Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

En luft-til-luft-varmepumpe koster fra 6.000 kroner til 30.000 kroner. Hvilken bør du velge?

De aller billigste varmepumpene som selges via ulike kjeder fungerer helt greit og gir en ok besparelse, viser Smarte Penger beregninger. Tidligere solgte enkelte kjeder de utdaterte on-off-varmepumpene (se sjekkliste lenger ned i artikkelen), men i dag selges nesten bare moderne inverter-varmepumper. Dsv trinnløse varmepumper som har lavere støy, høyere effektivitet (COP) og lengre levetid pga lavere slitasje.

De aller billigste varmepumpene koster om lag 6.000 kroner. I tillegg kommer om lag 5.000 kroner i montering.

Likevel er forskjellen i effektivitet ganske stor fra de billigste med lav energiklassifisering til de dyreste med A+++ klassifisering. Spørsmålet er om strømbesparelsen til en dyrere varmepumpe mer enn oppveier den høye prisen. 

Smarte Pengers analyse viser at ved svært lavt varmebehov, bør du velge blant de billigste. Ved middels og stort varmebehov bør du velge A+ eller A++. Ikke velg A+++. De er foreløpig for dyre slik at prisøkningen overgår den økte strømbesparelsen.

Skalaen for varmepumper
A+++ (mest effektiv og dyrest)
A++
A+
A
B (minst effektiv og billigst)

Eksempler på lønnsomhet ved billige og dyre varmepumper

Tabellen viser lønnsomheten av investering i varmepumpe fra de billigste varmepumpene (klasse B) til de dyreste (klasse A+++). Tabellen viser også lønnsomheten ved ulike oppvarmingsbehov. Den tar utgangspunkt i et kystnært østlandsklima (Oslo-området).

Lønnsomheten viser nåverdien for investeringen, dvs det du sitter igjen med i dagens kroneverdi etter at alle kostnader er trukket fra, også kjøpesum og renter.

Grønt=Mest lønnsomme valg.

Varmebehov i kWh* B A A+ A++ A+++
5 000 -2 000 -5 000 -7 000 -11 000 -20 000
10 000 8 000 7 000 7 000 4 000 -3 000
20 000 31 000 32 000 36 000 36 000 30 000
30 000 54 000 57 000 65 000 67 000 54 000

Kilder: Smarte Penger, Energimyndigheten.

Beregn selv med varmepumpekalkulatoren

Du kan enkelt beregne selv om en luft-til-luft-varmepumpe er en lønnsom investering. Da bruker du varmepumpekalkulatoren. Den tar hensyn til klimasonen der du bor.

Strømprisen i kalkulatoren tar hensyn til avgiftsfritak i Nord-Norge, regionale forskjeller i nettleien, og den tar også hensyn til at strømprisen er noe høyere gjennom vinteren enn ellers i året.

Egenskaper som påvirker lønnsomheten

Dårlig isolert bolig gir stort varmebehov og dertil høy lønnsomhet. Moderne boliger ferdigstilt etter 2011 er svært godt isolert og er utstyrt med varmegjenvinner. Er boligen liten, er neppe varmepumpe lønnsomt. Det samme kan gjelder deler av Nord-Norge som har lav subsidiert strømpris og nettleie, særlig gjelder det indre deler av Nord-Norge som i tillegg har lange perioder med sprengkulde.

Men husk at varmepumper også gir god lønnsomhet i Sør-Norges kalde innlandsklima. Statistisk varer ikke sprengkulde lenge nok til å ødelegge lønnsomheten.

 

Se også:

Kjøpeguide varmepumpe

Anbud på varmepumpe

Dette kan du tjene på en varmepumpe

Typer varmepumper

Varmpepumpeoversikt - SCOP-faktorer

Varmepumpeoversikt COP-faktorer

Varmepumpeoversikt - Effekt-tall

Varmepumpeoversikt - nøkkeltall

Kalkulator:

Varmepumpekalkulator
Beregn lønnsomheten av å installere en luft-til-luft varmepumpe i enebolig eller rekkehus.