Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Svak norsk krone har allerede fordyret utenlandsferien. Neste steg er dyrere forbruksvarer i Norge.

Fallende oljepris har svekket verdien av den norske kronen. Alle viktige valutaer har dermed blitt dyrere for nordmenn. Siden slutten av august har dollaren blitt 11 prosent dyrere, mens euroen er blitt 5 prosent dyrere.

Dyrere utenlandsferie

Særlig har USA-ferien steget i pris. Levekostnadene i USA, som restaurant, taxi, shopping følger naturligvis vekslingskursen og er blitt 11 prosent dyrere.

Men også hotell er blitt dyrere. Hotellene du finner i søkemotorene på nettet er alltid priset i lokal valuta, selv om de riktignok vises i norske kroner. Disse prisene endrer seg umiddelbart med valutakursendringer. Valutakursen på betalingstidspunktet gjelder. Betaler du hotellet ved bestilling er det gjeldene kurs. Betaler du hotellet ved utsjekking, er det kursen ved utsjekking som gjelder.

En USA ferie som til sammen koster 60.000 kroner for hele familien, har i løpet av kort tid blitt 6.600 kroner dyrere.

Den lave dollarkursen, som stort sett har holdt seg siden 2011, ser ut til å være historie for en stund.

Dette er endringen i valutakursen fra 29. august og frem til 5. november.

Valuta Endring
US dollar 11,2%
Euro 5,2%
Britiske pund 6,7%
Svenske kroner 4,7%
Yen (Japan) 0,8%
Yuan (Kina) 11,7%

Også flybilletter blir dyrere, men i varierende grad. Fly mellom Norge og utlandet med norske flyselskap berøres i mindre grad siden størstedelen av kostnadene er i Norge i norske kroner. Faktisk kan norske flyselskap oppleve reduserte kostnader på grunn av den fallende oljeprisen med dertil lavere drivstoffkostnader.

Utenlandske flyselskap som flyr fra Norge har kostnadsbasen i utlandet og prisene følger typisk eurokursen og øker derfor i takt med kronesvekkelsen. Siden det er konkurransesituasjonen som også avgjør prisene hos de norske flyselskapene, kan det tenkes at de norske flyselskapene følger etter prisene til de utenlandske.

Norwegian ønsker ikke å si noe om hvordan valutakursendringene kan påvirker prisene fremover utover at de ikke har merket noen endring i etterspørselen

Bestille nå eller vente? Les lenger ned i artikkelen.

Ikke dyrere bil med det første

Biler som selges i Norge produseres i utlandet og prisene styres derfor av valutakursene. Men på kort sikt vil neppe bilprisene øke på grunn av kronesvekkelsen.

Flesteparten av bilene produseres i Euroland (Storbritannia, Tyskland, Italia, Frankrike, Tsjekkia og Sverige). Euroen er blitt 5 prosent dyrere siden slutten av august, men bilbransjen forsøker å unngå at prisene svinger i takt med kortsiktige valutakursendringer. Derfor er mye av inntektene valutasikret på kort sikt.

Vedvarer kronesvekkelse mot euro utover ett år er det mer trolig at bilprisene stiger noe mer i Norge. Uansett vil langt ifra hele eurostyrkelsen gjenspeile seg i bilprisene. Årsaken er at importprisen bare utgjør en del av bilens utsalgspris. Bilavgiftene demper derfor prisimpulsene fra utlandet. Om lag halvparten av en utenlandsk prisøkning vil materialisere seg i utsalgsprisen.

Bruktimport fra Tyskland blir naturligvis dyrere i samme øyeblikk som valutakursen endrer seg. Lønnsomheten i bruktimporten er derfor svekket. Men endringen er foreløpig ikke større enn at det fortsatt kan lønne seg å hente bruktbilen fra Tyskland, viser Smarte Pengers beregninger.

Svenskehandelen

Fläskfilet og nötkött fra andre siden grensen er blitt 5 prosent dyrere. Men fortsatt er matvarer betydelig billigere i Sverige enn i Norge. Sjekk hva du sparer mest på å handle i Sverige.

Verkstedtjenester i Sverige er nesten på nivå med Norge nå. Prisene i Sverige har nærmet seg de norske de siste årene, og med 5 prosent på toppen siste måneder, er besparelsen svært liten. Vi sammenligner da ikke-merkeverksted mot ikke-merkeverksted.

Dyrere netthandel

All netthandel fra utenlandske butikker øker i takt med dyrere utenlandsk valuta. Varene i amerikanske nettbutikker har derfor blitt 11 prosent dyrere. Nettbutikker i Euro-land 5 prosent dyrere og nettbutikker i Storbritannia nesten 7 prosent dyrere. Mens nettbutikker i Kina har blitt 12 prosent dyrere.

I norske nettbutikker er det større tregheter. Eksisterende varelagre som er kjøpt inn før kronesvekkelsen selges til samme pris som før. Nye varer som tas gradvis inn blir dyrere, litt avhengig av i hvilken grad butikkene har valutasikret seg (på kort sikt). Konkurransesituasjonen kan bidra til at flere holder igjen noe av prisoppgangen en stund. Men i det lange løp vil økningen i importprisene gi utslag i dyrere varer.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at valutakursene over tid slår inn i prisnivået på importere varer i Norge. Dersom kronesvekkelsen holder seg på dagens nivå eller svekkes ytterligere, vil prisene stige utover i 2015, er Smarte Pengers vurdering.

Charterreiser blir billig

Turoperatørene kjøper inn fly- og hotellkapasiteten på forhånd og er lite påvirket av svak krone. Charterreiser kan derfor vise seg å være gunstig priset når alle andre hoteller som du bestiller selv stiger i pris. Men på lengre sikt vil valutakursene også gi utslag for charterreiser.

12 prosent dyrere forbruksvarer fra Kina

Klær, elektronikk, leker og veldig mye annet av forbruksartikler importeres fra Kina. Gradvis blir dette merkbart dyrere dersom kronekursen holder seg på dagens nivå. Den kinesiske valutaen har tross alt blitt 12 prosent dyrere siden slutten av august. Men konkurransesituasjonen vil nok redusere effekten

Eksempler med umiddelbar prisøkning:

  • Netthandel i utlandet
  • Hotell i utlandet
  • Svenskehandel
  • Bruktimport bil fra Tyskland
  • Utenlandske flyselskap

Eksempler med prisøkning over tid

  • Charter
  • Netthandel fra norske butikker
  • Nybil
  • Forbruksvarer fra Kina
  • Importerte varer fra Kina

 

Dette kan det koste deg

Her er et eksempel på hva kronesvekkelsen kan bety for ett år. Summen av disse postene gir et tap på 6.800 kroner.

Kostnad Valuta Beløp Endring
Sommerferier Euro 30 000 1 574
Weekendtur i Europa Euro 15 000 472
Netthandel Dollar 3 000 336
Svenskehandel SEK 20 000 934
Importvarer Kina Yuan 30 000 3 524
Sum 6 841

De fire første postene har en umiddelbar effekt. Effekten av økt yuankurs vil komme etterhvert, men det er ikke sikkert den vil komme opp i 12 prosent (gitt samme valutakurs).

Hvis ferien i stedet hadde gått til USA, ville dette gitt et økt tap på 2000 kroner.

Bestille nå eller vente?

I aviser og TV gir mange eksperter sine beste anslag om den norske kronens videre kursferd. Men du bør ikke lytte særlig til slike råd, er Smarte pengers vurdering. Smarte Penger har tidligere systematisert slike ekspertprognoser, og konklusjonen var entydig. Valutaprognoser er ren bingo. Ingen klarer over tid å treffe hverken på nivå eller retning.

Ekspertene kan forklare hvilke mekanismer som styrer valutakursen, men hvilken videre vei den tar, er nesten umulig å vite. Den eneste matematiske avlesning som finnes av forventninger, er terminkontraktene i valutamarkedet. Ifølge disse skal norske kroner holde seg stabil i forhold til de øvrige valutaene, bare en marginal svekkelse av krona. Men også slike kontrakter har vist seg å ha minimale predikative evner ett år frem i tid.

Les også:

Alpelandene med lavest prisnivå

Så mye sparer du på harryturen

Kalkulator:

Feriekostnadskalkulator
Kalkulatoren sammenligner kostnadsnivået i 37 land for typiske ferieutgifter.