

Måltall for fond

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond

Kalkulatorer:

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Fondskontokalkulator
Her kan du gjøre en vurdering om det er best å investere direkte i fond, eller å gå via en fondskonto.

Fondsporteføljekalkulator
Kalkulatoren beregner verdiutviklingen i en portefølje med forskjellige forutsetninger for avkastning på de enkelte plasseringsformene.

Markedsoversikt:

Spareavtaler i fond
Denne oversikten viser i hvilke, og hvor mye du kan spare i de forskjellige aksjefondene.