Noen bilforsikringer gir deg valget mellom å fortsette på 75 prosent eller ta i mot 80 prosent bonus.

Mange forsikringsselskap tilbyr to valg når du endelig står på toppen av bonuspyramiden:

  1. Fortsette med 75 prosent bonus uten at første skade reduserer bonusen. Det betyr at du får dekket neste skade fra forsikringsselskapet uten bonusnedrykk. Du rykker bare ned til 75 prosent 1. år. Etter fem år uten skader er du tilbake igjen på toppen, og kan på ny velge 75 prosent med første skade uten bonusreduksjon.
  2. 80 prosent bonus. Litt høyere bonus, betyr litt lavere årlig innbetaling (premie). Men den dagen du får en skade, rykker du ned. Hos de fleste selskap rykker du ned til 70 prosent 1. år. Hos KLP rykker du ned til 60 prosent.

Rabatten er dyrkjøpt

Den økte rabatten på 5 prosent i året (80 prosent versus 75 prosent) utgjør om lag 700-800 kroner pr år i lavere forsikringspremie. Kjører du uten skade i 10 år, har du altså spart 7.000-8.000 kroner.

Likevel er det ikke verdt risikoen. Dersom du kræsjer og lar forsikringen betale for skaden blir det nemlig svært mye dyrere når du har 80 prosent bonus. Bonusnedrykk og egenandel (4.000 kr) koster deg 12.240 kroner. Bonusnedrykket gir deg nemlig høyere premie i mange år (se tabellen under). Du skal være en ekstremt forsiktig sjåfør som må kjøre skadefritt i mer enn 10 år for at 80 prosent-valget skal lønne seg.

Velger du 75 prosent bonus og neste skade uten bonustap, ser du av tabellen, at du slipper svært billig unna dersom du unngår skade de første fem årene etter den bonusnedrykksfrie skaden. Du slipper unna med bare egenandelen på 4.000 kroner. Men må forsikringen dekke en skade før du er tilbake igjen på toppnivået (fem år med 75 prosent bonus), koster det 14.100 kroner i bonusnedrykk og egenandel.

Tabellen under viser hva det koster å la selskapet dekke skaden med utgangspunkt i 75 og 80 prosent bonusnivå. Blir du stående på 75 prosent, slipper du stort sett unna med egenandelen på 4.000 kroner i dette eksemplet. Nedrykket fra 80 prosent gir sur svie.

Dette koster det å ta i bruk forsikringen
  80 prosent 75 prosent
Første skade: 12 240 4 000
Neste skade:    
Dersom den inntreffer etter 4 år 26 000 14 100
Dersom den inntreffer etter 6 år 14 100 4 000
Dersom den inntreffer etter 8 år 14 100 4 000
Tabellen sammenligner 80 prosent bonus mot 75 prosent bonus. Den viser bonustapet i kroner (inkludert egenandelen) ved å la forsikringen dekke en kaskoskade, inkl egenandelen er 4.000 kroner. Det er alltid dyrere å ta i bruk forsikringen om du står på 80 prosent bonus. Den årlige premiebesparelsen ved å velge 80 prosent fremfor 75 prosent, blir derfor dyrkjøpt.

Forutsetninger: Bilforsikringens bruttopremie (uten bonus) er 20.000 kroner. Det tilsvarer en årlig premie på 8.300 kroner dersom du har 75 prosent bonus. Egenandelen er 4.000 kroner. Bor i Akershus, bilen står i låst garasje. Ingen sjåfør under 25 år. Hos KLP rykker man ned til 60 prosent i stedet for 70 prosent og da koster enda noen tusenlapper mer å bruke forsikringen enn det tabellen viser.

Disse selskapene gir deg valget mellom 75 prosent og 80 prosent bonus:

  • Eika Forsikring
  • Jernbanepersonalets Forsikring
  • KLP
  • Landbruksforsikring

Øverste trinn på bonuspyramiden hos de øvrige forsikringsselskapene er kun 75 prosent bonus og neste skade uten bonustap.

 

Rådet passer for:

Alle som er på eller snarlig når øverste trinnet på bilbonuspyramiden.

Dette kan du tjene / unngå å tape:
2.000-17.000 kroner.

Slik gjør du det:
Når du har «75 prosent bonus uten bonusnedrykk ved skade», bør skaden koste såpass før du tar forsikringen i bruk:

Anser du at din skaderisiko er høyere enn normalen, bør skaden koste 4.000 kroner mer enn egenandelen.

Anser du at din skaderisiko er som snittet eller lavere, bør skaden koste 2.000 kroner mer enn egenandelen.

Dersom du i dag har 80 prosent bonus, kontakt forsikringsselskapet og bytt til «75 prosent bonus uten bonusnedrykk ved skade».

Egenandelen bør du sette ned til 4.000 kroner.

Dette rådet handler kun om hva du bør gjøre når du står på 75 prosent toppbonus og har første skade uten bonusnedrykk.

Også på øverste bonustrinnet koster det dyrt å ta i bruk forsikringen - om lag 14.000 kroner kan du forvente.

 

Les også:

Bilforsikring

Bonussystemet i bilforsikring

Egenandeler på bilforsikring

Hva bestemmer prisen på bilforsikringen

Hvordan sammenligne selskapene

Samlerabatter
Når du sjekker pris må du også ta i betraktning samlerabattene. Her er en oversikt som viser selskapenes samlerabatter.

Markedsoversikt:

Finn beste pris på bilforsikring

Bilforsikring - priser fra Finansportalen

Kalkulatorer:

Bilbonuskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne den fremtidige verdien av bonustapet, hvis du får en bonusberøvende skade. Denne beregningen hjelper deg også til å finne ut hvor stor egenandel du bør ha på bilforsikringen din.

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.