Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Bulket bil.

Kaskoforsikringen er ofte verdiløs for unge. Spar 10.000 kr på bilforsikringen ved å vente med den.

Unge bilførere bør droppe kasko. Hovedårsaken er bonusreglene. Faktisk koster det 75.000 kroner i bonustap og egenandel å ta i bruk kaskoforsikringen ved skade, dersom man har bare 20 prosent bonus! Så ekstreme er faktisk utslagene viser Smarte Pengers beregninger (se tabellen lenger ned i artikkelen).

Ved lav bonus er nemlig kostnaden ved bonustapet ekstremt mye større enn ved høy bonus.

Bygg bonus i bilforsikringen fem år

Ungdom bør derfor droppe kasko de første fem årene og konsentrere seg om å bygge opp bonus. Man bygger nemlig opp bonus også om man ikke har kasko eller delkasko. Bilen bør derfor ikke være for dyr, bør koste under 100.000 kroner.

I tillegg er kasko svært dyrt de første ungdomsårene bak rattet. Som 20-åring koster kasko fort 15.000 kroner mer enn bare ansvarsdekningen, ifølge Smarte Pengers beregninger. Dyr kasko og enda høyere bonustap ved bruk av kaskoen er to solide argumenter for å droppe kaskoen de første årene.

Et problem ved å droppe kaskoen er at du kan risikere å tape hele bilverdien ved en skade. For å kunne droppe kaskoen må du ha muligheten til å kjøpe en ny bil. Hvis bilens verdi er over dette smertenivået, må du ha kasko.

Slik er bilforsikringen bygget opp:

  • Ansvar (skader du påfører andre ting og mennesker. Lovpålagt)
  • Delkasko (brann, tyveri, bilberging. Frivillig. )
  • Kasko (Inkl. delkasko. I tillegg: skader på egen bil som du er skyld i. Frivillig.)

Bonus er en rabatt man oppnår ved skadefri kjøring. Etter ett år uten å ta i bruk forsikringen rykker man opp et trinn på bonusstigen inntil man en dag når toppen på 75 prosent. Ved skade rykker man ned 30 prosent på bonusstigen.

Med lavere bonus, blir forsikringen dyrere i mange år fremover, helt til man når toppen av bonusstigen. Jo lavere bonus, desto lengre tid tar det å nå øverste trinnet og desto lengre vil man måtte betale for bonusnedrykket.

Første gang man tegner en bilforsikring får man en startbonus på 20 prosent.

70 prosent-regelen for kasko

Ungdommen bør karre seg opp på 60 prosent bonus før kasko er aktuelt, helst opp på 70 prosent bonus. Vi forutsetter da en eldre bruktbil, typisk verdt 60.000-90.000 kroner.

Som tabellen under viser, er kaskoen nesten ubrukelig de første årene mens man ennå har lav bonus. Tapte bonuspoeng ved nedrykk (som gir høyere forsikringspremie i 19 år fremover!) og egenandelen utgjør kostnaden. Først når man når «70 % 1. år» er man reddet. Kostnaden er da falt til om lag 20.000 kroner.

Tabellen under tar utgangspunkt i en 20-åring med 20 prosent bonus. Neste år er vedkommende 21 år og har 30 prosent bonus, osv. Gjelder en VW Golf, åtte år gammel.

Eksempel:Dersom ungdommen har 20 prosent bonus, kræsjer bilen og skaden takseres til 70.000 kroner, vil vedkommende tape på å la forsikringen dekke skaden. Kostnaden ved bonusnedtrykket utgjør nemlig 74.900 kroner.

Samlet bonustap:

Tabellen viser summen av bonustap og egenandelen, som utgjør kostnaden ved å la forsikringsselskapet dekke skaden.

Bonus i dag Kostnaden
20% 74 900
30% 60 300
40% 48 600
50% 34 900
60% 28 000
70% 1. år 19 800
70% 2. år 20 700
70% 3. år 20 700
70% 4. år 20 400
70% 5. år 21 200
75% 1-5. år 12 800
75% 6. år 6 000

Kort oppsummert kan du vurdere kasko slik for en ungdomsbil verdt 60.000-90.000 kroner:

Bonus i dag Velge kasko?
Inntil 50% Nei
60% Kan vurdere
70% og mer Ja

 

10 prosent billigere pr leveår

Bilforsikringen (både kasko og ansvar) er dyrest det året man fyller 18. Prisene spriker mellom selskapene, men som tommelfingerregel er forsikringen 10 prosent billigere pr leveår mellom 18 og 25 år, alt annet likt (også bonus), viser Smarte Pengers beregninger. Altså med samme bonus kan en 22-åring regne med 10 prosent rimeligere forsikring enn en 21-åring.

Ved fylte 23 år har prisene falt til et betydelig lavere nivå og er ikke så langt unna «voksen-prisene». Klarer 18-åringen å drøye bilkjøpet, unngår han/hun de aller dyreste forsikringsårene.

NB: Alternativet er heller ikke helt gratis, dvs at ungdommen låner foreldrenes bil. Da krever de fleste selskap forhøyet forsikringspremie frem til låntaker er fylt 25 år.

Det er ikke lov å føre opp ungdommens bil i foreldrenes navn til forsikringsselskapet. Man må nemlig opplyse om hvem som er hovedbruker av bilen. Oppgir man at det er far i huset, mens det i virkeligheten er sønnen som bruker sin egen bil, kan selskapet hevde det er forsikringssvindel. En annen ulempe med et slik triks, er at ungdommen ikke bygger opp bonus.

Grafen under viser prisen for bilforsikring for ulike aldre, med full kasko. Prisen gjelder en åtte år gammel VW Golf. Prisutviklingen ville vært stort sett den samme ved kun ansvarsforsikring.

ungdom_bilforsikring2na
 
 

Sparer mye på å kjøpe «kjip» bil

Kombinasjonen ungdom + typisk ungdomsbil setter i gang varsellampene hos ethvert forsikringsselskap. Lav alder og sportsbil med mange hestekrefter og turbo topper skadestatistikken hos selskapene og derfor prises slike kunder svært høyt.

Velg heller en kjedeligere bil som ikke utløser råne-alarmen hos selskapene. Turbobilen bør man vente noen år med.

Jentene sparer mest på å vente til de er minst 21 år, helst 23 år.

Ungdom av hannkjønn har betydelig høyere ulykkesrisiko enn jenter. Særlig gjelder dette aldersgruppen 18-21 år. Tidligere differensierte forsikringsselskapene derfor prisene. Men dette ble ansett som kjønnsdiskriminerende og selskapene er i dag pålagt i ha like priser for kjønnene. I dag må altså jentene subsidiere guttas testosteron-herjinger.

Det betyr at bilforsikringen er uforholdsmessig dyr for jenter i ung alder, særlig gjelder det jenter under 21 år og særlig gjelder dette kasko. Dette er et ekstra argument for jenter å drøye med bilkjøpet til de i alle fall er fylt 21, mens helst bør de vente til 23 år. Da har prisene i stor grad falt seg ferdig.

Ekstra ungdomsbonus

Flere forsikringsselskaper tilbyr en ekstra bonus for ungdom som ikke kolliderer.  For eksempel tilbakebetaler Gjensidige 6.600 kroner dersom en 18-åring kjører skadefritt i fem år. Er du eldre ved tegning av forsikringen, er bonusen lavere.

Gjensidige tilbyr også 10 prosent rabatt dersom ungdommen kan dokumentere i en kjørebok at han/hun har øvelseskjørt minst 2.000 kilometer før lappen.

Også Eika Forsikring tilbyr lignende bonus. Tegner du bilforsikring hos Eika før du fyller 23 år og kjører skadefritt i fem år tilbakebetaler de deg 5.000 kroner.

Store prisforskjeller mellom selskapene

Tabellen viser prisforskjellene for en 20-åring som ønsker å forsikre en VW Golf som er åtte år. Vedkommende har 20 prosent bonus.

  Full kasko Kun ansvar
Selskap Oslo Mosjøen Oslo Mosjøen
Troll Forsikring 22 032 20 769 * *
SpareBank 1 23 352 23 352 11 771 11 771
DNB 24 609 23 535 10 877 10 414
Eika 29 801 23 639 10 638 7 226
KLP 29 088 25 531 11 274 9 554
Gjensidige 24 998 25 742 10 027 8 302
Frende 32 031 25 979 13 706 8 664
Nemi Forsikring 35 835 27 382 16 161 11 949
If Skadeforsikring 32 336 29 857 15 104 10 879
Tryg * * 11 359 10 978
Årlig kjørelengde og egenandel varierer noe mellom selskapene. Du kan finne mer eksakt pris på finansportalen.no. Enkelte selskap hadde ikke tilgjengelige priser. Kilde: Finansportalen. *Mangler tall.


Les mer:

Alt om bilforsikring

Hva bestemmer prisen på bilforsikringen

Egenandeler på bilforsikring

Bonussystemet i bilforsikring

Samlerabatter

Finn billigste bilforsikring

Anbud på bilforsikring

Markedsoversikt:

Priser bilforsikring

Kalkulatorer:

Bilbonuskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne den fremtidige verdien av bonustapet, hvis du får en bonusberøvende skade. Denne beregningen hjelper deg også til å finne ut hvor stor egenandel du bør ha på bilforsikringen din.

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.