Nå dukker snart skattekortet opp i postkassen din. Før du leverer det til arbeidsgiver, bør du sjekke om opplysningene som står på kortet stemmer.

I dag - og til og med 31. desember - sender Skatteetaten ut skattekort. Dette skal arbeidsgiveren din ha, men ikke lever det fra deg før du har sjekket om opplysningene i skattekortet stemmer. Dette for å sørge for at du får riktig skattetrekk.

Kan endre fra i dag

I desember sendes det ut nesten 3,7 millioner skattekort for inntektsåret 2012, skriver Skatteetaten i en pressemelding.

Skatteetaten anbefaler at du endrer skattekortet ditt, dersom du:

  • begynner å jobbe/har fått endret inntekt på grunn av ny jobb
  • har fått lenger, eventuelt kortere vei mellom hjem og arbeidssted - dette vil kunne påvirke reisefradraget.
  • er blitt pensjonist i løpet av det siste året
  • har fått barn i barnehage - da har du krav på foreldrefradrag
  • har kjøpt bolig eller bil og tatt opp lån - da du skal få fradrag for gjeldsrentene
  • har fått endrede renteutgifter - dermed vil også rentefradraget endre seg
  • blir aleneforsørger
  • ikke lenger skal ha overgangsstønad

Pensjonister må være ekstra obs

I år anbefaler Skatteetaten at én gruppe er spesielt nøye med å sjekke skattekortet sitt. Nærmere bestemt gjelder dette pensjonistene, da det ble innført nye regler for mottakere av alderspensjon eller avtalefestet pensjon (AFP) og uførepensjonister fra 1. januar 2011.

Det er derfor ekstra viktig at pensjonistene kontrollerer at grunnlaget for utskriving av skattekortet er korrekt, skriver Skatteetaten i en pressemelding.  Alderspensjonister og mottakere av AFP må sjekke om pensjonsgraden står på vedlegget til skattekortet, «Grunnlag skattekort 2012».

Dersom pensjonsgraden mangler, bør skattekortet endres for å få riktig skatt.

Også på Facebook

Nytt av året er det at Skatteetaten kaster seg på sosiale medier-trenden i forbindelse med skattekortutsendelsen.

Skatteetaten har opprettet en egen Facebook-side, «Skatten min», som du finner her.

- Veldig mange finner frem til den informasjonen de trenger på skatteetaten.no helt på egen hånd. Med denne Facebook-siden åpner vi en ny dør inn til skatteetaten.no, sier kommunikasjonsdirektør Astrid Bugge Mjærum i Skatteetaten i en pressemelding.

På den nye nettsiden på Facebook kan veiledere svare på spørsmål fra publikum.

I første omgang omfatter siden selvbetjeningstjenestene for å bestille skattekort, frikort og melde flytting. Mjærum sier det ikke er utenkelig at de vil utvide med enda flere områder senere.

 

Se også:

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uføretrygd

Kalkulator:

Skattetrekkskalkulator
Beregn om du har riktig skattetrekk.