Pengeseddelen med verdensrekord i hyperinflasjon koster under hundrelappen.

Det er billig å bli valutamilliardær, billionær eller sågar trillionær. Sedler fra land med hyperinflasjon omsettes for bare 50-100 kroner gjennom mynthandlerne du finner på internett. Andre biter av historien, både den nære og den fjerne, koster heller ikke mer enn en hundrelapp.

Morsom presang til den som har alt

Verdensrekorden i inflasjon har trolig Zimbabwe, der president Robert Mugabe gikk amokk med seddelpressen. Etter at inflasjonen eksploderte måtte sedler  pålydende 1.000.000.000.000.000 dollar trykes opp i hopetall. Det tilsvarer 100 trilliarder (en billiard på norsk). En slik seddel koster i dag knappe 100 norske kroner hos mynthandleren. Morsom presang til den som har alt.

Det kan synes merkverdig at prisene kan stige så abnormt. Men ikke for alle. Albert Einstein sa en gang at: «Den sterkeste kraft i universet er renters rente» Når inflasjonen kommer ut av kontroll blir nemlig effekten selvforsterkene på grunn av inflasjon på inflasjonen (rentes rente effekten).

Eksempel: Dersom prisene stiger 5 prosent hver dag, vil faktisk den totale prisstigningen i løpet av ett år utgjøre formidable 5,4 milliarder prosent!

Ølen koster 1 milliard, takk!

Den mest kjente hyperinflasjonen er fra mellomkrigstidens Tyskland. I årene 1922-1923 trykket sentralbanken opp sedler i stort omfang slik at staten både kunne betale krigsgjeld og krigskadeerstatning.

Resultatet ble løpsk inflasjon. En øl på puben koster 1 milliard tyske mark. Pengesedler ble mer et renovasjonsproblem der de fløt omkring. På grunn av det enorme antall sedler, er hyperinflasjonssedlene ingen mangelvare i dag. Derfor kan de kjøpes billig. 

Priseksempler på hyperinflasjonsedler
Zimbabwe, 2008 100 milliarder mark 90 kr
Tyskland, 1923 100 trillioner dollar 145 kr
Tyskland, 1923 1 milliard mark 75 kr

 

Billig å kjøpe en bit av historien

Også romerske mynter er svært billige, omkring hundrelappen avhengig av kvalitet. Årsaken er at store mengder mynt er funnet unner utgravninger og markedet flommer over. Men skal du ha romersk mynt preget med kjendisdiktator, koster de en del mer. Gamle norske mynter er derimot dyre.

Du kan også kjøpe en flik av den moderne historien. En mark-seddel trykket opp av de allierte styrkene i Tyskland i 1944 koster bare 75 kroner. Diktatorer og andre undertrykkere finnes også på rimelige sedler.

Mynthandlere på nett

Her er en liten oversikt over mynthandlere på nett. Smarte Pengers sjekk viste at Riibe har det klart største utvalget av sedler, over 32.000 stykk.

www.riibe.com

www.myntogseddel.no

www.oslomynthandel.no

www.numisma.no


Kalkulatorer:

Inflasjonskalkulator
Regn ut hvilken verdi et beløp fra et tidligere år utgjør i dag. Eller du kan regne motsatt, og finne ut hva en tilsvarende verdi i dagens pengeverdi var tidligere.