Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Velger du feil dag å jobbe deltid, mister du flere fridager årlig.

Arbeider du deltid og jobber faste ukedager, er onsdagen det beste dagen å jobbe fast. Da unngår du nemlig at en beveglig helligdapå «spiser opp» frudagen dag.

Er du litt sleip, får du flere fridager

Jobber du deltid og har muligheter til å velge deg faste ukedager hvor du er på jobb, vil du skaffe deg flere fridager ved å være bevisst hvilke ukedager du jobber. Ikke jobb deltid på onsdager. Da taper du fridager.

Onsdag gir deg færrest bevegelige fridager og er ukedagen det er smartest å ha fri selv. En klar nummer to er tirsdagen. Tirsdag og onsdag er nemlig de to eneste ukedagene som ikke har fridagene tilknyttet påske og pinse. Påskens og pinsens fridager har riktignok bevegelige datoer, men ukedagene er faste. I det lange løp vil det derfor alltid være gunstigst å ha fri disse to dagene ved deltidsjobb.

 Smarte Penger har summert opp antall bevegelige fridager de neste fem årene, inkludert 2015.

Årlig fridager neste fem år, i snitt.
Ukedag Dager
Mandag 3,4
Tirsdag 1,2
Onsdag 0,8
Torsdag 3,0
Fredag 1,8
Tabellen viser at mandagen er ukedagen med flest fridager i året.

Gunstigst å jobbe på mandager

Totalt antall bevegelige fridager gjennom året varierer fra 7 i «dårlige» år til 12 i «gode» år og har større hyppighet på enkelte ukedager. Mandagen skiller seg ut. Denne ukedager har i gjennomsnitt 3,4 bevegelige helligdager pr år. Har du denne dagen som fast fridag i din deltidsjobb, vil du altså oppleve å ha fri når det likevel er en fridag 3,4 ganger i året. Mandagen er derfor den gunstigste dagen å ha som fast jobbedag. Torsdagen er en soleklar nummer to.

Påsken styrer fem bevegelige fridager

Både mandag og torsdag har alltid minst to fridager gjennom året. Årsaken er påsken som alltid har faste ukedager og som dessuten styrer pinsen:

Mandager: 2. påskedag og 2. pinsedag.
Torsdager: Skjærtorsdag og Kristi Himmelfartsdag.
Fredag: Langfredag

 Jobber du deltid og vurderer å øke deltidsprosenten? Se de nye inntektstrinnene for økt skatt for 2015.

De bevegelige fridagen neste fire år

Tabellen under viser fridagene år for år. Planlegger du å jobbe deltid de neste fem årene, summerer du fridagene for neste fem år. Planlegger du for tre år, kommer du frem til et litt annet resultat enn om du planlegger for fem år.

De bevegelige fridagene
2015 2016 2017 2018
Mandag 2 3 4 5
Tirsdag 0 1 1 2
Onsdag 0 0 1 1
Torsdag 5 2 2 3
Fredag 3 2 1 1
Kilde: Smarte Penger

 

Les også:

Den nye deltids- og overtidsskatten 2015

Ferierettigheter

Kalkulatorer:

Sjekk hva deltidsprosenten betyr for pensjonen din

Så lenge må du jobbe for å få råd